Cime 2 kvartál 2024

100 let firmy KROHNE - 100 let v duchu tvořivosti

Text: Stavebniserver.com, foto: KROHNE

Kreativita je základem inovací. A díky otevřenému přístupu k nekonvenčním nápadům byla stoletá působnost společnosti KROHNE naplněna právě kreativitou a inovacemi. Tato firma je totiž skutečně již více než celé jedno století předním celosvětovým výrobcem a dodavatelem měřicí techniky s působností v mnoha průmyslových odvětvích, kde je kromě technologického pokroku zapotřebí zároveň také vysoká míra spolehlivosti a špičková kvalita jednotlivých výrobků. V tomto článku se proto zaměřujeme na firemní kulturu a historii, neustálé inovace v průběhu času včetně zcela unikátních produktů, které v době svého vzniku neměly na trhu s měřicí technikou obdoby, i na nejzajímavější aplikace v České republice pro jednotlivá průmyslová odvětví od hutnictví a vodního hospodářství přes chemii až po energetiku. Nechybí ani náhled do budoucnosti ve znamení autonomní továrny. Naši redakci zajímal celkový pohled na způsob, jakým si firma dokázala udržet pozici jednoho z hlavních lídrů na trhu po tak obdivuhodnou dobu.

Historie vzniku a celosvětové uplatnění

Společnost KROHNE byla založena v roce 1921 v německém Duisburgu. Ještě téhož roku začala vyrábět plováčkové průtokoměry pro měření průtoku plynů a kapalin. Od té doby zůstala technologie výroby plováčkových průtokoměrů (za průběžného přizpůsobování novým požadavkům) v sortimentu až do dnešních dní, kdy má firma ve svých řadách více než 4000 zaměstnanců, z nichž tři čtvrtiny pracují za hranicemi Německa a pouze čtvrtina zaměstnanců zůstává přímo v Německu. Firma totiž disponuje rozsáhlými znalostmi aplikací i místními kontakty pro projekty v oblasti přístrojové techniky ve více než 100 zemích, neboť velmi brzy začala s internacionalizací.

Historie společnosti KROHNE je úzce spjata s podnikatelem Kristianem Rademacherem-Dubbickem, který byl umělcem a neměl žádné zkušenosti s měřicí technikou, když ho babička požádala, aby ve firmě pracoval. Aby zjistil, co zákazníky oslovuje a co od přístrojů očekávají, jezdil Kristian na kole a navštěvoval je přímo na místě, aby jim mohl naslouchat. Právě tento netradiční přístup mladého umělce byl klíčem ke globálnímu úspěchu společnosti KROHNE. Od těch dob jsou přání zákazníků stále v centru pozornosti společnosti KROHNE, která se těmito přáními dále řídí a vytváří řešení orientovaná na zákazníky a jejich aplikace nabízející skutečnou přidanou hodnotu.

Důležitým historickým milníkem byl pro firmu KROHNE rok 1952, kdy představila světu první magneticko-indukční průtokoměr (EMF) pro měření průmyslových procesů, což znamenalo zavedení nového standardu v oblasti měření objemového průtoku: žádné pohyblivé části, žádné překážky, žádné tlakové ztráty – nic takového dosud neexistovalo. Tím byl položen základ současného portfolia.

V roce 1980 začala společnost KROHNE vyvíjet 2kanálové ultrazvukové průtokoměry, a v roce 1980 poprvé dodala ultrazvukový průtokoměr společnosti Shell pro měření ropy. Na základě toho bylo vyvinuto kompletní portfolio ultrazvukových průtokoměrů.

Hned v následujícím roce 1981 pak KROHNE přichází s historicky prvním magneticko-indukčním průtokoměrem (EMF) disponujícím měřicí trubicí z keramiky na bázi oxidu a se sintrovanými platinovými elektrodami, které mu vnukly nebývalou chemickou odolnost, rozměrovou stabilitu, odolnost proti otěru a korozi, teplotní stálost a celkově nejvyšší stupeň spolehlivosti v rozličných procesech. Tento výrobek je součástí portfolia dodnes. A jak se můžeme na dalších řádcích přesvědčit, není sám.

V roce 1989 spatřil světlo světa první radarový hladinoměr na principu FMCW pro procesní nádrže. KROHNE je průkopníkem průmyslového využití radaru v procesních aplikacích, jako technologie bezkontaktního měření výšky hladiny v tvarově složitých nádržích. Na základě toho bylo vyvinuto kompletní portfolio radarových hladinoměrů.

Rok 1994 se nesl ve znamení prvního Coriolisova hmotnostního průtokoměru s přímou trubicí, o kterém se více rozepíšeme o kousek dále, přičemž také tento, bez nadsázky revoluční výrobek, doplněný o další typy měřicích trubic, zůstává v portfoliu firmy dodnes.

Na přelomu milénia, v roce 2000 přichází na řadu další významný milník v historii společnosti, a sice instalace nejpřesnějšího objemového kalibračního zařízení na světě pro průtokoměry do DN 3000/120″ s certifikovanou přesností 0,013 % v nizozemském Dordrechtu, kde najdeme největší výrobní závod vyrábějící magneticko-indukční a ultrazvukové průtokoměry i systémová řešení.

průtokoměry i systémová řešení. V roce 2006 společnost Krohne představuje první 2vodičový vírový průtokoměr s integrovanou kompenzací tlaku a teploty. Ten kombinuje měření průtoku, teploty a tlaku a přepočet průtoku v jediném zařízení, což šetří náklady na instalaci a vede k vyšší celkové přesnosti. Jednalo se o základní prvek současného portfolia vírových průtokoměrů.

V roce 2009 byla světu představena nová kapková anténa pro radarové hladinoměry a už o rok později přišel na řadu první magneticko-indukční průtokoměr (EMF) s měřicí trubicí s obdélníkovým a redukovaným průřezem, který umožňuje stabilní měření i při nízkých průtocích. Jeho optimalizovaný rychlostní profil jej umožňuje instalovat prakticky kdekoli bez přímých vstupních nebo výstupních úseků. Tento speciální průřez je charakteristický pro jeden z nejúspěšnějších výrobků pro vodárenství, kterým je WATERFLUX 3070. V roce 2010 už společnost KROHNE představuje světu svůj nový systém sledování izolačního odporu SmartSense pro bezpečný provoz snímačů teploty, který je integrován do převodníku teploty, dokáže odhalit trhliny v teploměrové jímce způsobené např. opotřebením nebo korozí a zabraňuje chybám měření. EGM (Entrained Gas Measurement) je technologie vyvinutá pro Coriolisovy hmotnostní průtokoměry KROHNE, která se zrodila v roce 2012 a poradí si se zachyceným plynem v kapalině. S funkcí EGM fungují Coriolisovy průtokoměry v širokém rozsahu vícefázových směsí a složitých podmínek proudění, např. pro kapaliny smíšené s plynem, suspenze obsahující plyny a velmi viskózní kapaliny s kapsami unášeného plynu. V následujícím roce představuje KROHNE první portfolio digitálních senzorů pro procesní analýzu s integrovanou technologií převodníku a přímým připojením k řídicímu systému. Nové senzory okamžitě vynikaly především jedinečnou technologií obvodů a rovněž speciálním zapouzdřením, a v praxi tudíž umožňovaly procesní spolehlivost na dosud nevídané úrovni.

V roce 2020 představila firma KROHNE variantu Bluetooth® Low Energy (BLE) pro Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, a jako první výrobce nabízí Coriolisovy průtokoměry s certifikací SIL umožňující komunikaci přes Bluetooth® pro bezdrátovou parametrizaci a kontrolu i v bezpečnostních aplikacích.

