Cime 3 kvartal 2024

Společnost TATRA TRUCKS jako jedna z mála automobilek v Evropě naplno vyrábí i v současné krizové době

Pandemie koronaviru v Evropě způsobila zastavení výroby téměř ve všech podnicích evropských i zámořských automobilek. Jen několik z nich své provozy neuzavřelo, mezi tyto výjimky patří i kopřivnická společnost TATRA TRUCKS, která zároveň důsledně chrání zdraví svých zaměstnanců.

Kvůli pandemické situaci v České republice i jinde ve světě česká vláda v první polovině března vyhlásila nouzový stav. Velká většina průmyslových podniků v Česku a také v celé Evropě zareagovala na šíření koronaviru zastavením nebo výrazným omezením výroby. Zásadní měrou se to projevilo především v automobilovém průmyslu, když téměř všechny automobilky uzavřely své evropské provozy. Výjimku tvoří pouze kopřivnická TATRA TRUCKS, dále český výrobce autobusů SOR Libchavy a polské továrny firmy Solaris. Továrny společností Hyundai a Kia v Česku a na Slovensku před několika dny produkci v omezeném režimu obnovily.

Výroba ve společnosti TATRA TRUCKS po celou dobu trvání nouzového stavu běží naplno a vedení firmy v tuto chvíli neplánuje její omezování. Kopřivnická společnost zároveň nadále zajištuje i servisní služby pro své zákazníky. Od počátku nouzového stavu nejstarší český výrobce automobilů věnuje mimořádné úsilí ochraně zdraví zaměstnanců. Také proto za celou dubu trvání pandemické krize nebyla ani u jednoho zaměstnance zjištěna nákaza novým koronavirem způsobujícím onemocnění covid-19.

Společnost v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu zavedla přísná hygienická opatření, pro zaměstnance již měsíc platí povinnost plošného nošení roušek, u technickohospodářských pracovníků se v maximální míře využívá home office. V podniku je také omezené sdružování, platí zákaz exkurzí či externích návštěv. TATRA TRUCKS také stáhla své zaměstnance ze zahraničí, u většiny z nich bylo přistoupeno k preventivní karanténě. V areálu podniku jsou rozmístěny antibakteriální a dezinfekční prostředky, ve výrobních areálech i kancelářských budovách je posílen úklid a jsou dezinfikovány prostory. Přísná hygienická opatření dodržují i zaměstnanci odboru stravování. Hygienická omezení platí také pro externí dodavatele při vjezdu do areálu TATRA TRUCKS.

Vedle přísných hygienických opatření vedení společnosti dbá na posilování imunity zaměstnanců. Kmenovým i agenturním zaměstnancům byly postupně distribuovány vitamíny formou šumivých tablet, proteinové tyčinky a díky majiteli holdingu CZECHOSLOVAK GROUP také několik várek čerstvého ovoce.

Vedení společnosti TATRA TRUCKS přijalo vedle opatření na ochranu zdraví zaměstnanců také kroky vedoucí k nastavení servisních služeb tak, aby v maximální možné míře podporovala provozuschopnost vozidel značky TATRA ve službách IZS České republiky a Armády České republiky. Vozy TATRA tvoří velmi významnou část vozového parku hasičských jednotek i armády. V současné době plní řadu prioritních úkolů a automobilka si je vědoma role vozů TATRA pro celý záchranný systém i činnost armády a jejich službu pro občany. Proto v rámci celé dealerské a servisní sítě včetně firemního servisního střediska v Kopřivnici nastavila nejvyšší prioritu pro opravy vozidel TATRA plnících úkoly u záchranářských složek a armády, a to včetně dodávek náhradních dílů.

Ani kopřivnické společnosti se však důsledky krizové situace nevyhnuly. Určité problémy vznikají kvůli zpoždění dodávek komponentů od některých subdodavatelů. To vedení automobilky řešilo přeskupením plánu výroby na měsíc duben, v případě nutnosti k tomu dojde i v dalších měsících, a sestavením nového pořadí výroby složené z vozidel a agregátů, u nichž má firma subdodávky potvrzeny. Podnik dosud nezaznamenal ze strany obchodních partnerů a odběratelů vozidel rušení nebo odklad objednávek.

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Až osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. TATRA TRUCKS zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Za uplynulý rok kopřivnická společnost TATRA TRUCKS vykázala EBITDU na úrovni téměř 400 mil. korun a letos předpokládá další růst.