Komatsu potřebu bagr

Trh s fotovoltaikou pro domácnosti prochází změnami. Dotace na ni ale nekončí! Další etapa NZÚ s sebou přinese dílčí úpravy a zjednodušení administrativy

Vyjádření Luboše Vrbaty, vedoucího DZD Solar (fotovoltaické divize společnosti DZ Dražice, největšího českého výrobce ohřívačů vody s téměř 70letou tradicí a výhradního dovozce tepelných čerpadel NIBE)

Český trh s fotovoltaickými systémy právě prochází významnými změnami, které mohou některé domácnosti odradit od instalace obnovitelných zdrojů energie – především fotovoltaických elektráren. K těm nejzásadnějším patří úpadky firem, jež neodhadly své skutečné možnosti nebo vznikly pouze za účelem rychlého a snadného výdělku, a také stále častější odmítání žádostí o připojení k distribuční síti. Jako problematické se mohou jevit i časté změny v dotačních programech podporovaných státem nebo Evropskou unií. Na některé z aktuálně diskutovaných problémů se nyní podívejme podrobněji.

Snížení počtu neseriózních firem prospěje celému odvětví

Již dříve jsem predikoval, že v České republice dojde k určitému, hrubým odhadem 15 až 20% snížení počtu firem, které se věnují prodeji a instalaci fotovoltaických elektráren. Tyto nespolehlivé subjekty škodily celému odvětví solární energetiky, protože svou nedostatečnou odbornost a mizivé množství pozitivních referencí od zákazníků skrývaly za atraktivní marketing a lákavé nabídky. Věřím, že se situace brzy uklidní a na trhu již zůstanou především zavedené firmy s technickými a odbornými znalostmi a proklientským přístupem.   

Přebytky doma vyrobené elektřiny lze ukládat do teplé vody nebo do baterií

Další okolností, jež ovlivnila důvěru veřejnosti v obnovitelné zdroje energie, je zamítání žádostí o připojení do sítě (resp. zákaz do ní dodávat přebytečnou energii). I v tomto případě očekávám, že se situace postupem času stabilizuje a díky investicím do distribuční soustavy dojde k posílení její kapacity právě za účelem využití vyšší instalované kapacity fotovoltaiky. Nicméně už nyní se zájemcům o realizaci fotovoltaické elektrárny, kteří se potřebují vyhnout neoprávněným přetokům, naskýtá řada možností, jak využít přebytky elektřiny vyrobené vlastní fotovoltaickou elektrárnou: například akumulací do teplé vody nebo do baterií.

Dotační podpora v rámci programu Nová zelená úsporám nekončí

V poslední době se v médiích přetřásají také významné změny, které čekají dotační program Nová zelená úsporám. Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR má být k 30. červnu ukončeno přijímání nových žádostí, po němž bude následovat dvouměsíční přestávka, určená k implementaci nových opatření. Zde bych rád mírnil jakékoli obavy z ukončení nebo významného omezení státních dotací na fotovoltaiku. Již na začátku září totiž bude spuštěna nová etapa Nové zelené úsporám. Ta státní podporu zpřístupní pro více domácností, protože dojde k zjednodušení dosud velmi složité administrativy. Je sice možné, že budou částečně upraveny jednotlivé příspěvky (např. snížení počtu dotovaných nabíjecích míst pro elektromobily či drobné změny v uplatnění tzv. kombinačního příspěvku), podpora celého odvětví však bude pokračovat. Domácnostem, které uvažují nad investicí do fotovoltaiky, proto doporučuji, aby nepodléhali tlaku některých firem, jež vzbuzují v lidech obavy z „konce dotací“, a to s jediným cílem: přinutit je k co nejrychlejšího uzavření smlouvy za jimi stanovených podmínek. Zvláště v současné době je totiž nutné vybírat svého dodavatele obzvláště pečlivě a nenechat se nalákat agresivní reklamou.

Na závěr dodávám, že by se dotačního programu neměl dotknout ani vládní plán ozdravných opatření na stabilizaci státního rozpočtu, v němž se počítá s omezením výdajů na provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny postavené zejména v letech 2009 až 2010. Tato úmluva se totiž netýká nových fotovoltaických systémů, na které zájemci čerpají pouze jednorázovou investiční dotaci – například právě z programu Nová zelená úsporám.