Komatsu potřebu bagr

Cesta do říše velkých stavebních projektů, kde se přídavná zařízení MB Crusher ukázala být revolučním řešením

INDIE, AFRIKA, MEXIKO A BLÍZKÝ VÝCHOD: MB CRUSHER - CESTOVNÍ BLOG


Řím nebyl postaven za den, to víme. Dnes však čas jsou peníze a dodavatelé pracující na stavbách velkých projektů se musejí vyrovnávat s logistickými složitostmi, přísnými ekologickými předpisy, stále napjatějšími termíny a nižšími ziskovými maržemi.

Kombinace obtíží, které snadno překonají ti, kteří prozíravě použili zařízení MB Crusher místo tradičních systémů nebo spolu s nimi: ano, protože ať už se stavba nachází uprostřed městského centra, nebo zasahuje do odlehlých lokalit, každý projekt se může urychlit a usnadnit, pokud se zařízení MB Crusher nainstaluje na stávající stavební stroje.

Mít efektivní pracoviště znamená dělat věci co nejrychleji, nejlevněji a nejkvalitněji, včas a uspokojit zákazníky, aby se maximalizoval zisk.
Jak na to? Pojďme se vydat na cestu.

Den 1, Indie: zcela nové město ve státě Maháráštra

Maháráštra je jedním z hlavních center obchodu a průmyslu v Indii, a tak není divu, že centrální vláda investuje do další infrastruktury v této oblasti.

Výzvou pro společnost Bhoomi Earthmovers Pvt Ltd bylo vybudovat zcela nové město s ohledem na napjatý časový harmonogram, nakládání s odpadním materiálem - zejména s nahromaděným obrovským množstvím žuly vytěžené během výkopových prací. 

Zvolili výkonnou kombinaci rýpadla Sany SY220 a drticí lžíce MB Crusher BF90.3. Toto duo efektivně zpracovávalo balvany na staveništi a přeměňovalo odpad na znovu použitelné kamenivo. Společnost Bhoomi Earthmovers získala na této rozsáhlé stavbě konkurenční výhodu díky optimalizaci produktivity a dosažení úspory nákladů.

Den 2, Egypt: nikoliv oáza uprostřed pouště, ale nové správní město

Denní úspora až 67 000 egyptských liber na stavbě nového správního města v egyptské poušti o rozloze více než 700 km2. Díky drticí lžíci BF120.4 se egyptskému dodavateli podařilo nejen ušetřit peníze, ale také zajistit efektivitu prací bez kompromisů v kvalitě.

Čelisťový drtič MB Crusher, instalovaný na rypadle Doosan DX340, sehrál klíčovou roli při opětovném využití stávajících hornin na vysoce kvalitní kamenivo připravené k použití, aniž by musel čelit překážkám, jako je nedostatek pozemních komunikací, rostoucí ceny materiálu a logistické noční můry.

Den 3 a 4, z Mexika do Saúdské Arábie: vede nová železnice do podzemního parkoviště?

Výběr přídavných zařízení MB Crusher zajistil úsporu nákladů, produktivitu a udržitelnost při výstavbě nových budov. Stejné výhody s mimořádnou všestranností jsou poskytovány i při práci na dlouhé vzdálenosti. 

Jako například v projektu výstavby "Tren Maya", 1 500 km dlouhé železniční trati přes Yucatánský prales, kde zařízení MB Crusher umožnilo opětovné využití vytěženého materiálu, aniž by společnost musela na materiál čekat nebo nakupovat kamenivo z externích zdrojů.

Nebo jako v centru Rijádu v Saúdské Arábii, epicentru Vize 2030, kde čelisťová drticí lžíce BF80.3 řeší logistické problémy projektu výkopu v hloubce 20 metrů.

Od nejhlubšího lesa po pouštní duny a centrum města: všechna místa, kde se logistické obtíže projektu zdají být odlišné, ale ve skutečnosti mají stejnou váhu. Na jedné straně les nebo poušť, kde je cesta na staveniště komplikovaná kvůli nedostatku příjezdových cest a dlouhým dojezdům. Na druhé straně město, kde jsou předpisy týkající se pohybu a používání vozidel a materiálů stále přísnější. Různé problémy, jediné řešení: zesilte potenciál svého stavebního stroje instalací zařízení MB Crusher, které zjednoduší logistiku, sníží náklady a přispěje k ochraně životního prostředí.

Možná mohl být Řím postaven za pouhý den se zařízením MB Crusher, kdo ví?