Komatsu potřebuju Bagr

Dálnice D4 Via Salis vstoupila do posledního roku výstavby, dokončeno je téměř 80 %

Před téměř dvěma lety jsme v edici DOPRAVA informovali o zahájení vůbec prvního projektu PPP v oblasti infrastruktury. Název Via Salis dostala dálnice vedoucí z Prahy jihozápadním směrem podle historické obchodní „Solné stezky”. Výstavba vstoupila letos do závěrečné sezóny a v prosinci loňského roku úspěšně dosáhla téměř 80 % stavebních prací. Letos v prosinci bude po 43 měsících dokončena.
Finanční prostavěnost dosáhla v prosinci loňského roku hranice téměř 80 % stavebních prací. Pro rok 2024 zbývá dokončit zhruba pětinu prací. V průběhu prvního pololetí se budou postupně připravovat všechny vozovky, tzn. kromě podkladových vrstev ze štěrků a kamení na ně budou položeny asfaltové vrstvy. Finální, takzvané obrusné vrstvy, po kterých budou jezdit automobily, budou následovat až v létě, aby nebyly zatíženy nebo poškozeny stavební technikou. Zatímco v loňském roce vyrostla většina z 40 mostních konstrukcí na trase do fáze hrubé stavby, letos na nich budou pokračovat další práce, například pokládka izolací, vrstvy vozovky a dokončování zábradlí. Na jaře také budou zahájeny hlavní práce na stavbě odpočívadel u Krsic, včetně kanalizace, kabeláže, elektriky, vody, toalet a čisticích stanic, spolu s pokládkou vozovek. Souběžně se začnou stavět dvě čerpací stanice.
Na provoz dohlédne informační systémKomplexní informační systém hraje klíčovou roli v dohledu nad provozem. Proto se již od startu stavební sezóny začne s pokládkou kabeláže, která se bude sbíhat v operačním středisku (SSÚK) u křižovatky Lety. SSÚK je aktuálně ve fázi hrubé stavby a do poloviny roku musí být budovy připraveny tak, aby v nich mohla být zahájena instalace kabelů a postupné zapojování a zprovozňování informačního systému. Informační systém umožní poskytovat řadu technologických služeb včetně úsekového měření, kamerového dohledu (195 kamer), který pokryje 100 % dálnice i přilehlých oblastí, SOS tísňových telefonů (48), vysokorychlostních vah, meteostanic (10), variabilních dopravních značek a informačních panelů (34) a analyzátorů dopravního proudu. Systém bude komplexně testován, aby byl na otevření dálnice plně připraven.Projekt Via Salis je součástí ambiciózní environmentální strategieOd samého začátku stavby je kladen důraz na udržitelnost, což se promítá do všech jejích fází i do následného provozu. Během výstavby se dbá na cirkulární ekonomiku a maximální opětovné použití materiálu. Téměř 100 % vyfrézovaného asfaltu na D4 je zrecyklováno, zemina ze stavby je využívána pro pokrytí náspů a zářezů, a ornici pak zemědělci využívají pro zvýšení bonity polí. Pro budování podkladových vrstev dálnice se používá kamenivo především z lokálních zdrojů, čímž bylo dosaženo snížení zejména emisní zátěže plynoucí z dopravy na velké vzdálenosti. Nedílnou součástí projektu je také ochrana rostlin a živočichů. Na dálnici vznikne dvacítka přechodů pro divokou zvěř, z toho dva velké ekodukty. Loni v létě bylo u dálnice v rámci pilotního projektu instalováno prvních deset včelích úlů. S dalšími úly se počítá u křižovatky Nová Hospoda. Instalace je předběžně plánována na jaro letošního roku. Kolem celé trasy D4, tedy v délce 32 kilometrů, proběhne po obou stranách výsev speciální obohacené směsi, v níž je vedle tradiční trávy vysoký podíl lučních bylin a květin. Složení směsi bylo konzultováno s odborníky tak, aby obsahovala jen rostliny přirozené pro tuto oblast, které podpoří rozvoj biodiverzity v této lokalitě. Pro projekt platí také zákaz používání pesticidů nejen v průběhu stavby, ale i v období provozu při údržbě dálnice. V nízkoenergetickém standardu vznikne jak budova operačního centra, tak čerpací stanice. V obou případech se počítá s nasazením fotovoltaiky. U čerpacích stanic bude dohromady 16 rychlonabíjecích míst pro elektromobily.
V BIM vzniká digitální dvojčeStavba dálnice D4 je prvním projektem v Česku, u kterého se využívá informační model stavby neboli BIM v takovém rozsahu. V jednom (digitálním) prostředí shrnuje všechny činnosti a informace související se stavbou: od jejího projektování přes samotnou výstavbu až po následný provoz, údržbu a správu. Díky BIM má dálnice D4 digitální dvojče, které obsahuje veškeré informace o jejích jednotlivých součástech. Zahrnuje také klíčovou dokumentaci, jako jsou kolaudační rozhodnutí a manuály. Technologie BIM se bude podílet i na plynulém přechodu mezi fázemi výstavby a provozu a zajistí vysoce kvalitní údržbu dálnice D4 po celou dobu 25 let trvání koncese.
O projektuProjekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis, za kterým stojí francouzské společnosti VINCI Highways a Meridiam.  Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Všechny stavební práce provádějí společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS pod vedením její společnosti DIVia stavební.