husqvarna

Servis pro projektanty s komplexním řešením problémů při odvodňování ploch a komunikací

Správné odvodnění zpevněných ploch, silničních komunikací a mostů, svodu dešťové vody ze střech bytových domů a komerčních objektů vyžaduje specifické znalosti projektanta nebo stavebního inženýra.

Pokud se při návrhu řešení dostane projektant do obtíží nebo nemá dostatek času na detailní řešení, má možnost se obrátit na zkušený tým Projekčního servisu RONN Water Management.

Projektant nemusí znát vlastnosti všech produktů a celou šíři atypických řešení odvodňování. Může specialistovi přenechat výpočet a navržení celého odvodňovacího systému, včetně správně zvoleného, bezpečného a funkčního řešení podle požadavků norem.

Specialisté navrhnou komplexní řešení pro konkrétní stavební situaci a doporučí nejen vhodné odvodňovací žlaby pro venkovní plochy, ale navrhnou také správný typ odlučovače ropných látek s napojením přes šachty s regulátory do retenčních a vsakovacích galerií. To vše zahrnuje RONN Solution, komplexní systém pro dešťové vody.

Na webových stránkách www.ronn.cz stačí vyplnit dotazník s požadavky, technickými specifikacemi, požadované zátěže pro pojezd vozidel a případně další specifikace.

Služba je zdarma a zpracování návrhu trvá do 2 pracovních dnů, v případě složitějších případů dle dohody.

Projektant nebo stavební inženýr dostane technickou zprávu a popis řešení, specifikaci materiálu, výkresy navržených výrobků, kladecí schéma i detaily uložení a montáže. Komplexní návrh zachytí veškeré návaznosti a zajistí tak správnou funkci celého koloběhu vody od zachycení, regulaci, čištění až po správné vsakování. S použitím této služby se lze vyhnout nečekaným komplikacím v průběhu realizace nebo následném provozu.

Více na www.ronn.cz, tel. 841 111 128

Obr.č.1: Ronn Solution, komplexní systém pro dešťové vody

3k9s91xh3a0xhmu3dpvu.jpg


Obr. č. 2: Příklad odvodnění s Ronn Solution

kkrie7hvi21v14w8or1d.jpg