Cime 3 kvartal 2024

Zvýšený zájem o tepelná čerpadla stále přetrvává, Ministerstvo pro životní prostředí pokračuje s dotačním programem

Ani pandemie neovlivnila zájem o tepelná čerpadla, spíše naopak. Podle vlastního statistického šetření Ministerstva průmyslu a obchodu meziročně došlo k nárůstu prodaných čerpadel o cca 5 %, přičemž 94 % celého trhu tvoří čerpadla na principu vzduch-voda. Růst poptávky po tepelných čerpadlech může být umocněn právě post pandemickým oživováním, obecným růstem investic do bydlení a změnami v oblasti vytápění a chlazení budov.

Navzdory očekáváním souvisejících s pandemickou situací a rozvolňováním covidových opatření je trend na trhu tepelných čerpadel přesně opačný. O tepelná čerpadla jakéhokoliv typu zájem ze strany poptávajících stále roste, prodejci na českém trhu pozorují stoupající trend, který neustává. „Přetlak poptávky po obecně všem souvisejícím s bydlením a rekonstrukcemi se projevuje i na zvýšeném zájmu o tepelná čerpadla,“ potvrzuje Jiří Svoboda, jednatel české společnosti Master Therm, věnující se tepelným čerpadlům, která je významným českým výrobcem a exportérem do zahraničí. Čekací lhůty na dodání a instalaci se tak v některých případech mohou prodloužit, podle Svobody by se však zájemci neměli nechat odradit, situace na trhu by se měla postupně zlepšovat. „Postupně zafunguje trh a aktuální nabídkový deficit se vyrovná. Růst poptávky a cen dlouhodobě souvisí s politikou extrémně nízkých úrokových sazeb v ekonomice. Čím dříve se vrátíme k normálu, tím lépe.“

Meziroční nárůst pozorují i ostatní výrobci čerpadel. „Evidujeme větší nárůst a vyšší počet objednávek, který je způsoben zdražováním energií,“ říká o situaci na trhu marketingová manažerka společnosti Nibe, Daniela Chaloupková. Je pravdou, že rapidní zvyšování cen energií může být pro domácnosti rozhodujícím faktorem pro koupi tepelného čerpadla.

Růst poptávky potvrzuje také vedoucí obchodního oddělení společnosti Regulus, Martin Věžník. „Díky našim skladovým zásobám dodáváme tepelná čerpadla zatím ihned. Potíže mohou pro stavitele rodinných domů nastat při pozdním objednání instalace, protože kvalitní montážní firmy mají práci nasmlouvanou minimálně na 2 až 3 měsíce dopředu. Už teď firmy nakupují tepelná čerpadla, která budou montovat na podzim letošního roku.“    

Tepelná čerpadla jsou i přes vyšší počáteční investici oblíbeným, a hlavně ekologickým způsobem vytápění rodinných či bytových domů. Většina tepla je získávána z našeho okolí, konkrétně ze slunečního záření, náklady na provoz jsou tedy téměř nezávislé na zvyšujících se cenách energií. Většinu tepelných čerpadel u nás využívají domácnosti a veřejný sektor. Firmy, které jsou největšími znečišťovateli životního prostředí, za domácnostmi značně zaostávají. Stejně tomu je i při srovnání České republiky a zbytku západní Evropy. Podle ministerstva například v roce 2017 se pro tepelné čerpadlo rozhodli vlastníci 11,8 % novostaveb rodinných a bytových domu, oproti tomu v Německu tvořil tento podíl téměř 43 %.

Pomoct se snížením pořizovací ceny a tedy i rostoucím zájmem širšího spektra domácností mají i nadále pomáhat státní dotace. S hlavním cílem snížení emisí v ovzduší proudících ze starých kotlů byl spuštěn program kotlíkových dotací. Jedná se o program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu „Životní prostředí 2014-2021“. Podle oficiálních informací ministerstva se iniciativa pro enormní zájem prodlužuje a pokračovat bude do roku 2027, na kotlíkové dotace bude vyčleněno 5,5 miliardy korun. V případě tepelných čerpadel se výše příspěvků může vyšplhat až k 80 % výdajů, avšak částka by neměla přesahovat 120 tisíc korun. V krajích se zhoršeným ovzduší, například v Moravskoslezském, je přispíváno ještě o 7,5 tisíce korun více.

Navíc od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2021 povoleno používat kotle pouze 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 tisíc korun. Pokud si majitel podá žádost o dotaci do zmíněného 1. září a doloží ji při případné kontrole, může být upuštěno od pokuty, dojde však k udělení povinnosti výměny za nový kotel, zpravidla ve lhůtě jednoho roku. „Tento termín může být motivací pro všechny, kteří žádost o dotaci ještě nepodali. Do budoucna se právě tepelná čerpadla mohou stát hlavním zdrojem vytápění budov,“ předpovídá Jiří Svoboda za Master Therm.