husqvarna

Pásové rýpadlo Cat 374F ve společnosti České lupkové závody, a.s.

Společnost České lupkové závody (ČLUZ, a.s.), druhý největší producent pálených lupků v Evropě, převzala nové pásové rýpadlo Cat 374F L ME od společnosti Zeppelin CZ. Skoro 80tunový stroj se tak stane dalším členem flotily strojů Cat, které se podílejí na těžbě, úpravě a zušlechťování žáruvzdorných jílovců (lupků).

Nové pásové rýpadlo Cat 374F L bude využíváno zejména při provádění skrývky nadložních hornin. Díky své robustní konstrukci a velkým rypným silám tak výrazně omezí další trhací práce v lomu na minimum. Stroj byl předán v konfiguraci se zesíleným výložníkem ME a násadou délky 3 m, desky pásů v provedení pro těžký provoz mají šířku 750 mm. Úsporný motor Cat C15 přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 10 % ve srovnání s předcházejícím modelem, nové řešení elektronicky řízeného rozvaděče zlepšuje efektivitu provozu rýpadla a zajišťuje přesné a citlivé ovládání stroje.

První stroj značky Cat si společnost pořídila již v roce 1987, dozer Cat D8N tak putoval do lomu přímo ze strojírenského veletrhu v Brně. O čtyři roky později pak také rýpadlo Cat C245D o hmotnosti 68 tun. V té době se jednalo o největší stroj v této hmotnostní kategorii v bývalém Československu. „Jsem velmi rád, že se stroje značky Caterpillar osvědčují v takto náročném provozu a to již 30 let,“ doplnil Radek Lechner, ředitel oblasti Střed společnosti Zeppelin CZ.

České lupkové závody slaví v letošním roce 60 let své existence. Zabývají se těžbou, úpravou a zušlechťováním (výpalem v rotačních pecích) žáruvzdorných jílovců (lupků). Dále zajišťují také úpravu a zušlechťování kaolinu, rekultivace, zemní práce, přepravu materiálů a opravy nákladních vozidel a stavebních strojů.

Lupek je druh žáruvzdorného jílovce, který patří k sedimentům svrchního karbonu a vyniká výjimečnou tvrdostí a pevností a nízkou nasákavostí. Hlavní vlastností lupku je však jeho žáruvzdornost, díky které se příměs lupku využívá v mnoha odvětvích a produktech, jako např. při výrobě žáruvzdorných cihel a tvarovek, žárobetonů, při výrobě forem ve slévárnách a také jako přídavek do keramických hmot pro výrobu sanitární keramiky.