husqvarna

Výročí 22 let Ředitelství vodních cest ČR slaví intenzivní prací na stavbách

Praha, 1. dubna 2020 – Dnes před 22 lety Ministerstvo dopravy obnovilo Ředitelství vodních cest ČR a pověřilo jej realizovat investice pro zkvalitnění infrastruktury sítě českých vodních cest a zlepšit tak podmínky pro provoz plavby. Výročí slavíme společně s našimi dodavateli prací, kdy i za nouzového stavu státu pokračuje výstavba na 5 staveništích na Vltavě, Labi i Baťově kanále.

Když 1. dubna 1998 ministr dopravy a spojů prof. Ing. Petr Moos zakládal organizační složku státu Ředitelství vodních cest ČR, navázal tak na tradici Ředitelství pro stavbu vodních cest sahající do roku 1902, kdy bylo založeno ve Vídni a pokračovalo i po osamostatnění státu v Praze. Do roku 1949, kdy bylo zrušeno, bylo postaveno 28 zdymadel a byl tak vytvořen základ dnešního splavného Labe a Vltavy.

Během 22 let se podařilo prodloužit rekreační vodní cestu z nádrže Orlík o 33 km do Českých Budějovic, kde Ředitelství vodních cest ČR postavilo první čtyři nové plavební komory v České republice po 25 letech. Ve spolupráci s krajskou samosprávou a s.p. Povodí Moravy se podařilo obnovit vodní cestu Baťův kanál na Moravě a vytvořit z ní nový turistický fenomén. Řada investic směřovala i do přístavů, a to nejen aby na základě zkušeností z ničivých povodní roku 2002 zajistily bezpečnou ochranu lodí, ale zejména svou veřejnou službou vytvářely zázemí pro rekreační plavbu. V roce 2016 Ředitelství vodních cest ČR převzalo provoz lodní přípřeže na Labi unikátním remorkérem BESKYDY, jediným zachovaným zadokolesovým 60 let starým remorkérem. Zachránil se tak veřejný provoz technické památky zlepšující proplutí kritického úseku Labe bez zdymadel v suchých obdobích.

„Velice si cením vynikající spolupráce se zhotoviteli na všech běžících stavbách, kdy i přes mimořádná opatření za nouzového stavu se daří zachovat stavební práce a v zásadě držet plánované harmonogramy. Děkuji všem pracovním týmům za nasazení, aby naše hospodářství stále běželo a vznikala dopravní infrastruktura, která bude sloužit po další desetiletí,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Práce pokračují jak na nových mostech přes plavební kanál na Vltavě, přes které první automobily přejedou již v polovině roku, ale také na unikátní Hořínské plavební komoře. Do provozu se dočasně vrátí v červnu a během roku 2021 spolu s novými mosty umožní nerušenou plavbu vysokých lodí až do Prahy. Další most přes Labe se staví mezi Valy a Mělicemi u Přelouče a i zde by měl být provoz přes most v polovině letošního roku obnoven. Nezapomínáme ani na Baťův kanál, kde se rozrůstá moderní přístav ve Veselí nad Moravou,“ dodal.

V letošním roce se plánuje zahájení dalších staveb 10 přístavišť pro rekreační plavbu na Labi a stavební stroje začnou budovat dlouho očekávané prodloužení Baťova kanálu na jih do Hodonína.

„Cílem Ředitelství vodních cest ČR je vytvářet podmínky pro všechny druhy vodní dopravy, od nákladních lodí přes osobní výletní a kabinové lodě až po malá rekreační plavidla. Všechny lodě potřebují spolehlivé plavební podmínky a proto úzce spolupracujeme s Ministerstvem dopravy na kompenzačních opatřeních ke koncepci vodní dopravy tak, aby mohla být v blízké době vládou ČR schválena a otevřela se konečně cesta k úspěšnému získání povolení a následné výstavbě strategických staveb Plavebního stupně Děčín i prodloužení Labe do Pardubic, bez nichž se plavba v České republice neobejde,“ doplnil Lubomír Fojtů.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště.