Komatsu potřebu bagr

10 důvodů proč přejít na mobilní elektrický kompresor

Zdroj: Atlas Copco s.r.o.

Proč přejít z dieselových mobilních kompresorů na elektrické s nulovými emisemi? Zde uvádíme 10 hlavních důvodů, proč je přechod na elektřinu výhodný pro podnikání.

1. Úspora

Celkové náklady na vlastnictví elektrického mobilního kompresoru jsou po celou dobu jeho životnosti výrazně nižší než u variant poháněných naftou. Například náklady na provoz elektrického mobilního kompresoru Atlas Copco E-Air H185 pracujícího při 75% zatížení budou po dobu jeho životnosti o 20 000 EUR nižší než u srovnatelné jednotky poháněné spalovacím motorem - při snížení emisí CO 2 o 41 400 kg.

2. Snadná údržba

Elektrické mobilní kompresory mají mnohem méně dílů než jejich dieselové alternativy. Absence dieselového motoru znamená servisní interval 2 000 hodin nebo 2 roky, což je 4x déle než u dieselových kompresorů.

3. Uživatelsky přívětivý

Absence poměrně těžkého spalovacího motoru či těžké baterie přináší několik výhod. Plug-in elektrické mobilní kompresory jsou mnohem lehčí a mají o 40 % menší rozměry než jejich dieselové ekvivalenty, což usnadňuje jejich tažení a manipulaci. Jednotky H 185 - H250 VSD jsou také vybaveny systémem inteligentních zásuvek, takže se hodí na jakékoli připojení napájení, které máte k dispozici, 16A, 32A nebo 63A.

4. Účinnost

Naše elektromotory pracují s více než 90 % účinností a nechávají tak vznětové motory s 35 % účinností daleko za sebou. Elektrocentrály na pracovištích často pracují s velmi nízkým výkonem, ve skutečnosti neefektivně nízkým. Připojení elektrických kompresorů často zlepšuje emisní výkonnost elektrocentrál a pomůže tak evropským podnikům v průmyslovém sektoru dosáhnout norem EU pro energetickou účinnost.

5. Všestrannost

Mobilní elektrické kompresory zvládnou zastoupit 3 konvenční kompresory s fi xním nastavením tlaku. Díky integrované technologii můžete jednoduše zvolit požadovanou úroveň tlaku a průtok je automaticky regulován. Dále díky kombinaci nulových emisí a téměř nulové hlučnosti elektrické mobilní kompresory mohou pracovat i v interiéru. Absence pohyblivých částí (a jejich izolace od povětrnostních vlivů) v porovnání s kompresory s vnitřním spalováním znamená, že mohou pracovat v extrémních teplotních a prachových poměrech a jsou zcela chráněny před povětrnostními vlivy.

6. Čistý, zelený, udržitelný

Trvalá udržitelnost není jen trend, je to hnací síla. Tlak na snížení emisí uhlíku hraje důležitou roli ve většině průmyslových odvětví. Přechod na elektrické mobilní kompresory s nulovými emisemi může podnikům pomoci dosáhnout jejich cílů udržitelnosti tím, že se zbaví závislosti na fosilních palivech a zavážou se k čistší a zelenější budoucnosti.

7. Bezhlučnost

Udržitelnost není pouze snižování produkce CO2. Města chtějí zamezit znečišťování veřejného prostoru a například hluk je také zdrojem takového znečištění. Elektrické mobilní kompresory jsou extrémně tiché, a to až na úroveň hovoru, a proto jsou velmi dobrým řešením především pro městské stavby. Nižší hlučnost navíc zajistí i vyšší bezpečnost a produktivitu.

8. Spolehlivost

Proč zvolit řešení typu plug-in? Které pracoviště dnes může fungovat bez elektřiny? Většina městských lokalit má přístup k elektrické síti, a dokonce i ty, které jej nemají, používají elektrocentrály. S přídavnými filtry stlačeného vzduchu (PD, DD, UD, QD) elektrické mobilní kompresory poskytují vzduch bez oleje. To je podstatné v prostředích, kde by i sebemenší znečištění mohlo produkt znehodnotit – např. při výrobě farmaceutických nebo elektronických součástek.

9. Spotřebitelská poptávka

Snižování emisí uhlíku bude podstatným rozhodovacím faktorem. Stále více společností se veřejně zavazuje k ambicióznějším cílům a průmysl si nyní uvědomuje, že pro kompresory je elektřina ideální. Je tedy pravděpodobné, že ambice přejít na ekologický pohon se budou spíše zrychlovat než zpomalovat.

10. Inovace

Přechod na elektrický kompresor je přirozeným vývojem. Ve společnosti Atlas Copco pevně věříme v budování lepšího světa pro budoucí generace. Za tímto účelem neustále inovujeme a vyvíjíme nová řešení. Příkladem toho jsou naše nejnovější mobilní dieselové kompresory splňující normu Stage V, které mají mnohem lepší výkon a jsou mnohem čistší než ty, které byly vyráběny ještě před deseti lety. Přidáme-li k nim biopaliva, jako je HVO, sníží se jejich emise CO2 o více než 90 % - téměř na nulu. Elektrický mobilní kompresor je dalším příkladem našich inovací, které přinesou přidanou hodnotu nejen vlastníkovi, ale celé společnosti.

Spočítejte si, jakou úsporu vám přinese přechod na elektrický mobilní kompresor