husqvarna

SOVAK ČR – Ocenění na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Plzni

Letos slaví SOVAK ČR výročí 30 let od svého založení a 5. 11. 2019 na slavnostním večeru právě probíhající oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací v Plzni byla předána významná ocenění. K 30. výročí SOVAK ČR byly předány pamětní list a skleněná plastika čtyřem výrazným představitelům vodohospodářského oboru a výroční plaketa ve tvaru kapky čtrnácti společnostem, které jsou dlouholetými přidruženými členy SOVAK ČR. Ocenění tak získali čtyři osobnosti za dlouhodobou spolupráci a přínos pro obor vodního hospodářství: odborník v oblasti čištění odpadních vod a pedagog na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., emeritní profesor působící na Českém vysokém učení technickém v Praze prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., egyptolog, archeolog a autor knih zabývajících se studiem zániků komplexních společností ve spojitosti s problematikou sucha a vody prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., a generální ředitel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a prezident Asociácie vodárenských společnosti, Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Z firem obdržely za dlouhodobou, více než 20letou, spolupráci se SOVAK ČR ocenění:

 • AQUA PROCON s.r.o.,
 • AQUATIS, a.s.,
 • ATJ special, s.r.o.,
 • AVK VOD-KA a.s. (dříve VOD-KA, s.r.o.),
 • D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (dříve d-plus, s.r.o.),
 • HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.,
 • HUBER CS, spol. s r.o.,
 • Redrock Construction s.r.o. (dříve VERTITECH SYSTEM, s.r.o.),
 • SUEZ Water CZ, s.r.o., (dříve Lyonnaise Česká republika s.r.o.),
 • Sweco Hydroprojekt a.s. (dříve Hydroprojekt, a.s.),
  a Pipelife Czech s.r.o. (dříve PIPELIFE-FATRA, s.r.o.),
 • Tran-Sig-Ma, spol s r.o.,
 • VAG s.r.o. (dříve Jihomoravská armaturka, spol. s r.o.),
 • VODING HRANICE, spol. s r.o.

Na slavnostním večeru se rovněž předávalo ocenění Čestný člen SOVAK ČR a Osobnost SOVAK ČR. Vyznamenáni titulem Čestný člen byli Ing. František Barák, dlouholetý předseda představenstva, a Ing. Jan Sedláček, dlouholetý člen představenstva. Osobností SOVAK ČR se stali Ing. Albín Dobeš, Ph.D., Ing. Jiří Heřman, Ing. Radka Hušková, Ing. Jiří Koranda, Josef Ondroušek a Ing. Miroslava Vaculíková, MBA.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR