Cime 2 kvartál 2024

Polyuretanové pěny v roce 2015

Surfujete – li na webu na téma stříkané polyuretanové pěny, pur izolace, stříkané pěnové izolace nebo různá chytrá řešení izolací atd., zmocní se Vás přesvědčení, že není nic jednoduššího než jakékoliv požadavky stavebního objektu na potřebu tepelných, případně i vodotěsných izolací řešit všemocným a naprosto univerzálním způsobem nástřiku polyuretanové pěny.  Nic není překážkou a z obrovského výběru neuvěřitelně výhodných nabídek Vám internet poskytne zaručenou kvalitu – firma přijede a provede kouzelnou a zázračnou izolaci a to až s 35-letou zárukou?! Ano, i to je k vidění.

Problémem však je, že většina současných firem vzniká od roku 2009. To by samozřejmě nevadilo, je řada izolačních metod (minerální vlny, polystyren atd.) které nevyžadují tak náročné znalosti v mnoha oborech, jako právě zpracování polyuretanových pěn „na místě“ (in situ Foam, Ortschaum).

 

Historie se opakuje

Bohužel, zdá se, že i v tomto rčení bude pravda. Technologie nástřiku polyuretanových pěn prochází na trhu v časovém měřítku od roku 1991 jakousi sinusoidní křivkou. Od nulové známosti na trhu, do fantastické oblíbenosti a rozšířenosti, kde poté díky obrovským chybám a poruchám napáchaných realizačními firmami padá do absolutního zatracení. Po uplynutí určité doby zapomnění a renesanci, díky pár odborným firmám, opět roste v neuvěřitelné rozšíření, podporované nově vzniklými prodejci surovin, kteří na tomto „boomu“ vydělají, avšak nic neriskují. Riziko (a skutečné chyby) nesou nově vznikající firmy a živnostníci, kteří, ubezpečeni – že „to nic není, to umíme, víme jak na to“ – se pouštějí do poměrně složité výroby polyuretanových pěn. Optická „jednoduchost nástřiku pěny na místě“ je právě ten kritický moment, který tuto technologii žene do vlastní záhuby. Několikanásobné opakování této metody v televizních pořadech „Rady ptáka Loskutáka“, „Receptář Prima nápadů“ a dalších odborných „hobby“ pořadů nevytvořilo pouze potencionální zákazníky, ale též dalo inspiraci řadě firem zahájit v této oblasti činnost.

Nikde se však již neuvádí, jak tuto složitou technologii z hlediska dlouhodobé spolehlivosti aplikovat. Není to jen ve vlastním technologickém zařízení a jeho velmi přesném a citlivém nastavení (poměry, teploty, tlaky, směšování atp.), ale i vhodnosti použitých surovin (polyuretanových systémů – MDI a polyol) k danému účelu použití a podmínkám zpracování. Nejdůležitější oblastí je však návrh vlastní izolační vrstvy s ohledem na teplotní a vlhkostní charakteristiky prostředí, kde má dlouhé desítky let sloužit. Zde je nutná znalost stavební fyziky, fyziky polyuretanových pěn a dokonalé zvládnutí výpočtů tepelně technických stavů. A znalosti kolem aplikačních postupů a příprav. Právě nezvládnutí těchto oblastí vedlo koncem 90-tých let tuto technologii do naprostého zatracení. Z 38 československých firem přežilo pouze 7.

