Konvektory společnosti BOKI dokáží prostory účinně vytopit i klimatizovat

Společnost BOKI se od roku 2004 profiluje jako specialista na topení. Ve své divizi Heating vyrábí širokou paletu nadpodlažních a podlahových konvektorů, která sama vyvíjí. Do Česka, Slovenska a Maďarska je prodává pod vlastním logem, pod značkou finského gigantu Purmo je pak dodává do celé Evropy.

Konvektory se hodí k velkým proskleným plochám u administrativních a komerčních staveb, k zimním zahradám a zejména francouzským oknům u rodinných domů. Podlahové konvektory řeší zároveň vytápění i architektonické požadavky. V poslední době začínají konvektory suplovat i klasické klimatizační jednotky. Vyšší řady konvektorů mohou být napojeny i na okruh chlazení.

Podlahové konvektory vyrábí společnost BOKI v provedení InFloor ve čtyřech různých typech.

Nejprodávanější variantou je model InFloor FMS bez ventilátoru pro vytápění, který je vhodný pro kombinaci s podlahovým vytápěním, případně pro vytápění prostorů s nižší tepelnou ztrátou. Představuje jednoduchou, ekonomickou a bezhlučnou variantu s nízkým objemem vody.

Model InFloor F1S s ventilátorem má vysoký topný výkon, a lze ho tak použít jako jediný zdroj tepla ve vytápěném prostoru. Je vhodným řešením pro nízkoteplotní systémy vytápění i pro tepelná čerpadla.

Nejvýkonnější typy podlahových konvektorů představují modely InFloor F2C, F2V s napojením na dvoutrubkový rozvod, respektive InFloor F4C, F4V pro čtyřtrubkový rozvod. Oba slouží k intenzívní vytápění, dvoutrubkový systém k dochlazování interiéru a čtyřtrubkový k intenzivnímu chlazení, takže plní roli plnohodnotné klimatizace.

Nadpodlažní konvektory jsou designovou alternativou nízkých deskových radiátorů. Využití nacházejí všude tam, kde záleží na vzhledu a konvektor nelze umístit do podlahy. Na rozdíl od běžných deskových otopných těles účinně brání ztrátám energie sáláním proti proskleným plochám, takže snižují provozní náklady.

Modely OnFloor Classic mají univerzální použití a standardně jsou vyráběny v 384 rozměrových kombinacích, modely OnFloor Basic v 288 rozměrových kombinacích. Typ OnFloor s lavicovou deskou WDF je dodáván s konzolami na čistou podlahu v 42 rozměrových kombinacích, přičemž lavicovou desku je nutné objednat zvlášť.

Nadpodlažní konvektory Flat Classic a Basic jsou vyráběny v 360 rozměrových kombinacích a splňují požadavky na minimální rozměry, maximální výkon a designově provedení. Lze je přitom zkombinovat s konvektory OnFloor i InFloor, nebo také instalovat samostatně na stěnu jako ekvivalent deskových těles.

Horizontální i vertikální montáž umožňuje designová otopná tělesa Aspen, v modelu Apen Image i se zrcadlem.

Zákazníkům nabízí společnost BOKI Heating také samostatné výměníky tepla, které jsou vhodné pro rekonstrukce sklepních, podkrovních, půdních prostor, pro parapetní instalace, instalace v čistě zhotovených kanálech a žlabech, pro posílení nedostatečně dimenzovaného tepelného výkonu.

U všech dodávaných modelů konvektorů je samozřejmostí možnost technických úprav podle přání zákazníka, ať už rozměrových nebo tvarových. BOKI Heating nabízí projektová řešení na míru.

Pro podrobnější informace navštivte kontaktní stránky BOKI Industries a.s.

Mám zájem o více informací k podlahovým konvektorům BOKI Heating
Telefon: +420 545 216 104, Email: heat@bokigroup.eu

STOP škodám z přívalových dešťů

V posledních letech čelíme v souvislosti s klimatickými změnami stále častějšímu suchu, které střídají intenzivní přívalové deště. Stárnoucí městská kanalizace si s nimi ovšem obvykle nedokáže poradit a vznikají škody, které dosahují až k několika stovkám milionů korun ročně. Pomoci mohou uliční vpusti s vyšším hydraulickým výkonem.

Jak při opravách škod způsobených prudkými srážkami, tak i v případě plánované rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí by se obce měly v prvé řadě zaměřit na uliční vpusti. Ty jsou totiž často zastaralé a nezvládají v případě přívalových dešťů dostatečně rychle dešťovou vodu odvádět. Hrozí u nich také zanesení nečistotami, které následně vede až k ucpávání či dokonce poškození kanalizačního potrubí. Voda pak zůstává na ulicích a způsobuje další škody, jako například poškozené chodníky a vozovky či zhoršené dopravní podmínky a s nimi související časté autonehody. Právě náhrada původních nefunkčních vpustí za modely s vyšším hydraulickým výkonem a snadným čištěním může celou řadu těchto problémů eliminovat.

Jednoduše, rychle, bezpečně

Příkladem může být uliční vpust Tegra, kterou vyvinula společnost Wavin na základě podkladů přímo z terénu a průzkumu u provozovatelů kanalizací, správců komunikací a projektantů. Tato vpust, která je vyrobena z polypropylenu, splňuje evropské normy a respektuje požadované nároky na čištění. Navíc nabízí velmi snadnou a rychlou instalaci, a to díky praktické rukojeti, opěrce pro nohy a lehké plastové konstrukci. Celé usazení obstará jediný člověk bez použití zdvihacího zařízení. Dno vpusti je ploché a může být uloženo přímo na dno výkopu bez nutnosti použití betonu. Materiálové složení zajišťuje vysokou odolnost proti poškození při přepravě, instalaci a údržbě. Pružná šachtová roura spolupůsobí se zeminou a eliminuje zatížení vzniklé dopravou, což snižuje poškození mříže a zajišťuje správnou funkčnost.

360° filtr zajišťuje vysoký výkon

Dešťová voda, zejména v případě silných přívalových srážek, obvykle do vpusti nese i spoustu nečistot, jako je písek, listí a pouliční odpad. Ty je potřeba zachytit a odfiltrovat, aby se nedostaly do kanalizačního potrubí a nezanesly ho. K tomu slouží unikátní 360° filtr s prouděním směrem vzhůru. Filtr má kuželovitý tvar a široké hrdlo, proto nabízí rychlejší průtok a minimální riziko zanesení. Dešťová voda se tak snadno a rychle po pročištění dostane do kanalizace. Nová uliční vpust Tegra je k dispozici pro český trh ve dvou velikostech, DN 315 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 160 mm a DN 425 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 200 mm.

Návrat k přirozenému koloběhu

Samotné uliční vpusti ovšem s přívalovými dešti nepomohou. Obce by se měly zaměřit na celou řadu dalších opatření, jejichž cílem je jednak zamezit škodám, jednak vracet dešťovou vodu zpět přírodě. K nim patří například budování liniových odvodňovacích systémů a propustných zpevněných ploch (namísto klasických vybetonovaných či asfaltových) a dále instalace retenčních a vsakovacích nádrží, které dokáží vodu zachytit a zasakovat, anebo v případě nemožnosti zasakování regulovaně vypouštět do kanalizace. S výběrem správného typu, objemu a konstrukce zasakovací nádrže pomůže geologický posudek, na základě kterého se pak projektant rozhoduje, který typ je pro danou stavbu nejvhodnější. V poslední době roste zájem o akumulační boxy Wavin Q-Bic Plus, které jsou modulovatelné a lze je jednoduše poskládat do požadované velikosti a objemu. Používají se jak k zasakování, tak i k retenci dešťové vody. Součástí může být i filtrační šachta, která zachytí hrubé nečistoty, nebo separační šachta. Pro odfiltrování nejjemnějších plovoucích nečistot lze zakomponovat šachtu sedimentace písku. K zachycení ropných a chemických látek pak slouží odlučovače, jako je např. Certaro NS. 


K přirozenému koloběhu a návratu vody do přírody pomůže také co nejširší výsadba zeleně v obcích. V místech s hustou zástavbou lze nedostatek zeleně nahradit výstavbou zelených střech, které vedle své estetické a ekologické funkce dokáží ochránit budovu i před extrémní teplotou.

Betonová dlažba na veřejných místech i u rodinných domů

Text: Petra Štěpánková, BEST, a.s., foto: BEST, a.s.

Žádná stavba není tak malá a levná, aby si nezasluhovala profesionální přístup.

Kvalitní betonové prvky venkovní architektury mají životnost desítky let. Věnujte proto dostatek času nejen volbě výrobce, ale i samotnému výběru tvarového, barevného a povrchového provedení jednotlivých výrobků.

Výběr vhodné barvy a tvaru

Znáte-li místo použití, můžete se řídit jednoduchým pravidlem pro výběr dlažby. Aby byl výsledný efekt co nejlepší, volte barvu a povrch s přihlédnutím k okolí stavby, k barvě fasády, střechy a dalších doplňků. Obecně platí, že tmavší barvy ukryjí více nečistot než bílé či žluté odstíny dlažby. Ideální volbou mohou být taktéž populární colormixy, kde je nepravidelně promícháno více barev a plocha se tak snadněji udržuje. Když mluvíme o barvách, doporučuje se při pokládce odebírat kostky z více palet a vrstev, čímž se předejde rušivému a nežádoucímu kontrastu přechodných barevnostních rozdílů na vydlážděné ploše. Aby například zahrada byla v dokonalé harmonii, zaměřte se při výběru tvaru dlažby i na další prvky zahrady, jako jsou schody, opěrné zídky či ploty. Na výběr jsou módní rovné tvary nebo i rustikálně upravené tvarovky – vše tak můžete krásně sladit v jeden celek.

Správná výška materiálu je důležitá

Dalším důležitým aspektem při výběru vhodné dlažby je volba správné výšky materiálu. Betonové dlažby jsou vyráběny v několika výškových variantách, které jsou rozděleny podle míry zatížení dlážděné plochy. Pro chodníky, terasy a další pochozí plochy postačí dlažby s výškou do 6 cm, pro cesty pojížděné autem či parkovací místa volte dlažbu výšky 8 cm, pro místa s extrémním zatížením pak dlažbu vysokou 10 cm.

Jednoduché zásady pro kvalitní a trvanlivé dláždění

Pro nadčasovou kvalitu dlážděné plochy je nezbytné správné stanovení skladby a tloušťky podkladních vrstev a jejich kvalitní, postupné hutnění po malých vrstvách. Jiná tajemství pro léta perfektně sloužící, rovné a nepropadající se plochy nehledejte. Každá dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky, palisádami, ploty nebo zdmi, a proto se při osazování obrubníků doporučuje respektovat skladebné rozměry dlažby. Ušetříte si tak pracné dokončování detailů a u okrajů pak bude výsledná plocha působit čistě a elegantně.

A jaké jsou trendy mezi prvky venkovní architektury?

V poslední době se drží na výsluní především větší a rovné formáty a velmi oblíbenými se staly také sestavy několika kamenů různých velikostí, které při skladbě vytvářejí nepravidelné řádkové skladby. Tyto dlažby se hodí k moderní i tradiční architektuře, vyrábějí se ve více výškových variantách a je tudíž možné je použít na pochozí i pojezdové plochy. Inspiraci můžete jednoduše hledat i v souhrnném katalogu produktů BEST, který je k dispozici na našich stránkách nebo si jej můžete nechat zaslat poštou. Úplnou novinkou je povrchová úprava ULTRA UV, která dlažbě dodává hedvábný lesk. Nová technologie lakování a následného vytvrzení UV světlem zajistí dlažbě delší životnost, výraznější barvy a především jednoduchou údržbu. Dlažbu s tímto povrchem stačí jen omýt čistou vodou nebo bio čističem a špína je pryč. Další nespornou výhodou této technologie je snadné odstranění škrábanců či dalších povrchových poškození, způsobených například nevhodnou manipulací s ostrým předmětem, pomocí speciální renovační politury, která dlažbu ošetří a navrátí jí původní vzhled.

