Cime 2 kvartál 2024

Demolice objektů a ekologická likvidace odpadů je doménou firmy CANNONEER

Foto: CANNONEER group s.r.o.

V příštím roce společnost CANNONEER group s.r.o. oslaví 30. výročí od svého založení. Z někdejší šrotařské firmy se v průběhu let stal specialista na ucelený řetězec prací demolice – doprava – recyklace. Aktuálně například provádí demolici bývalé teplárny SPOLANA Neratovice a rovněž se zúčastnila odstřelů komínů v areálu Poldi Kladno. Ředitele firmy Zbyňka Ortmanna jsme se zeptali nejen na to, které stroje při práci využívají, ale také na způsob ekologické likvidace odpadů. V neposlední řadě naši redakci zajímalo i to, které zakázky řadí mezi ty nejnáročnější, či v čem vidí největší problém při získávání nových zakázek.

Co nevidět oslaví společnost CANNONEER tři dekády působení na tuzemském trhu. Co považujete ze svého pohledu od roku 1994 za největší milníky, které významně ovlivnily její růst, směřování a současnou pozici?

V oblasti výkupu a zpracování kovového odpadu jsme se od počátku fungování společnosti soustředili na technologie umožňující rozpoznání a přesné zařazení kovového odpadu do jednotlivých tříd. Mimochodem jiskrový spektrální analyzátor jsme si jako jedni z prvních v ČR pořídili již v roce 2002.

Jako velmi významné se ukázalo rozhodnutí zaměřit se na služby poskytované v oblasti energetického průmyslu, především se jedná o ekologickou likvidaci transformátorů. V průběhu působení společnosti na tomto trhu velmi výrazně ovlivnilo její další vývoj a dnes patří firma CANNONEER mezi špičky v tomto oboru. Největším milníkem pro dosažení současné pozice firmy CANNONEER pak bylo strategické rozhodnutí věnovat se odstraňování staveb, především pak průmyslových objektů. Toto rozhodnutí vedlo k vytvoření plnohodnotné divize demolice a recyklace stavebních hmot v roce 2008. Tuto oblast činnosti se snaží management trvale posilovat zejména rozšiřováním technologických možností a kapacit nejen v oblasti provádění demoličních prací, ale také v oblasti třídění a recyklace stavebních hmot. V této oblasti spatřujeme jeden z hlavních směrů budoucího rozvoje.

Je známo, že na všechny služby využíváte výhradně vlastní stroje, kterých je více než padesát. Bylo tomu tak hned na začátku, nebo jde také o součást vývoje? Které vlastnosti je odlišují od jiných strojů, běžně používaných jinými firmami v oboru?

Ano, od začátku jsme využívali především vlastní techniku. Jsou samozřejmě výjimky, jako např. oblast těžké přepravy nebo jeřábnických prací, kde v omezené míře využíváme subdodavatele dodnes. Občas se totiž objeví velké výzvy (projekty), kdy je tato spolupráce s jednostranně zaměřenou odbornou společností výhodou, a to jak z hlediska kapacity, tak odbornosti.

Co se týče našich strojů, nedá se říci, že se výrazně liší od jiných, běžně používaných v našem oboru. Samozřejmě výjimkou je demoliční speciál LIEBHERR 984 s teleskopickým ramenem a pracovním dosahem 64 m. Obecně lze ale říci, že se snažíme pořizovat stroje prověřených a spolehlivých značek a vybavovat je prověřenými a vyzkoušenými druhy nářadí. Předpokladem úspěchu je v maximální možné míře využívat jejich technologické možnosti a efektivně organizovat jejich nasazení. Samozřejmě vzhledem k zaměření na demolice velkých objektů jsou v našem portfoliu především stroje těch vyšších kategorií. V nadsázce rádi říkáme, že máme rádi vše „velké“.

Nicméně je třeba zdůraznit, že výjimečné stroje z našich strojů dělají výjimeční strojníci! Těch je ale samozřejmě velmi málo a jsme velmi vděčni za ty, kteří jsou členy našeho týmu.

Nabízíte vlastní moderní strojní techniku také k zapůjčení? Ať už jde o bagry, tahače nebo nákladní vozy? Které subjekty na trhu toho využívají? Jedná se spíše o větší stavební a demoliční firmy, anebo i menší živnostníky?

Ani ne. Zpočátku tady tato vize sice byla, ale upustili jsme od ní. Naše stroje využíváme hlavně pro naši činnost. Samozřejmě občas vypomůžeme kolegům a spřáteleným firmám, ale to jsou opravdu jen výjimky. Nicméně v poslední době se rozvíjí spolupráce s „velkopůjčovnou“ DEKTRADE, tak uvidíme.

Demolice a demontáž budov či technologických celků je, zdá se, klíčovou činností vaší společnosti. Pokud bychom se zaměřili na nejnovější trendy v tomto oboru - které to aktuálně jsou? Co vám pomáhá realizovat velké zakázky s maximální efektivitou?

To je v podstatě jednoduché. Máme širokou škálu potřebné techniky a vše je naše vlastní, umíme dobře zobchodovat vyzískaný kov a dokážeme demoliční materiál zrecyklovat a využít v místě.