5uy9aex04zxv9yumwhjb.jpg

Dnešní situace napovídá, že tento stav se opakuje. „Odborníků“ neustále přibývá. A to i dodavatelů surovin. Z USA, Kanady, Polska, Španělska, Litvy a nyní i z Číny. Ne všechny materiály jsou ověřené, kvalitní, vyzkoušené. Ne všichni, kdo tyto suroviny zpracovávají, vědí, co jsou zač a jaká jsou pravidla a rizika. Při vyslovení názvu polyuretan si lámou jazyk, a že komponent A je směs polyéterových a polyesterových polyolů a dalších složek a složka B je difenylmetan-4,4-diisokyanát, jsou pro ně naprosto neznámé a nepodstatné pojmy. O nakládání s nebezpečnými odpady slyšeli něco v televizi, bezpečnostní listy a přeprava surovin jsou nepodstatná blamáž. Dnes je důležitý pouze jeden pojem: co nejvíce a co nejrychleji vydělat. Rychle a hodně. Odbornost a řemeslo není potřeba.

 hogle78f783werqx00d5.jpg

„Zázračné pěny“.

Sám se zabývám polyuretanovými pěnami, zpracovávanými na místě, přes dvacet let. Firma PUR - IZOLACE® s.r.o. (činnost od roku 1991) aplikuje a též i vyvíjí suroviny (např. náhrada tvrdých freonů v roce 1994-5). O technologii víme hodně, ale stále se učíme. Již v roce 2005 jsme začali – vedle zpracování široké řady tvrdých pěn – používat i pěny lehké, resp. měkké, s otevřenou buněčnou strukturou. Jsou to speciální pěny a vyžadují jiný režim použití, bez přístupu vody nebo vlhkosti. Otevřená buněčná struktura znamená VŽDY nasákavost! V roce 2007 jsme prostřednictvím dovozu jisté moravské firmy  vyzkoušeli i kanadský materiál, kdy jeho první aplikace naší firmou probíhala ve Slavkově u Brna. Materiál, jeho propagace a použití se rozšířil a vyvolal dovoz řady dalších plagiátů a vznik plagiátorů, kteří jako „cizopasníci“ profitují s celou řadou různých „jako materiálů“.

0jc8o8y7pc9xqg8ue70b.jpg

Příkladem naprostých „ nesmyslů“, které přejímají nově vznikající realizační firmy v oboru je malý příklad odborných „technických informací“ dovozce jistých zámořských pěn :

Izolácia H…..   zaručuje vynikajúcu vodotesnú izoláciu a eliminuje vlhkosť stien a tým i vytváranie plesní. Izolačná vrstva zamedzuje priechodnosti pary a pomáha stenám «dýchať», čo znemožňuje kondenzáciu vody na stenách budov.
Izolácia H…. neničí a neovplyvňuje ozónovú vrstvu ako všetky doteraz známe zatepľovacie produkty. Produkt je momentálne najekologickejší na svete.

Informace „parotěsná vrstva, která dýchá“ zní poměrně schizofrenicky. Adjektivum polyuretanové pěny jako „nejekologičtější materiál na světě“ těžko může brát někdo vážně, ve srovnání s celulózovými izolacemi nebo řadou čistě přírodních materiálů. Tyto mystifikace potencionálních zákazníků svědčí o neserióznosti jak dovozců pěn, tak jejich realizačních firem.

ufkc87i0h8t1m2is2jco.jpg

Foto: nástřik střechy rodinného domu.

Další, velmi závažnou chybou, objevující se při izolacích plochých střech nástřikem tvrdé polyuretanové pěny je mnohdy její neodpovídající požadovaná hustota – specifická hmotnost. Prvním základním předpokladem je volba vhodného – resp. ověřeného systému, a to pěny s objemovou hmotností 60 kg/m3. Dlouhodobé zkušenosti a empirie, převzaté z ostatních evropských zemí, především Německa, jednoznačně preferují pěny o této specifické hmotnosti. Řada fyzikálních vlastností izolační vrstvy, jako např. pevnost v tlaku při 10% stlačení, obrysová stabilita, pevnost v tahu, nasákavost jsou na veličině objemové hmotnosti přímo závislé. Jakékoliv snížení se projevuje v dlouhodobé životnosti souborem poruch. Nižší hustotou se však může dosáhnout vyšší zisk!

Zde může dovozce a potažmo celá řada realizátorů vědomě či nevědomě páchat škody nedozírného rozsahu, tak jak tomu bylo v polovině 90-tých let. Předpokládám, že soudní znalci brzo zažijí žně.