Naši profesionálové Vám rádi poradí

Pokud si i přes tyto rady a tipy nejste s výběrem jistí, obraťte se na naše odborníky. Česká firma s třicetiletou praxí a prvotřídní výrobou, BEST, a.s., nabízí možnost konzultace v podnikových prodejnách. Prodejny jsou umístěny na osmi dostupných místech České republiky a jsou vybaveny nejrozsáhlejšími venkovními i vnitřními vzorkovnami. Zkrátka místa ideální pro načerpání inspirace, získání cenných informací a objednání zboží s dodáním přímo na stavbu.

Více na stránkách www.best.info nebo na bezplatných infolinkách BEST 800 858 858, 800 848 848.

Přírodní klimatizace do každého domova

Připravte svůj domov na období tepla a sucha. Zeleň na budovách je řešení!

Slavkov u Brna, 9. dubna 2020 – LIKO-S jako první společnost ve střední Evropě spouští internetový prodej zelených stěn a střech, které si může každý namontovat svépomocí. Počínaje Zeleným čtvrtkem si mohou lidé po celé zemi snadno a hlavně dostupně ozelenit domov, čímž si ochladí a zlepší ovzduší uvnitř i kolem domu.

Standardizované řešení zelených střech a vertikálních zahrad, které přináší česká rodinná firma LIKO-S, je hotový produkt určený k samostatné instalaci. Tím zaniká potřeba se spoléhat na realizaci ze strany dalších firem, což v důsledku také šetří čas a výrazně snižuje náklady pro zákazníky. Zelené stěny a střechy tak nebyly nikdy dostupnější. „Tento systém nabízí lidem možnost vytvořit z každého domova či kanceláře přírodní oázu, která plní nejen funkci okrasnou, ale bude také ochlazovat okolí, vytvářet zdravější klima, zvlhčovat ovzduší nebo také snižovat prašnost. Cílem bylo nabídnout systém, který za nízké náklady poskytne zdravější prostředí pro lidi a také pomůže okolní přírodě,“ řekl Libor Musil, zakladatel společnosti LIKO-S a držitel Environmentální Ceny Josefa Vavrouška.

Modulární systém zelených stěn PlantBox je možné používat jak v interiérech, tak exteriérech. Jednotlivé truhlíky nepotřebují podpůrnou konstrukci, jednoduše se skládají na sebe a přichytí se ke stěně. Díky vysoké modularitě se tak přizpůsobí každému prostoru a hodí se do bytů, domků, na balkón i zahradu. „Uvnitř domácnosti zelené stěny zlepšují ovzduší, venku zase poslouží jako vertikální zahrada, kde lze pěstovat bylinky a zeleninu, a tím si zároveň ochladit okolí domu,“ upřesňuje Musil. Nové řešení je navíc ekologické a velice snadné na údržbu. Truhlíky zelených stěn jsou vyrobené ze 100 % recyklovaného plastu a mají zabudované samostatné kapilární zavlažování, do kterého je třeba doplňovat vodu pouze jednou za 2 až 4 týdny.

Jednoduchou montáží svépomocí se kromě zelených stěn vyznačuje také systém zelených střech. Komponenty na míru lze v novém internetovém obchodě pořídit i v malém množství, a tak se dají i nevelké střechy o několika metrech čtverečních úsporně ozelenit. Koncoví uživatelé mohou vybírat z několika typů zelených střech, jež jsou dle druhu použití buď extenzivní, které jsou skladbou vegetace téměř bezúdržbové, nebo intenzivní, na kterých se dá vytvořit vlastní zahrada. Zelené střechy jsou nejen krásné, ale i funkční a šetří peníze. Zachycují dešťovou vodu, fungují jako účinná izolace a vytvářejí nový užitný prostor. Jejich nesmírnou výhodou je také schopnost snižovat radiaci tepla. Zejména v horkých letních měsících, kdy se vzduch nad budovami ohřívá až na teplotu 80°C, dokážou zelené střechy snížit teplotu až o 45°C. „Na zelené stavby se specializujeme již dlouhou řadu let. Sami žijeme a pracujeme v našich zelených budovách, výhody takových staveb jsme si tak vyzkoušeli na vlastní kůži. Nyní můžeme touto cestou zelené stěny a střechy poskytnout široké veřejnosti a dát tak lidem možnost ozelenit si stávající domov,“ dodává Musil a zároveň zve všechny zájemce k návštěvě zeleného areálu firmy LIKO-S ve Slavkově u Brna v době, kdy to už bude možné.