Rodinná kultura a umění jako její nedílná součást

Pole působnosti společnosti KROHNE je tedy obrovské a její stoletá historie je doslova prodchnuta slovem PRŮKOPNICTVÍ. Průkopnický duch společnosti KROHNE znamená také odvahu a předvídavost při vstupu na nové trhy. V roce 1987 byla firma KROHNE druhou německou společností, která založila společný podnik v Číně, přičemž právě Čína dnes pro KROHNE představuje největším samostatný trh. Avšak jak naší redakci mimo jiné sdělil prokurista společnosti Ing. Petr Komp: „Jsme firma s celosvětovou působností, ale nejsme klasická korporace.“ Touto větou přirozeně shrnul filozofii a působení společnosti a s jeho slovy rezonují také následující výroky. Prvním z nich je ten, který pronesl Michael Rademacher-Dubbick, předseda dozorčí rady a mluvčí rodiny majitelů: „Základem je naše rodinná a podnětná firemní kultura a zvláštní vztah společnosti KROHNE k umění.“ Dr. Attila Michael Bilgic, generální ředitel a mluvčí představenstva skupiny KROHNE (CEO), říká: „Rodinná kultura je ve firmě patrná všude. Ve vrcholovém managementu i v dílně. Ve vrcholovém managementu pracujeme téměř v rodinném stylu společně s majiteli naší společnosti ejíž budoucnost společně utváříme. Je to vidět i na způsobu, jakým naši lidé mezi sebou spolupracují. Spojení společnosti KROHNE s uměním je opravdu jedinečné. Umělecká díla najdete ve firmě všude, na všech místech po celém světě.“ K významu umění pro rozvoj společnosti se ve vzpomínkách vrací také Michael Rademacher-Dubbick, když říká: „Jednou z myšlenek, které měl můj otec, když všechny ty obrazy do firmy pořizoval, byla podpora tvořivosti. Najdete je v našich dílnách stejně jako v kancelářích. Doufáme, že tím inspirujeme všechny naše lidi při každé činnosti během celého dne. Tito duchové tvořivosti formovali firemní kulturu společnosti KROHNE a učinili z nás to, čím jsme dnes: jedním z předních mezinárodních výrobců procesní měřicí techniky. Nabízíme kompletní portfolio přístrojů od měření jednotlivých parametrů až po komplexní měření průtoku několika skupenství. Kromě toho nabízíme také kompletní řešení, počínaje plánováním až po uvedení do provozu v terénu. Během provozu v terénu vám také nabízíme smlouvy o provádění kompletního servisu a možnost zaškolení vašich lidí.

Na tiskové konferenci, konané 28. dubna 2021, vysvětlilo vedení společnosti základní hodnoty, které firmu provázely od jejího založení v roce 1921 až do současnosti, a kterým zůstane věrná i v budoucnosti. Hlavní motto výročí neboli „DUCH KREATIVITY“, vyzdvihuje ty stránky společnosti, které přesahují rámec měřicích technologií: „Společnost KROHNE představuje mnoho vrstev a hodnot. Naším cílem je nabízet přidanou hodnotu prostřednictvím našich výrobků, řešení a služeb. Toho můžeme dosáhnout pouze tak, že známe nebo dokonce předvídáme potřeby a přání našich zákazníků z různých průmyslových odvětví,“ vysvětluje Dr. Attila Michael Bilgic a dodává: „Jejich splnění vyžaduje kreativní nápady, které jsou hnacím motorem jak technických inovací, tak organizačního rozvoje, a nadále pomáhají společnosti KROHNE zůstat úspěšným průkopníkem.“

Kde tedy v KROHNE působí duch tvořivosti?

Podle vedení společnosti v kancelářských prostorech pro management stejně jako v oddělení výzkumu a vývoje, kde pracovníci přemýšlejí o nových, inspirativních nápadech, ve výrobě při optimalizaci používaných zařízení a v neposlední řadě je duch tvořivosti přítomen také u odborníků v terénu, spolupracujících se zákazníky při hledání nových řešení. Existují dokonce doklady o tom, jak dělníci nebo mechanici, pracující v dílnách firmy KROHNE, navrhli speciální stroje pro tvarování kónusů plováčkových průtokoměrů, což mělo pro celou společnost mimořádný technický přínos. Jedním z nejvýznamnějších novátorských počinů společnosti KROHNE je pak bezpochyby vývoj Coriolisových hmotnostních průtokoměrů s přímou trubicí. „Průtokoměry s přímou trubicí se používají například pro měření kalů. To byl opravdu světový unikát. Vím, že v roce 1994 jak na veletrhu v Mnichově, tak současně u nás na strojírenském veletrhu jsme měli kus svařovacího drátu a ukazovali jsme, že v tom průtokoměru žádná smyčka není a že to skutečně není žádný trik,“ vzpomíná na přelomový vynález Petr Komp. K tomuto pokroku bylo zajímavé slyšet také slova samotného předsedy dozorčí rady: „Dokázali jsme to navzdory přesvědčení našeho vlastního vývojového oddělení a navzdory přesvědčení všech konkurentů, kteří tvrdili, že to není možné. Jenže naši pracovníci dokázali, že to možné je a společnost KROHNE tak zaznamenala výrazný růst v sektoru Coriolisových hmotnostních průtokoměrů,“ říká Michael Rademacher-Dubbick.