V neposlední řadě rizik vzniku poruch jsou to klimatické podmínky při realizaci, a to především v segmentu izolací plochých střech. Zde je nutné naprosto striktně dodržovat řadu parametrů – teplot a vlhkostí, exteriéru i izolovaného objektu. Jakákoliv zdánlivě zanedbatelná nekázeň se velmi negativně projeví buď ihned, anebo též až za několik let.

 

PUR IZOLACE s.r.o.

PUR-IZOLACE s.r.o. Litoměřice je výrobcem a zpracovatelem polyuretanových (PUR) a polyiisiokyanurátových  (PIR)– tvrdých a měkkých – stříkacích a licích pěn. Jako prvotní výrobce má všechny svoje produkty: izolační systémy – certifikované nebo atestované. Vedle výroby tepelných a vodotěsných izolací je v nabídce i poradenství a opravy poškozených nebo špatně realizovaných izolací po jiných firmách, kterých se objevuje nyní čím dál více.

 

V hlavním portfoliu činností PUR-IZOLACE s.r.o. jsou:

-          tepelné a zároveň vodotěsné izolace všech typů plochých, obloukových, tvarovaných střech. Možnost aplikace na vlnitý-trapézový-falcovaný plech, vlnitý laminát a eternit, asfaltové pásy, beton, dřevostěpkové a vláknocementové desky (eternit)

-          tepelné izolace vnitřních a vnějších stěn (jakéhokoliv tvaru)

-          tepelné izolace stropů (se spoda nebo ze strany půdního prostoru)

-          tepelné izolace šikmých střech, tepelné izolace podkroví

-          tepelné a chladové izolace dvouplášťových nádrží a skladovacích tanků, potrubních rozvodů, aparátů a technologických zařízení.

-          izolace dutin proti vnikání kapalin

-          výroba a aplikace polyuretanových pěn pro filmové a jiné dekorace

 

Základem kvalitních realizací jsou zodpovědné návrhy řešení. Sofistikované materiály, a to nejenom vlastní polyuretanové pěny, ale i primery, adhezivní můstky a UV ochranné vrstvy (např. na bázi čistého silikonu) jsou zárukou dlouhé a bezporuchové životnosti.

Rád bych na tomto místě uvedl něco o této firmě. V tomto oboru jsme na trhu od roku 1991, stabilně, bez personálních nebo finačních „kotrmelců“. Ač to zní možná nadneseně, stále se snažíme provádět izolace PUR pěnami tak, aby řešení bylo dlouhodobě funkční, vhodné a bez rizika vzniku vad. Peníze nejsou u nás na prvním místě a každý rok v různých segmentech naší činnosti je řada poptávek, které odmítneme. Někdy navrhujeme zákazníkům jiná, vhodnější řešení, jinými technologiemi. Zákazníci tento objektivní přístup často oceňují tak, že se na nás i po letech obracejí s jinou poptávkou. Méně znamená někdy více.

 

Závěrem

O způsobu izolací nástřikem polyuretanové pěny již bylo hodně napsáno a ještě více bude. Bohužel, někdy i neobjektivně, často po právu ze špatně nebo neodborně provedené práce. I posuzování příčin poruch je často neobjektivní, neboť mnohdy chybí skutečně odborné znalosti o této technologii i na straně znalce. Jak tomu zabránit?

Výběr velmi zkušené realizační firmy je proto stále velmi rozhodujícím faktorem pro úspěšnost realizace. Odbornost, návrh řešení ze všemi aspekty k danému stavebnímu objektu a zkušenost zpracování, jsou zde absolutně klíčové. Na českých stavbách, kde převládá kritérium ceny, to je ale problém. U stříkaných izolací pur pěnou mnohonásobně platí, že nejlevnější není nejlepší.

Petr Korčák, PUR-IZOLACE® s.r.o.
www.pur.cz