Komatsu potřebu bagr

Rekonstrukce přivaděče zajistí pro Jihlavu vodu v potřebné kvalitě a zamezí ztrátám

Povodí Moravy zahajuje rekonstrukci Jiřínského přivaděče. Cílem prací je zajištění potřebného množství dostatečně kvalitní vody pro vodárenskou nádrž Hubenov, která je hlavním zdrojem pitné vody pro Jihlavu.  Stavební práce odstartují na jaře a potrvají do podzimu letošního roku.

Na počátku dubna zahájí Povodí Moravy rekonstrukci Jiřínského přivaděče, který převádí vodu z Jiřínského potoka do Maršovského potoka. Ten pak napájí přímo vodárenskou nádrž Hubenov, která je nenahraditelným zdrojem pitné vody pro padesátitisícovou Jihlavu. Rekonstrukce 3,7 kilometru dlouhého přivaděče zabrání ztrátám a znečištění vody, která je aktuálně převáděna zastaralým železobetonovým potrubím.

 „Kamerovými zkouškami jsme odhalili četné netěsnosti na mnohých místech Jiřínského přivaděče. Tyto netěsnosti mají velký vliv na množství i kvalitu převáděné vody. Rekonstrukce přivaděče zajistí pro Jihlavu vodu v potřebné kvalitě a zamezí ztrátám a znečišťování převáděné vody do nádrže Hubenov. Rekonstrukce představuje jedno z klíčových opatření při snižování dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na Jihlavsku. Nádrž je napájena Maršovským potokem, který zejména v období sucha byl nedostatečně vydatný a ohrožoval  stávající odběry surové vody z nádrže,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V současnosti probíhají přípravy před zahájením stavebních prací. Probíhá finalizace harmonogramu prací, jednání s vlastníky pozemků ohledně přístupů na pozemky, kamerový průzkum potrubí a čištění. Stavební práce odstartují v dubnu a potrvají do října. Rekonstrukce proběhne na 3,7 km dlouhém úseku a bude probíhat šetrnou bezvýkopovou metodou. Výkopové práce budou probíhat pouze v místě šachet. „Rekonstrukce se zaměří na opravu revizních šachet, sanaci potrubí v celé délce a instalaci objektu pro měření průtoku. Potrubí bude opatřeno samonosným rukávcem s integrovanými skelnými vlákny. Tento rukávec je již při instalaci nasycen epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí a vytvrzení probíhá za použití UV lamp,“ popisuje Gargulák.

Součástí prací je i monitoring a mechanické čištění potrubí, zkoušky těsnosti nebo instalace zařízení pro měření průtoků. Náklady na rekonstrukci Jiřínského přivaděče ve výši 45,8 mil. Kč zaplatí Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Vedle Jiřínského přivaděče je přítok do vodní nádrže Hubenov posilovaný také Jedlovským přivaděčem. Ten Povodí Moravy, s. p. rekonstruovalo v roce 2020. Jedlovský i Jiřínský přivaděč byl vybudován, aby zvyšoval přítok do vodní nádrže Hubenov z Maršovského potoka. Rekonstrukce přivaděčů představuje další z projektů Povodí Moravy, jejichž cílem je posílení vodních zdrojů, neboť jejich vydatnost v důsledku klimatické změny klesá. Dalšími opatřeními jsou např. obnova zásobního prostoru vodní nádrže Nové Mlýny či příprava nového vodního zdroje pro Zlínský kraj, kterým se stane vodárenská nádrž Vlachovice na řece Vláře.