Cime 3 kvartal 2024

Jak (správně) vybrat tepelné čerpadlo?

Praha, 30. srpna 2021 – Tepelná čerpadla jsou v posledních letech stále více preferovaným způsobem vytápění. A to jak pro novostavby, tak při rekonstrukci budov či revitalizacích topných systémů. Jedná se o státem podporovaný způsob vytápění a uživatelům umí ušetřit peníze na nákladech za energie. Jaké čerpadlo je ale vhodné pro vaši domácnost? Zde je 5 klíčových oblastí, na které byste se měli při výběru tepelného čerpadla zaměřit.

Typ čerpadla

Tepelná čerpadla se rozdělují podle způsobu získávání tepla z okolního prostředí. Nejprodávanějším typem čerpadla jsou dnes tepelná čerpadla vzduch-voda. Jak označení napovídá, k vytápění a ohřevu TUV je použito teplo získané z venkovního vzduchu. Mezi další systémy patří např. země-voda (zdrojem tepla je zemní kolektor/geotermální vrt), voda-voda (využívají se dvě studny, výjimečně povrchová voda) a vzduch-vzduch, což jsou z uživatelského hlediska klimatizace, které umí chladit i vytápět.

Výkon
Poddimenzování výkonu čerpadla znamená, že tepelné čerpadlo nebude schopné v řadě situací dodat dostatečné množství tepla, ohřát vodu na požadovanou teplotu apod. Jde o kritický parametr, který vychází z technického provedení stavby. Důležité pro správnou volbu tepelného čerpadla jsou informace o tepelné ztrátě budovy, kterou u nových budov najdete v tzv. Energetickém štítku budovy. U starších budov často chybí dokumentace, podle které lze plnohodnotně postupovat, ale zkušený technik je schopen po prohlídce budovy odhadnout potřebný výkon. „Tepelné ztráty budovy jsou kritickým parametrem. Pokud má dům tepelnou ztrátu 12 kW, čerpadlo s výkonem 9 kW ho zkrátka nevytopí,“ vysvětluje Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling.

Nežádoucí je také předimenzování výkonu tepelného čerpadla. I když jsou moderní čerpadla vybavena invertním kompresorem, který výkon přizpůsobuje okolním podmínkám a aktuálním požadavkům na vytápění, předimenzování může vést k jejich cyklování. To je nežádoucí s ohledem na životnost tepelného čerpadla.

Parametry čerpadla

Klíčovými parametry jsou COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie. „COP 2,5 například znamená, že z 1 kW dodané elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 2,5 kW tepla,“ vysvětluje Vanduch.

Celoroční provoz
V nedávné době se mezi udávané parametry zařadily SCOP (sezónní topný faktor) a SEER (průměrná roční sezónní účinnosti). „Jedná se o vypočtený průměrný topný faktor za celou topnou sezónu při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách. Ve výpočtu jsou tedy zahrnuty změny podmínek v průběhu celého roku,“ říká Vanduch.

Evropská směrnice ovšem stanovuje výrobcům možnost uvádět dosažené hodnoty v rozpětí od -2 °C do -10 °C. Proto se SCOP může mezi stejně výkonnými modely rozdílných značek významně lišit podle zvolené metodiky. Prodejce by vám tak měl být schopen poskytnout informaci o garantované teplotě vody a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. V praxi jde většinou o teploty 0 °C, -5 °C nebo -10 °C. „Například Panasonic má přímo v katalogu grafy průběhu účinnosti v různých podmínkách až do -15 °C při započtení všech ostatních faktorů ovlivňující účinnost, jako jsou ventilátory, oběhové čerpadlo nebo odtávání. Naše monoblokové čerpadlo Panasonic Aquarea T-CAP je dokonce schopné si zachovat vysokou účinnost v třídě A++ i při venkovní teplotě -20 °C,“ doplňuje Vanduch.

Uživatelský komfort a ovládání
Pozornost věnujte i doplňkovým funkcím jako jsou časovače, noční režim, automatický restart při výpadku proudu, dálkové ovládání, možnosti napojení na systém chytrého domu nebo monitoring přes internet apod. „Například nové modely tepelných čerpadel společnosti Panasonic jsou kompatibilní se službou Aquarea Smart Cloud. Tento řídicí systém umožňuje dálkově ovládat přes chytrý telefon celou řadu funkcí vytápění a chlazení, včetně sledování spotřeby energie z hlediska možností energetických úspor a nákladů,“ říká Vanduch.

Kromě toho může být čerpadlo připojeno ke službě Aquarea Service Cloud. Ta umožní technikům servisní společnosti vzdáleně přistupovat k topným a chladicím systémům svých zákazníků, nastavovat je a diagnostikovat případné poruchy na dálku. Díky tomu ušetřit náklady svým klientů, protože vzdáleně spravuje čerpadlo tak, aby fungovalo maximálně efektivně a ekonomicky.

Pro další informace navštivte www.aircon.panasonic.eu