A kde bude KROHNE ducha tvořivosti potřebovat v budoucnu?

„I v době digitalizace jsou naše měřicí přístroje stále pěti smysly v technologických zařízeních našich zákazníků. Jsou naprosto nezbytné pro získání potřebných údajů a informací stejně jako pro další optimalizaci procesů našich zákazníků. KROHNE však intenzivně pracuje i na dalším smyslu, což znamená vytvořit přidanou hodnotu ke všem datům a informacím, které jsme již schopni shromáždit pomocí našich přístrojů a vytvářet další přidanou hodnotu i v dalších deseti letech. Věřím, že v budoucnu bude možné vytvářet hodnoty pouze při spolupráci. Ve světě rostoucí komplexnosti bude pro jedinou společnost nesmírně obtížné zvládnout všechny tyto výzvy samostatně. První kroky již podnikáme společně s naším partnerem, firmou SAMSON, v rámci našeho společného podniku FOCUS ON, kde pracujeme na inteligentním procesním uzlu budoucnosti. Jedná se o významný milník na cestě k autonomní továrně. Společně s vámi chceme utvářet budoucnost automatizace,“ konstatuje Dr. Attila Michael Bilgic.

Digitální výstava pro celý svět

Oslavy výročí zahájila digitální výstava s příznačným názvem „KROHNE Insights“, která účastníkům ze všech koutů světa nabízí výjimečný introspektivní pohled na společnost a její fungování. Unikátní online expozice je přístupná ve 12 jazycích na adrese https://insights.krohne.com/ (viz QR kód - Digitální výstava pro celý svět), kde na vás čeká přehled trendů a průmyslových témat formou oborových výstavních místností s video- -zprávami i živými prezentacemi. Zároveň mají návštěvníci možnost dozvědět se více o „duchu“ společnosti a jejím výročí ve speciální výstavní místnosti věnované 100leté historii KROHNE.

Aplikace v České republice

Nyní se již přesuneme z obecné roviny k příkladům konkrétních aplikací v našich končinách, a to napříč jednotlivými obory, přičemž u některých aplikací můžeme zaznamenat určité oborové prolínání. Například některé aplikace využívané primárně v hutnictví souvisí i s oblastí energetiky, vodního hospodářství či chemie. Příkladem takového prolínání je i níže uvedené spojité měření hustoty suspenzí, kalů a kaší, které je v mnoha případech nezbytné pro účinné řízení a optimalizaci technologických procesů, a tím i snižování nákladů. Suspenze, kaly a kaše vznikají v průmyslových závodech z mnoha důvodů. Mohou být zpracovávány v procesu hlavní výroby nebo tvořit finální produkt. Často vznikají jako odpadní produkt při mokrém čištění plynů ve vysokopecních závodech a ocelárnách nebo jsou důležitou součástí technologie likvidace odpadů. Ve vodním hospodářství se zase používají při přípravě vápenného mléka. Jak vidíte, jedno řešení rovná se tři oblasti, jejichž společným jmenovatelem je nutnost maximální přesnosti a spolehlivosti měřicí techniky. Aplikace od firmy KROHNE u nás nalezneme prakticky ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu.