Více informací najdete na www.e-zivestavby.cz.

Nové uzamykání pro větší bezpečnost a komfort

Nový typ uzamykání GU-Secury Automatic-DR od Gretsch-Unitas se stará o bezpečnost a komfort při ovládání dveří. Kombinace těsnění, bezpečnosti s pohodlným otevíráním a zavíráním vnějších dveří se dosahuje pomocí automatických vícebodových uzamykacích systémů GU-Secury. Mechanické samozamykací systémy nahrazují manuálně uzamykání klíčem. Program systémové techniky GU-Secury, založený na koncepci modulární délky štulpu, se dále vyvíjí s novým typem uzamykání, s automatickou dvojitým závorou (Automatic-DR).

Jako kombinuje nový typ zámku GU-Secury Automatic-DR bezpečnost s jednoduchým ovládáním

Zámek zajišťuje snadné a spolehlivé uzamykání a odemykání jednokřídlých a dvoukřídlých domovních a bytových dveří s dřevěnými, plastovými a kovovými profily. Jako první se po zavření dveří uvolní automatické střelkové závory a mechanicky odblokují hákové závory. Hákové závory tak zapadají do částí rámu bez ohledu na polohu střelky. Všechny blokovací prvky se otevřou zatlačením kliky. Hákové závory se zablokují směrem nahoru, čímž se zvýší ochrana před pokusy o vloupání a zajistí se vysoká funkční bezpečnost i při poklesu dveří. Blokovací prvky jsou zajištěny proti násilnému zpětnému pohybu. Dodatečné uzamykání pomocí klíče je nutné pouze, pokud chcete blokovat kliku zevnitř, například v případě dětské pojistky.

Kompatibilní a certifikované

GU-Secury Automatic-DR je kompatibilní se systémovou kontrolou přístupu od BKS, jako jsou domovní hovorové zařízení, nástěnný vypínač, čtečka karet, transpondér, snímač otisku prstů, rádiový transpondér, které zajišťují, že přístup ke dveřím mají pouze oprávněné osoby.

Je certifikován:
• Schválení prEN 15685
• Možnost RC 2, RC 3 a RC 4 dle EN 1627
• VdS schvalovací třída C podle VdS 2201 (v přípravě)

Volitelné funkce pro bezbariérové otevírání

Kvůli většímu komfortu nebo dokonce pro bezbariérové otevírání dveří se používají automatické otvírače a automatické servopohony. Při servo A-otvíráku se otvírací motor spouští minimálním otočením klíče nebo lehkým poklepáním na kliku dveří a zámky se stáhnou. U systému GU-Secury Automatic s denním odblokováním může uzamykací prvky mechanicky uzamknout autorizovaný uživatel. Otevření dveří zvenku je tak možné bez klíče. GU-Secury Automatic-DR je kompatibilní s napájecím a datovým vysílačem Secure-Connect, a proto se dá snadno integrovat do balíku domovních dveří GU. Biometrické rozpoznávání prstů nebo individuální přístupový kód umožňují pohodlný přístup. Verze s požární odolností je vhodná pro protipožární dveře podle DIN 4102 v kombinaci s BKS kováním pro protipožární uzávěry podle DIN EN 1634.

GU garantuje servis po celé ČR do 24 hodin.

GU – Stavební kování CZ, spol. s r.o.
U Pekařky 314/1, CZ–180 00 Praha

www.automatickedvere.com

www.g-u.com

Přejete si další informace?
Tel.: +420 608 073 997, +420 283 840 155
E-mail: office@g-u.cz
objekty@g-u.cz

Vozidlo bez kabiny – představujeme koncept Scania AXL

Představujeme nejnovějšího člena naší rodiny autonomních vozidel: Scania AXL, plně autonomní koncept nákladního vozidla bez kabiny pro řidiče. 