Naše čtenáře bude jistě zajímat, zda můžete jmenovat konkrétní technologický celek, jehož likvidace byla zatím nejnáročnější, ať už s ohledem na rozsah prací a časovou náročnost, anebo na zajištění minimálního dopadu na životní prostředí

Jmenovat by se toho dalo samozřejmě víc a každý projekt je něčím specifický a zajímavý. Aktuálně ale realizujeme docela rozsáhlou a náročnou zakázku pro SPOLANU Neratovice, kde odstraňujeme objekt bývalé teplárny. Odstraňovaný provoz tvoří kotelna se dvěma uhelnými a jedním plynovým kotlem, strojovna se šesti turbosoustrojími a další související technologie. Součástí zakázky je i likvidace celého uhelného hospodářství včetně dvou zauhlovacích mostů přes Labe. Celá zakázka je rozplánována na téměř dva roky. A právě na této zakázce přišla ke slovu naše „GODZILLA“, demoliční teleskopický speciál LIEBHERR 984, aby bylo možné efektivně a bezpečně odstranittak velký objekt. A jak jsme na začátku zmínili spolupráci se specializovanými firmami, tak právě zde nám při snášení mostů velmi pomohla firma Hanyš. Velkou výzvou této zakázky bylo i nakládání s odpady s ohledem na ochranu životního prostředí.

Které postupy využíváte při různých projektech právě za účelem dosažení minimálního dopadu na životní prostředí?

Již v průběhu realizace každé zakázky klademe maximální důraz na třídění materiálů hned na stavbě. Velký objem nabouraného materiálu používáme po nadrcení k modelaci terénu přímo v místě stavby, samozřejmě pokud to okolnosti a rozbory dovolí. Odpadají tak zbytečné převozy a ukládání obrovského objemu stavební suti na skládku a následná těžba a doprava materiálu jiného, třeba kameniva, zpět na stavbu. To bezesporu představuje zbytečnou zátěž pro životní prostředí a budoucí generace, což se snažíme v maximální míře omezit. A na to jsme opravdu pyšní!

Demolice – doprava – recyklace. To všechno jsou sektory, ve kterých je vaše firma jako ryba ve vodě. Do jaké míry jsou propojeny z hlediska komplexních služeb? Můžete uvést na příkladu z praxe?

Jednoduše řečeno - hodně. Samozřejmě pokud je řetězec „demolice – doprava – recyklace“ uzavřen, je to ohromná výhoda pro poskytování komplexních služeb. A to jak z hlediska ekonomických výhod, tak především operativy. V dnešní době, kdy hraje významnou roli čas, je závislost na externích dodavatelích služeb nemyslitelná. Proto jsme se od začátku snažili mít vše vlastní, a to jak demoliční techniku, dopravní prostředky, tak linky k recyklaci demoličních materiálů. Samozřejmě naší výhodou je skutečnost, že jsme začali jako šrotařská firma, a tudíž se umíme v prostředí obchodu s kovovým odpadem velice dobře pohybovat, což je nesporně naše konkurenční výhoda

Ve kterých evropských zemích kromě ČR působíte? Vyhledáváte zakázky v zahraničí více proaktivně nebo spíše reagujete na poptávku, vyplývající z pestré palety dosavadních referencí?

„B“ je správně, umíme Českou republiku a snažíme se tady. Samozřejmě nejraději bychom chtěli působit v regionu, ale občas nás vyřadí ze hry podmínky výběrových řízení, nenápadné protekcionářské praktiky, cenové požadavky a různé nesmyslné podmínky či postupy zadavatelů… Takže jsme se například museli dívat na to, jak panelák asi dva a půl kilometru vzdušnou čarou od vrat naší firmy bourala firma z Moravy! Ale s tím se potýkáme všichni.

Nelze přehlédnout, že vaše služby již využily velké a renomované firmy. Pokud si někdo například koupí pozemek s menší nemovitostí určenou k demolici, stále se může obrátit na vaši společnost, aby se mu to vyplatilo, anebo už se v současné pozici, kdy v oboru patříte k lídrům na trhu, specializujete spíše na velké zakázky?

V podstatě jste si odpověděla sama. Dnes už se opravdu soustředíme na velké zakázky, na které máme i potřebné vybavení – koneckonců „máme rádi vše velké“. Jasně že velké zakázky vždy doplňuje řada malých, pokud je dost „hmoty“, aby to bylo zajímavé pro naše stroje. Ale aby si nás někdo pozval na zbourání zahradního domku, tak to opravdu ne.

Z pohledu redakce se jeví jako samostatná disciplína odstřel různých objektů, jako byly například komíny v areálu Poldi Kladno. Můžete našim čtenářům přiblížit, jak probíhají zakázky, u kterých hraje prim právě řízené využití výbušnin? V čem jsou specifické, co musí personál umět a jak probíhá koordinace takových odstřelů?

Odstřely nejsou naší doménou. Ano, už jsme jich řaduprovedli,ať už tobylyodstřely komínů, těžebních velkostrojů nebo ocelových staveb. To by ale bylo chlubení se cizím peřím. Na provedení odstřelu máme spřátelenou osobu, která má oprávnění, zkušenosti, kontakty a tu vždy požádáme o spolupráci. My samozřejmě provádíme přípravné práce potřebné k úspěšné realizaci odstřelu, zlikvidujeme suť, uklidíme. To vlastní „bum“ ale udělá někdo jiný. Ale ano, odstřely umíme zajistit od A do Z.

CANNONNER group se může pochlubit řadou certifikátů. Který z nich považujete za nejdůležitější a proč?

Naše firma má zaveden Integrovaný systém řízení. Ten je budován v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 a zahrnuje oblast řízení kvality, EMS a BOZP. Jako jedni z mála se můžeme pochlubit certifikátem, který dokládá, že firma CANNONEER splňuje kritéria nařízení EU č. 333/2011, které stanovuje podmínky, kdy kovový šrot přestává být odpadem a stává se výrobkem.

Nicméně za nejdůležitější považujeme Systém řízení BOZP v souladu s ČSN EN ISO 45001 (též OHSAS). Ochrana zdraví a života našich zaměstnanců je pro nás prioritou.

Děkujeme za rozhovor

Ondřej Štěpán

www.cannoneer.cz