Měření hustoty hmotnostním průtokoměrem

Pro měření hustoty suspenzí, kalů a kaší jsou vhodné hmotnostní průtokoměry, které mají jednu přímou měřicí trubici konstantního průřezu z kovu, který má vysokou odolnost vůči abrazi. Jen tak je možno zajistit dlouhodobou životnost hmotnostního průtokoměru. Jedna přímá měřicí trubice také umožňuje mechanické čištění v případě náhodného zatuhnutí měřené kapaliny v průtokoměru. Jako typickou aplikaci, vhodnou pro měření hustoty a hmotnostního průtoku suspenzí, kalů a kaší v průmyslové praxi, můžeme uvést kromě níže popsaného měření hustoty vysokopecních a ocelárenských kalů také odsiřování kouřových plynů (např.: ČEZ a.s. Elektrárna Dětmarovice, kde je v mlýnici vápence použit hmotnostní průtokoměr KROHNE Corimass MFM 4085 G+ DN25 pro měření hustoty vápencové suspenze nebo tepelná elektrárna Mělník I, kde je instalována dvojice hmotnostních průtokoměrů KROHNE Optimass MFM 7050 DN 40.

Měření hustoty vysokopecních a ocelárenských kalů

Při výrobě surového železa a oceli vzniká velké množství odpadních plynů o vysoké teplotě. Tyto plyny obsahují velké množství prachových částic. Pro jejich čištění a chlazení se používá mokrý proces, který v principu využívá rozstřiku vody v několika technologických typech zařízení. Oteplená voda s obsahem množství pevných částic (řádově 5 až 10 kg/m3 ) se přivádí do kruhových usazovacích nádrží. Odsazená voda je čerpána na chladicí věže a odtud zpět do hutních provozů. U dna usazovací nádrže se shromažďuje kal o hustotě cca 1050 až 1200 kg/m3 , který je čerpán odstředivým čerpadlem do zahušťovacích a homogenizačních nádrží, kde dochází k dalšímu odloučení vody a zahuštění kalu. Hustota kalu zde dosahuje asi 1200 až 1500 kg/m3 . Z homogenizační nádrže se kaly dopravují odstředivými čerpadly na odstředivky. Firma Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice. Pro měření hustoty kalů zde bylo instalováno 10 hmotnostních průtokoměrů KROHNE Corimass 4085 G+ a Optimass 7050

Tyto přístroje nahradily radiometrické hustoměry renomovaného evropského výrobce. Provozovatel se rozhodl pro náhradu radiometrických hustoměrů, protože vyžadovaly časté seřizování, měřicí část musela být trvale zaplněna měřenou kapalinou, jinak hrozilo nebezpečí poškození scintilátoru a zajištění bezpečnosti obsluhy vyžadovalo nákladná organizační opatření. Pod usazovacími nádržemi bylo instalováno 5 hmotnostních průtokoměrů KROHNE Optimass 7050 K DN 50 pro měření hustoty a hmotnostního průtoku kalů z usazovacích nádrží. Každý hmotnostní průtokoměr byl instalován do výtlačného potrubí odstředivého čerpadla pod příslušnou usazovací nádrž. Průtokoměry jsou vybaveny dvěma proudovými výstupy 4–20 mA. Údaj o hustotě se využívá k optimalizaci provozu usazovací nádrže, hmotnostní průtok se mimo jiné využívá k sestavování bilance zatížení usazovací nádrže a kontrole správné funkce čerpadla.

3 hmotnostní průtokoměry KROHNE Optimass 7050 (2 ks DN 40, 1 ks DN50) byly využity pro měření hustoty kalů, které jsou dopravovány ze zahušťovacích nádrží na odstředivky. Pro zajištění optimální funkce odstředivky je nutno zpracovávat kal o optimální hustotě. Průtokoměry jsou opět vybaveny dvěma proudovými výstupy. Údaj o hustotě se využívá k řízení ředění kalu na požadovanou hustotu přidáváním ředicí vody do sání čerpadla.

Kal ze zahušťovacích nádrží se ředí vodou na požadovanou hustotu v závislosti na okamžité hodnotě hustoty z hmotnostního průtokoměru. Údaj o hmotnostním průtoku slouží k sestavování bilancí produkce kalu a řízení dopravovaného množství na odstředivku.

Sledování úniku chladicí vody z chladicího okruhu

Tato zajímavá aplikace v hutnictví a energetice se využívá například při chlazení části hutních agregátů, kyslíkových trysek nebo chladičů popele u fl uidních kotlů. Pro hlídání průtoku se používají průtokoměry na vstupu chladicí kapaliny do chlazeného zařízení a na výstupu oteplené kapaliny z chladicího zařízení. Trvale se vyhodnocuje rozdíl protečeného objemového nebo hmotnostního množství kapaliny chlazeným zařízením a při překročení nastavené meze rozdílu je vysláno varovné hlášení.

