liebherr 2023

Sokolov chce v příštím roce začít budovat vodovod v osadě Hrušková

Sokolov 19. listopadu (ČTK) - Sokolov plánuje výstavbu vodovodu a kanalizace v nedaleké osadě Hrušková. V lokalitě žije trvale asi 67 obyvatel, další část lidí tam má chaty a zahrady. Náklady na vybudování celé sítě se pohybují kolem 150 milionů korun, radnice bude proto usilovat o získání dotací. V příštím roce chce zahájit první etapu, a to vybudování vodovodu, řekl ČTK místostarosta Sokolova Jan Picka (nez.).

Pro přivedení vodovodu a kanalizace do Hruškové má město hotovou projektovou dokumentaci. Vybudovat by se měl přívodní řad ze Sokolova do nového vodojemu Hrušková, zásobní řad s přípojkami přímo v Hruškové a dále splašková kanalizace, čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlak zaústěný do současné kanalizace v Sokolově.

Vybudování sítě ale bude nákladné i kvůli velkému rozdílu v nadmořské výšce. Osada leží zhruba o 200 metrů výše než samotný Sokolov. Radnice chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí. Kvůli vysokým nákladům projekt rozdělila do několika etap.

Nejprve chce město začít vybudováním kanalizace, protože podle Picky v období sucha již některým obyvatelům vysychá studna a jsou bez vody. "V té první etapě, na které teď chceme pracovat, máme už nějaké finanční prostředky na realizaci v rozpočtu na rok 2022. Je to posílení pramenišť, vybudování vodojemu a přivedení vody stávajícím obyvatelům, kteří na Hruškové bydlí," řekl Picka. Na příští rok rada města připravila téměř 11 milionů korun, musí je ale schválit zastupitelstvo. Práce budou v další etapě pokračovat stavbou kanalizace.

Sokolov s 23.000 obyvateli chce do budoucna v Hruškové vybudovat až 140 parcel pro výstavbu rodinných domů. Je k nim ale potřeba přivést vodovod a zlepšit dopravní napojení a občanskou vybavenost. Osada Hrušková je jednou z mála lokalit, kam se Sokolov může do budoucna výrazněji rozvíjet.