Při vývoji tohoto dalšího milníku v historii těžkých samořiditelných nákladních vozidel se sešli odborníci Scania z různých oborů a vyvinuli koncept nákladního vozidla, jehož konstrukce, i když je bez kabiny, vychází z modulárního systému společnosti.

S tím, jak různá odvětví hledají způsob, jak zefektivnit přepravu a zajistit její větší udržitelnost, dostávají se samořiditelná vozidla stále více do popředí. Povrchové doly a velká uzavřená staveniště jsou příklady prostředí příznivých pro zavádění autonomního provozu, protože se jedná o dobře kontrolované plochy.

„S konceptem vozu Scania AXL děláme významný krok směrem k inteligentním dopravním systémům budoucnosti, ve kterých samořiditelná vozidla budou hrát přirozenou roli,“ říká Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel Scania. „Pokračujeme v budování a ověřování konceptů, abychom ukázali, co můžeme dělat s technologiemi, které jsou k dispozici již dnes.“

U autonomních vozidel je software v mnoha ohledech důležitější než hardware. Koncept Scania AXL je řízen a monitorován inteligentním řídicím prostředím. Například v povrchových dolech autonomní operace usnadňuje logistický systém, který říká vozidlu, co přesně má dělat.

„Již nyní u zákazníků provozujeme autonomní nákladní vozidla. Doposud však zahrnovaly i prostor pro záložního řidiče, který může v případě potřeby zasáhnout. Scania AXL nemá kabinu pro řidiče, a to zásadním způsobem mění pravidla hry“ říká Claes Erixon, vedoucí výzkumu a vývoje ve firmě Scania. „Vývoj samořiditelných vozidel zaznamenal v posledních letech velký pokrok. Stále ještě neznáme všechny odpovědi, ale prostřednictvím konceptů, jako je Scania AXL, pronikáme na nová území a učíme se velmi rychle.“

Spalovací motor, který pohání tento koncept, je příkladem toho, jak se mohou kombinovat tradiční a nové technologie. Spaluje se v něm obnovitelné biopalivo.

Robustní a výkonné funkce i konstrukce konceptu Scania AXL odpovídají náročnějšímu prostředí v povrchových dolech a na velkých staveništích. Nový inteligentní přední modul nahrazuje tradiční kabinu, ale i bez kabiny je tento koncept snadno rozpoznatelný jako vozidlo značky Scania.

Koncept Scania AXL byl poprvé předveden naživo v rámci Dne inovací SKUPINY TRATON, který se uskutečnil dne 2. října v předváděcím centru Scania ve městě Södertälje. Více informací najdete na http://innovationday.traton.com

Building Roadshow Zlín 2019 je minulostí, v tenisovém turnaji se radovala společnost GU-stavební kování CZ

 

5. ročníku Building Roadshow Zlín a tenisového turnaje stavařů se na konci srpna zúčastnily v nádherném areálu ve Zlíně na Vršavě přes dvě stovky z řad investorů, vystavovatelů, stavebních firem, dodavatelů techniky, technologií a materiálů. „Jednalo se převážně o členy vrcholových managementů společností. Děkujeme za podporu firmám EURO CAR Zlín, ČPP, Elbeko, TRUCK TRADE, VLW, F TRUCKS, G-U, Auto Dolanský, MPL Trading, LAPP, Net Direct a všem, kteří přišli, za jejich čas, účast a dobrou náladu. Perfektně nám vyšlo počasí, takže doufám, že byli všichni spokojení,“ uvedl Ondřej Štěpán, hlavní organizátor akce a šéfredaktor tištěného a elektronického magazínu Stavebniserver.com.

Konferenčním partnerem Building Roadshow Zlín a tenisového turnaje stavařů bylo opět Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury. Cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, která je nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy. Sdružení chce napomoci sladění rozvojových plánů zapracovaných v územně plánovacích dokumentech a podpořit proces kontinuální přípravy staveb včetně jejich případného financování.

V poledne vystoupil šermířský spolek Honorata z Letohradu, který představil dobové zbraně a večer vystoupila hudební kapela Banda Del Caffe, která rozhýbala manažery, až do půlnoci.

Tenisového turnaje na antukových kurtech se letos zúčastnilo 26 týmů. K vidění byly dramatické bitvy s nádhernými tenisovými okamžiky. „Bylo vidět, že se všichni poctivě na turnaj připravovali. Úroveň některých zápasů byla skvělá a bavili se i příchozí diváci,“ poznamenal Ondřej Štěpán.

Absolutním vítězem turnaje se stala společnost G-U (Vítězslav Krejčiřík – Marcel Bryška), která ve finále porazila dvojici (Michal Výmola – Petr Handlíř) z firmy AVEX Group. Třetí skončili zástupci společnosti Ris-mont (Ctibor Šik – Martin Marušák) a (Zdeněk Šeda – Jiří Mana) z firmy MOUSE OLEUM. V soutěži útěchy bylo nejlepší duo (Jiří Gistr – Karel Kuchař) hájící barvy Avex Steel Products a NELL PROJEKT. Druhé místo vybojovala společnost ČPP (Jakub Kafka – Martin Dzurec), třetí skončili (Jiří Vanžura – Daniel Lupinski) z firmy Net Direct a (Vladimír Pakosta-Petr Zálešák) ze společnosti SINCLAIR Global Group.

Kontakt: Ondřej Štěpán

šéfredaktor, phone: (+420) 602 608 444, e-mail: stepan@stavebniserver.com

 

„Sňatek“ dvou významných firem českého stavebnictví je uzavřen


V minulosti ohlášené spojení dvou významných výrobců keramických stavebních materiálů, společností Wienerberger s.r.o. (dále Wienerberger) a TONDACH Česká republika s.r.o. (dále Tondach), bylo dokončeno. Dne 31. 5. 2019 byl učiněn poslední krok, a to zapsání nové skutečnosti do obchodního rejstříku. Nástupnickou společností se stala Wienerberger s.r.o.   Proces sloučení společností Wienerberger a Tondach je ve finále. Dne 31.  5. 2019 byl proveden zápis změny v obchodním rejstříku. Právním nástupcem se stává Wienerberger s.r.o. Z hlediska účetního se rozhodným dnem sloučení stalo datum 1. 1. 2019. Je tím de jure ukončen proces, který probíhal několik let.
 
Jak informoval jednatel společnosti Wienerberger Ing. Luděk Bárta: „smyslem sloučení je vytvoření jednoho stabilního a silného podnikatelského subjektu, který bude lídrem na trhu stavebních materiálů.“ „Budeme ještě více koncentrovat energii a zdroje do rozvoje cihlářství a vývoje nových produktů z pálené hlíny“, dodává k tomu Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D., výrobní ředitel společnosti. Protože sortiment obou výrobců se vzájemně doplňuje a výsledkem fúze je mimo jiné široké společné portfolio výrobků, je Wienerberger po sloučení schopen lépe uspokojit komplexní potřeby stavebníků a nabídnout jim služby zahrnující celou keramickou obálku domu. „Je důležité zdůraznit, že značka Tondach, která si na českém trhu vydobyla silnou pozici, tímto krokem nezaniká a nadále bude významnou značkou spojenou s kvalitní pálenou střešní krytinou a tím i jejím symbolem“, dodává Ing. Bárta.  
 
Spojení dvou významných výrobců cihel a pálené střešní krytiny a jejich produktové nabídky do jedné koresponduje se současnými trendy ve stavebnictví. Legislativní tlak i preference spotřebitelů směřují k moderním domům s „nulovou“ spotřebou energií, které jsou náročné na stavební technologie a stavební materiály. Posiluje se synergie jednotlivých části stavebních konstrukcí a jejich provázanost. Wienerberger na to reaguje programem „Wienerberger e4 dům“. Značka e4 představuje novou generaci cihlových domů, jež vyhovují náročným požadavkům směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov platné od roku 2020. Mezi jejich hlavní charakteristiky, které vycházejí z vlastností cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach, patří vynikající tepelnězolační parametry,  optimálními náklady, teplotní komfort a zdravé vnitřní klima.