Moderní budovy se vyznačují nízkou energetickou náročnosti z hlediska vytápění, což současně v mnoha případech znamená, že vyžadují v létě poměrně intenzivní odvod tepla z vnitřku budovy, tedy chlazení. Ultrazvukové průtokoměry fi rmy KROHNE jsou často používány v soupravách pro měření množství tepla předaného kapalinou a odvedeného kapalinou (nesprávný název – měření chladu). Touto kapalinou nemusí být nutně jen voda, může to být nemrznoucí směs vody a glykolu nebo moderní kapaliny na bázi chemikálií šetrných k životnímu prostředí. Bylo realizováno měření průtoku a množství odvedeného tepla z ledové plochy s teplonosnou kapalinou s obchodním názvem Freezium (mravenčan draselný). Pro měření průtoku byl použit tříkanálový ultrazvukový průtokoměr Optisonic 3400 F

Do této sféry chemie a petrochemie jednoznačně řadíme měření teploty a průtoku agresivních kapalin nebo také měření rozhraní voda – benzen či ředění koncentrované kyseliny sírové na požadovanou koncentraci.

Měření průtoku provozní vody dávkované do pískového mlýnu při výrobě stavebních hmot

Výroba stavebních hmot má v České republice dlouhodobou tradici. V mnoha případech se při výrobě stavebních hmot úspěšně využívají odpady, vzniklé při energetickém využití uhlí. V trutnovském závodě společnosti Porfi x se vyrábějí pórobetonové tvárnice nejvyšší kvality na bázi křemičitého písku. Vynikajících mechanických a tepelně izolačních vlastností se dosahuje mimo jiné pečlivým zpracováním vstupních surovin a přesným dodržením technologického postupu výroby pórobetonové směsi. Pro dávkování teplé a studené vody do míchačky písku fi rma PORFIX úspěšně využívá magneticko-indukčních průtokoměrů KROHNE Optifl ux 1050C, které se montují mezi příruby a disponují výstelkou z materiálu PFA, který je za tepla zalisován do výztužné mřížky z korozivzdorné oceli. Tím je zajištěna dlouhodobá stabilita tvaru výstelky, tak důležitá pro dlouhodobé přesné dávkování. Celý průtokoměr tvoří kompaktní, robustní a rozměrově malou jednotku. Provozovatel není omezen teplotou dávkované vody, protože průtokoměr může měřit kapaliny o teplotě až 120°C. Montáž mezi příruby je snadná a rychlá. Nevyžaduje zvláštní zručnost ani speciální nástroje. Magneticko-indukční průtokoměry KROHNE Optifl ux 1050C tvoří součást systému řízení procesu směsi pro výrobu pórobetonových tvárnic. Provozovatel i díky použití kvalitních průtokoměrů vyrábí tvárnice a tvarovky nejvyšší kvality s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Pro měření v potrubích, produktovodech a petrochemickém průmyslu dodává fi rma KROHNE nejen přesné a spolehlivé přístroje, ale také např. měřicí tratě a soupravy s provozními i stanovenými měřidly nebo softwarovou sadu pro moderní management produktovodů a detekci netěsností. Kromě toho nabízí svým zákazníků i řadu různých služeb od řízení projektů až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Závěr

Redakce Stavebniserver.com je fascinována jak samotnou stoletou historií KROHNE, tak i německou kvalitou, spolehlivostí a využitím inovativních výrobků z oblasti měřicí techniky v praxi. Věříme, že tento článek přinesl plno inspirace také vám, našim čtenářům. Jde vidět, že fi rmě KROHNE je vlastní přemýšlení o “řešeních” namísto “výrobků”, s cílem vytvářet přidanou hodnotu. A proto jejímu vedení děkujeme za poskytnuté informace a přejeme mnoho úspěchů v duchu tvořivosti nejméně do dalšího století jejího působení na trhu, který tolik obohatila a opakovaně posouvala kupředu.

Digitální výstava pro celý svět