Komatsu potřebu bagr

Další velká akvizice společnosti Heimstaden. V Německu, Dánsku a Švédsku kupuje téměř 29 tisíc bytů

Nové portfolio zahrnuje 28 776 bytů. Na třech trzích, kde už společnost Heimstaden působí. Kupuje je od společnosti Akelius, která do svých bytů i domů dlouhodobě dobře investovala. Proto má teď její portfolio průměrnou obsazenost kolem 98%. Více než 99% příjmů pochází z regulovaných nájmů.

„Jsme rádi, že můžeme oznámit tuto akvizici v pěti prosperujících a atraktivních evropských městech s bohatým kulturním dědictvím, silným hospodářským růstem a nadšenými obyvateli, kteří se angažují pro svá města i širší společnost. Rozsah vede ke zlepšení v celém našem hodnotovém řetězci a umožňuje efektivnější provoz, lepší zákaznickou zkušenost a prostřednictvím investic větší dopad do udržitelných řešení a opatření zaměřených na boj s výzvami napříč společností a s klimatickými změnami. V posledních několika letech společnost Heimstaden Bostad úspěšně integrovala nemovitosti a organizace na nových i stávajících trzích, a to díky velkým akvizicím v Dánsku, Nizozemsku, České republice a Německu. V naší věčně zelené a hodnotově orientované společnosti představují naši zákazníci a naše Přátelské Domovy (Friendly Homes) základ pro strategii dalšího růstu a společně s novými kolegy, zákazníky a místními komunitami budeme dále rozvíjet Přátelské Domovy a komunity v Hamburku, Berlíně, Stockholmu, Malmö a Kodani," uvedl k akvizici generální ředitel skupiny Heimstaden Patrik Hall.

„Rozšiřujeme svou přítomnost na trzích, kde máme dobré znalosti a zkušenosti, na trzích, které mají příznivé demografické trendy a rostoucí ekonomiky. Obzvláště nás těší, že můžeme růst a geograficky expandovat v Německu, na největším a nejvyspělejším rezidenčním trhu v Evropě, a začít také působit v Hamburku," doplňuje Christian Fladeland, Co-Chief Investment Officer společnosti Heimstaden.

Německá část nového portfolia zahrnuje 17 642 plně regulovaných nájemních bytů, přibližně 66 000 m2 komerčních prostor a 1 859 parkovacích míst. Jedná se o první investici společnosti Heimstaden Bostad v Hamburku, městě s příznivým demografickým vývojem, pozitivními ekonomickými vyhlídkami a silným modelem spolupráce mezi politiky, občanskou společností a soukromými bytovými společnostmi.

Švédské portfolio zahrnuje 10 041 plně regulovaných nájemních bytů, přibližně 118 000 m2 komerčních prostor a přibližně 7 050 parkovacích míst. Švédsko je domovským trhem společnosti Heimstaden Bostad a provozní zkušenosti společnosti Heimstaden umožňují úspěšnou integraci nových kolegů a nemovitostí ve Stockholmu a Malmö.

Dánské portfolio se skládá z 1 093 bytů, z nichž 90 % je s regulovaným nájemným, přibližně 6 000 m2 komerčních prostor a 205 parkovacích míst. Portfolio se nachází v centru Kodaně, což umožňuje efektivní integraci do stávajícího provozního uspořádání společnosti Heimstaden Bostad.

„Od vstupu společnosti Heimstaden na český trh v loňském roce zdůrazňuji našim zákazníkům i partnerům, že jsme dlouhodobým, zodpovědným, hodnotově ukotveným a důvěryhodným vlastníkem. Pro mě je tahle akvizice dalším důkazem toho, že to platí a že se naši klient stali součástí obrovské, dobře fungující a stále rostoucí evropské rodiny našich Přátelských Domovů (Friendly Homes),“ uzavírá generální ředitel české pobočky společnosti Heimstaden Jan Rafaj.