husqvarna

Závada na komínu může mít devastující následky. Přibývá požárů způsobených zanedbáním jejich údržby

 

Ranní poklesy teplot připomínají, že topná sezóna je tady. Před prvním zatopením je ale nejprve dobré se přesvědčit, zda je komín v pořádku. Zanedbání péče o něj může mít za následek devastující požár i otravu oxidem uhelnatým. Počet požárů, jež zapříčinil nebezpečný stav komínu, každoročně rostou. Pokud jde navíc o příčinu, která vznikla zanedbáním údržby, pojišťovny také nemusí škodu uznat.

 

Požáry od nevyčištěných komínů mohou být devastující

„Během poslední topné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019 vyjížděli hasiči k více než tisícovce požárů komínů, což je zhruba stejně, jako tomu bylo v loňském roce. I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. Přitom až za 90 % těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit,“ upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

 

Letos 6. února vyjížděli hasiči k požáru rodinného domu v obci Buk na Přerovsku – tísňová linka dostala informaci o zakouřeném domě vlivem zahoření v komíně. Když záchranný sbor dorazil na místo, střecha domu už byla celá obalená plameny. „Situaci na místě komplikovaly teploty dosahující -10°C. Pro likvidaci bylo využito několik hasebních proudů i výšková technika. Požár poškodil kompletně střechu objektu. Hasiči několik hodin vynášeli požárem zasažené vybavení domu a v půdní části likvidovali zahoření slámy a sena. Naštěstí se obyvatel domu dostal z hořících prostor včas do bezpečí,“ popisuje Studená.

 

Že výše uvedený případ není výjimkou, dokazují rostoucí čísla. V roce 2018 došlo k 1 074 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 57 milionů Kč. Došlo k usmrcení 2 osob a 38 osob se zranilo. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch bylo celkem 937 z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce nebo zazděný trám v komínu.

 

Komíny vyžadují pravidelnou péči

Funkční a bezpečná spalinová cesta je zákonem danou povinností každého majitele nemovitosti, který musí vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. Pokud vzplane požár, jehož příčinou bylo například zanedbání údržby komína, pojišťovny nemusí škodu uznat. „Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel),“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

 

Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny vzhůru, ale hromadí se v prostoru. Pravidelné revize komínu proto není radno podceňovat. „Pokud profesionální kominík objeví problém, je připraven vám také navrhnout řešení a pomůže vám předcházet nebezpečí požáru ve vašem domě a tedy i vzniku pojistné události. Výsledkem prohlídky je pak zpráva o kontrole, kterou bude vyžadovat pojišťovna v případě požáru. Tato zpráva by měla obsahovat veškeré náležitosti dané vyhláškou. Odbornost kominíka je dobré si ověřit webu Společenstva kominíku České republiky, popřípadě na webu hasičů, “ říká Monika Bartlová z České asociace pojišťoven.