Cime 2 kvartál 2024

Prázdný bílý papír jako nástroj mocných? Teplárny brání moderním dodavatelům tepla ve výstavbě

  • Menší dodavatelé tepla se setkávají s obstrukcemi ve stavebním řízení
  • Účastníkům řízení stačí vyslovit bezdůvodný nesouhlas se stavbou

1.12. 2021, Plzeň – Na energetickém trhu přituhuje. Provozovatelé neekologických uhelných tepláren se musí vypořádat nejen se zdražením kvůli nákupu drahých energií, ale i rostoucím cenám emisních povolenek, kterými si kupují právo na své k přírodě nešetrné provozy. Po přechodu na ekologické zdroje pro své teplárny ani vidu ani slechu, a tak si brání svá teritoria zuby nehty. V západočeském regionu se menší konkurence tepláren v podobě dodavatelů soběstačných zdrojů energií často setkává s obstrukcemi svých projektů již v rámci stavebních řízení.

„Odložené“ stavební řízení

Na veřejnost prosakují informace o tom, že již na lokálních úrovních na Plzeňsku probíhá boj mezi teplárnami a poskytovateli nových soběstačných zdrojů vytápění. Podle nejmenovaného zdroje z prostředí jde například o obstrukce tepláren ve stavebních řízeních, kdy poskytovatelům moderních zdrojů tepla předkládají odvolání s námitkami, k již vydaným stavebním povolením na stavby malých kotelen nebo tepelných čerpadel na panelových domech či v městských čtvrtích. „Tím nám prodlužují řízení a oddalují stavby kotelen, aby mohli sami čerpat finance trvajícími dodávkami tepla starým způsobem,“ řekl člověk obeznámený s problematikou.

Příkladem může být záměr stavby Instalace tepelného čerpadla na bytovém domě v Sokolově, kdy účastník Stavebního řízení Sokolovská bytová, s.r.o. zaslal staviteli dokument pro zastavení stavebního řízení, kde jako jediný důvod pro nesouhlas se stavbou uvádí: „S tímto rozhodnutím účastník řízení nesouhlasí, a proto proti němu podává odvolání.“ Podepsán je přímo pan Ing. Erik Klimeš, jednatel Sokolovské bytové s.r.o. Nesouhlas neobsahuje ani náznak vysvětlení odůvodnění nesouhlasu, konkrétní výtky k stavebnímu záměru nebo projektové dokumentaci. Pouze nesouhlas!

Dodavatel je tak odkázán na další pokračování stavebního řízení s nejistým výsledkem. Co k tomuto bezdůvodnému odvolání účastníka stavebního řízení vedlo? Souvislost lze možná hledat v tom, že dotyčná společnost je dlouholetým provozovatelem tepelných soustav pro bytové domy v Sokolově a změna rozložení poměru sil na místním trhu dodavatelů někomu zkrátka není po chuti.

Sokolovská bytová, s.r.o. vznikla k 1. 1. 1998 transformací Městského podniku bytového hospodářství. Zakladatelem a jediným vlastníkem této společnosti je Město Sokolov, valnou hromadu společnosti tvoří Rada města Sokolov.

Nerozumíme ekonomické rozvaze

Další zdokumentovaná odvolání většinou směřují k ekonomické rozvaze a jejímu rozporování ve smyslu toho, že teplárna není kompetentní orgán k posuzování ekonomické rozvahy, a že by danou problematiku měl zajišťovat odbor životního prostředí. Následují proto další odvolání a obstrukce pro žadatele o vydání stavebního povolení.

„Ekonomickou rozvahu kritizovali účastníci v rámci stavebního řízení na Bytový dům na adrese Křivenická 416-417, Praha, a v ulici Tvrdého 641-643, též v Praze,“ uvádí příklad Jiří Polívka, který se specializuje na stavební projekty moderních dodavatelů tepla.

Menší dodavatelé soběstačných zdrojů tepla poukazují také na to, že si tradiční teplárny v nesouhlasných stanoviscích někdy spletou například tepelné čerpadlo s plynovým kotlem a požadují energetický posudek, který je zákonem vyžadován pouze pro zdroje znečištění ovzduší. „Tepelné čerpadlo s plynovým kotlem si spletli například v rámci projektu bytového domu v ulici Čenětická 2133 2134, Praha,“ doplňuje Polívka.

Další věcí je podle odborníka na stavební řízení pro stavby energetických soustav odkaz na Územní energetickou koncepci. Každá energetická koncepce, ať už územní, městská nebo státní upřednostňuje využívání alternativních zdrojů energie.

Podivné odstávky tepla před sezonou Nejsou to jediné vroubky uhelných baronů z poslední doby. Ve Strakonicích teplárna již poněkolikáté odstavila celé sídliště od dodávek tepla údajně kvůli dluhům místního zprostředkovatele energií, který se ale brání, že vše uhradil, kdy mu za pravdu dává i Energetický regulační úřad (ERÚ), který vyděračský postup místní teplárny odsuzuje.

Podobná situace se odehrála i ve Velkých Hamrech na Jablonecku kvůli dlouholetým sporům s obcí zastavil dodávky tepla pro stovky lidí. Postiženy byly školy a další objekty obce, ale také bytové domy a zejména domy s pečovatelskou službou, v nichž žijí senioři. Liberecký hejtman Martin Půta se rozhodl využít možností, které mu dává nouzový stav, a dodavateli obnovení dodávek nařídit. S problémy a podezřením s manipulací veřejných zakázek se potýkaly i Teplárny Brno, ve kterých policisté prověřují zapojení do podezřelých zakázek v korupční kauze Stoka.