Komatsu potřebu bagr

Bývalý průmyslový areál nábytkářské firmy Jitona v Českém Krumlově se mění na novou čtvrť. Vznikne zde téměř 200 apartmánů a bytů

Zchátralý areál bývalé nábytkářské firmy Jitona v Českém Krumlově ožívá. Mění se na novou městskou čtvrť. Projekt Krumlovský Vltavín nabídne ve třech etapách výstavby celkem 62 apartmánů a 131 bytů. Součástí projektu jsou také komerční prostory pro obchody, restaurace či kanceláře. Unikátní architektura nového bydlení propojuje malebnost a historii města zapsaného na seznamu UNESCO s přírodou. Návrh od architektonického ateliéru A8000 počítá s obnovou potoka, velkorysými balkony, lodžiemi a terasami i zelenými střechami. Nejvýraznějším objektem je šestipodlažní apartmánový dům s vysunutými boxy a šikminami. Ten by měl být dokončen jako první v druhé polovině roku 2023.

Území budoucí čtvrti se nachází severovýchodně od centra Českého Krumlova mezi sídlišti Za Nádražím a Mír. Dříve zde fungovala továrna na výrobu nábytku Jitona. Později však místo ztratilo svůj účel a stalo se opuštěným brownfieldem. Investor SVV real, s. r. o., který má za sebou mimo jiné úspěšný projekt rezidenčního bydlení Mníšecký Eden, zde podle návrhu ateliéru A8000 zahájil realizaci výstavby na konci loňského roku. Projekt centrálního bydlení v Českém Krumlově nabídne 193 apartmánů a  bytů v dispozicích od 1+kk až po 5+kk, plnohodnotné garáže a kryté i venkovní parkovací stání. Oblast v údolí obklopeném divokými zelenými svahy nese název inspirovaný drahým kamenem jižních Čech – Krumlovský Vltavín.

„Hlavním architektonickým prvkem navrhovaných budov je jejich vertikální rozčlenění, což odpovídá i vertikálnímu charakteru celého města. Okrová barevnost a cihelné obkladové materiály korespondují s krumlovskou barevnou škálou a jsou připomínkou industriálního charakteru lokality,“ říká architektka Daniela Týfová ze studia A8000. Výrazná pozornost je kladena také na řešení pobytových teras, lodžií nebo balkónů. Téměř každá bytová jednotka zahrnuje tento venkovní soukromý prostor.

Nejvýraznějším objektem při vjezdu do areálu je apartmánový dům se šesti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími pro parkování, který hlukově odcloní zbývající menší domy. Objekt ozvláštňují visuté boxy v horních podlažích s šikmou spodní částí. Jelikož je dobře viditelný také z blízké silnice i zastávky MHD, jsou v přízemí navrženy pronajímatelné jednotky s možností komerčního využití. Liniové domy disponují plochou střechou i střešní krajinou. Zejména západní fasády domů nad potokem jsou protkány ustupujícími lodžiemi v nižších a terasami v horních podlažích. Objekty jsou díky tomu na první pohled živé a jasně čitelné, ačkoliv si drží základní jednoduchou geometrickou pravidelnost a řád. Při západním okraji údolí jsou situovány terasové domy, které vyrůstají do svahu a mají společné parkovací podlaží se zelenou střechou.

Projekt respektuje přírodu a navrací původní přírodní koryto Nového potoka, který je dnes zatrubněný. Nově by měl být co nejvíce otevřený a přístupný. Nová čtvrť leží navíc v bezprostřední blízkosti rozsáhlého zeleného svahu se vzrostlými stromy. Zde by mohl vzniknout příjemný relaxační prostor pro budoucí obyvatele lokality i sousedních sídlišť. Sadové úpravy navazují na architektonické řešení území. Jedná se zejména o jednostrannou alej, která doprovází hlavní příjezdovou cestu do areálu, a okolí potoka. Střechy slouží ve velké míře k založení vegetačních ploch jak extenzivního, tak intenzivního charakteru. V rámci čtvrti inspirované krumlovskou malebností až pitoreskností, blízkostí Vltavy, přírodou a stopou industriálního dědictví, vzniknou také drobné cestičky a lavičky i zázemí pro kvalitní restaurace, pekařství, potraviny či kavárny.

Velkou proměnou projde v budoucnu rovněž areál bývalých kasáren ve Vyšném. Ten by se měl podle urbanistické studie od ateliéru A8000 proměnit na soběstačnou chytrou čtvrť.

AUTORSKÝ TÝM A8000: Martin Krupauer, Petr Hornát

VEDOUCÍ PROJEKTU A8000: Ivan Skalický

HL. ARCHITEKT PROJEKTU A8000: Daniela Týfová

HL. INŽENÝR PROJEKTU A8000: Miroslav Veselý

DÁLE NA PROJEKTU ZA ATELIÉR A8000 SPOLUPRACOVALI ARCHITEKTI: Marie Nunvářová, Andrej Kacera, Ondřej Ženožička, Tereza Janotková, Pavel Kvintus

Ateliér A8000 založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým patří po více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. Pracuje na nejširším spektru projektů velkého významu, rozsahu i obtížnosti. V roce 2020 byl oceněn titulem Stavba roku za projekt Společenského centra Sedlčany. Mezi nejvýraznější realizace studia patří například architektonické řešení multifunkčního sálu Fórum Karlín v Praze. 

Osobou Martina Krupauera se významně zapojuje rovněž do veřejné diskuse a rozvoje území. Vedle architektury se Krupauer soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí a brownfieldů v České republice i mimo ni. Vedoucí ateliéru byl členem komise hl. města Prahy pro nový metropolitní plán 2017. Nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie v Praze, první významné pražské kulturní stavby za posledních 100 let.