Building Roadshow Zlín 2018 je minulostí, v tenisovém turnaji se potřetí radoval ArcelorMittal Ostrava

Čtvrtého ročníku Building Roadshow Zlín a tenisového turnaje stavařů se na konci srpna zúčastnily v krásném areálu ve Zlíně na Vršavě téměř dvě stovky z řad investorů, vystavovatelů, stavebních firem, dodavatelů techniky, technologií a materiálů. „Jednalo se převážně o členy vrcholových managementů společností. Děkujeme za podporu firmám Euro Car Zlín, PARTNER IPEX, která je dealerem Tatry, Statech pracovní plošiny, Husqvarna Construction Products, GU kování a všem, kteří přišli, za jejich čas, účast a dobrou náladu. Perfektně nám vyšlo počasí, takže doufám, že byli všichni spokojení,“ uvedl Ondřej Štěpán, hlavní organizátor akce a šéfredaktor tištěného a elektronického magazínu Stavebniserver.com.

Konferenčním partnerem Building Roadshow Zlín a tenisového turnaje stavařů bylo opět Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury. Cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, která je nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy. Sdružení chce napomoci sladění rozvojových plánů zapracovaných v územně plánovacích dokumentech a podpořit proces kontinuální přípravy staveb včetně jejich případného financování.

Tenisového turnaje na antukových kurtech se letos zúčastnilo 26 týmů. K vidění byly dramatické bitvy s nádhernými tenisovými okamžiky. „Bylo vidět, že se všichni poctivě na turnaj připravovali. Úroveň některých zápasů byla skvělá a bavili se i příchozí diváci,“ poznamenal Ondřej Štěpán.

Absolutním vítězem turnaje se již potřetí v řadě stala společnost ArcelorMittal Ostrava (Tomáš Vrzala – Radek Kopecký), která ve finále porazila dvojici Ctibor Šik – Vítězslav Krejčiřík z firmy RIS-MONT. Třetí skončili zástupci společnosti Machala reality (Dušan Machala – Petr Handlíř) a stejně jako vloni tým Jiří Medek- Ladislav Jůn z firmy GS PLUS. V soutěži útěchy bylo nejlepší duo Vladimír Pakosta – Petr Zálešák hájící barvy SINCLAIR Global Group. Druhé místo vybojovala společnost Hutní montáže (Radoslav Bartoš – Pavel Müller), třetí skončili Bronislav Kořínek – Dušan Hornáček z firmy TAŠ-STAPPA beton.

Ford Trucks se svým novým tahačem F-MAX 1850T získal ocenění International Truck of the Year

Na mezinárodním veletrhu komerčních a užitkových vozidel IAA 2018 v Hannoveru ocenila porota nezávislých novinářů z třiadvaceti evropských zemí nový model  produkce společnosti Ford Otosan s obchodním názvem F-MAX 1850T.

Nový model, který oplývá prostornou, 2,5m širokou kabinou s maximálním komfortem a bohatou standardní výbavou je poháněn motorem Ford Ecotorq o výkonu 500 koňských sil a kroutícím momentem 2 500 Nm. I přes to, že proti původnímu modelu se kabina poněkud „nafoukla“, má vynikající aerodynamické parametry, které mj. přispívají k nižší spotřebě cca o 6 % oproti modelu 1848T.

Výše uvedené parametry, společně s technologickými inovacemi, bezpečnostními parametry, ekologickým aspektem, ovladatelností a hlavně celkovými náklady vlastnictví (TCO) pomohly novému modelu F-MAX dosáhnout v letošní soutěži nejvyšší skóre v porovnání s ostatními značkami.

„Toto ocenění je pro naši značku velmi důležitý krok k další budoucnosti značky Ford Trucks“ prohlásil Haydar Yenigün, generální ředitel společnosti Ford Otosan. „F-MAX je úspěšným výsledkem pětiletého vývoje ověřeného více než 5 miliony kilometrů v 11 zemích na čtyřech kontinentech. Stává se tak důležitým benchmarkem v mezinárodním měřítku. Obrovský dík patří všem našim zaměstnancům, kteří se na vývoji podíleli“ říká Haydar Yenigün.

Ocenění předal předseda mezinárodní poroty Gianenrico Griffini v průběhu novinářského dne, který předcházel oficiálnímu programu veletrhu.

V České republice se bude nový model prodávat od druhého čtvrtletí 2019.