Komatsu potřebu bagr

Svazy: Stavební práce by měly pokračovat pokud možno bez přerušení

Praha 8. dubna (ČTK) - Vláda by měla zajistit, aby po odeznění krizových opatření plynule pokračovaly stavební práce pokud možno bez přerušení. Měla by rovněž intenzivně pracovat na přípravě nového stavebního zákona, který by měl urychlit a zjednodušit povolování staveb. V otevřeném dopise vládě, který má ČTK k dispozici, to uvedli zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Svazu výrobců cementu ČR a Svazu výrobců betonu ČR. Vláda by podle nich měla v rámci možností zajistit návrat zahraničních pracovníků.

"Jsme si vědomi extrémně mimořádné situace, ve které se Česká republika nachází. Chápeme opatření, která vláda společně s ústředním krizovým štábem přijímají k ochraně zdraví obyvatelstva. Rovněž jsme si ale vědomi ekonomických dopadů na celou průmyslovou sféru, s nimiž bude zapotřebí se pozvolna vypořádávat," uvádějí zástupci v prohlášení.

Potřebné je podle nich rovněž to, aby pokračovaly aktuální projekty financované z veřejných peněz a byly obnoveny přípravné práce na připravovaných projektech, případně zrychlit přípravu staveb z veřejných zdrojů.

"Jakmile to bude možné, i před úplným otevřením vnějších hranic státu, by měla vláda povolit za jasně stanovených podmínek práci na stavbách pracovníkům ze zahraničí, kteří ve významném počtu opustili Českou republiku a dodavatelům staveb momentálně chybí," uvádí se dále v prohlášení.

Stát by měl podle stavařů a výrobců stavebnin rovněž aktualizovat systém rekvalifikačních kurzů o kurzy pro stavební profese s možností realizovat je přímo ve stavebních firmách. To by mohlo pomoci občanům, kteří v důsledku krize ztratili pracovní místo bez možnosti návratu.

"Vláda by měla také zvážit zavedení vhodné formy investičních pobídek, a to jak pro získání nově příchozích investorů, tak i pro společnosti, které již na trhu ČR působí. Věříme, že se našimi rámcovými náměty budete zabývat při podpoře restartu českého hospodářství, a jsme připraveni nabídnout z řad našich členů potřebné odborníky," píšou dále stavbaři.

Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví stavební výroba v Česku přispívá k tvorbě HDP zhruba deseti procenty a je v něm zaměstnáno přibližně 360.000 pracovníků. Jeho součástí je dopravní infrastruktura, která se podílí 25 procenty na celkové stavební výrobě, ale významná je podle svazu i sociálně politická oblast, kam patří bytová výstavba a občanská vybavenost.

Stavební firmy podle průzkumu CEEC Research očekávají letos meziroční pokles oboru o 10,1 procenta, příští rok o 3,1 procenta. Ještě v polovině února počítaly s růstem o 1,6 procenta letos a 0,8 procenta v příštím roce.

Podle posledních dostupných údajů stavebnictví za leden a únor meziročně vzrostlo v souhrnu o 5,6 procenta, Pozemní stavitelství, tedy hlavně výstavba bytů, kanceláří, průmyslových hal a skladů, stouplo o 2,7 procenta. Inženýrské stavitelství, které je tvořeno hlavně dopravní infrastrukturou, vzrostlo více než o pětinu. Podle analytiků byl růst způsoben hlavně teplým počasím, které umožňovalo pracovat venku. Opatření proti šíření koronaviru se do výsledků ještě nepromítla.