husqvarna

Bezpečnost cestujících na novém centrálním nádraží v Bologni zajišťuje nejmodernější vzduchotechnika od Lindabu

Italská Bologna je důležitým železničním uzlem, spojujícím kontinentální Evropu se Středomořím. Centrální vlakové nádraží, kde denně zastaví 800 vlaků a projde 180 000 cestujících, se proto dočkalo revitalizace. Vzduchotechnický systém musel zohlednit přechod z italských norem na nové přísné normy EU. Takovým normám vyhovuje systém Lindab Safe, který na nové podzemní peróny dodává čerstvý vzduch a v případě potřeby odvádí kouř. Dodávka od Lindabu, předního světového výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění pro všechny typy budov, zahrnovala nejmodernější kruhové a čtyřhranné potrubí i požární kouřové klapky. Výstavba revitalizovaného nového nádraží, která se realizuje po etapách v průběhu tří let, by měla být hotova do roku 2016.

bfuekx2d23138flkm23y.jpg

Za projektem modernizace stojí architekti Arata Isozaki a Andrea Maffei, kteří navrhli tři podzemní úrovně jako rozšíření dosavadního nádraží. Každé ze tří podlaží bude sloužit pro jiný typ vlaků – od vysokorychlostní železnice TAV přes metropolitní železniční síť SFM až po boloňské metro. Právě zasazení nádraží do podzemí v kombinaci s vysokým počtem cestujících kladlo vysoké požadavky na chlazení, vytápění a odvod kouře. Realizaci vzduchotechniky na místě zajišťovala italská společnost Xfire Sistemi, jejíž projektový manažer Roberto Massaro vysvětluje, co rozhodlo ve prospěch Lindabu: „Při projektu takového rozsahu, navíc uprostřed města, hraje klíčovou roli nejen kvalita, ale i mezinárodní zkušenosti a know-how, aby i logistika dodávek byla bezproblémová. Proto jsme si vybrali Lindab, který nám jako jeden z lídrů oboru vzduchotechniky byl schopen poskytnout komplexní řešení i technickou podporu.“