husqvarna

Skutečné dodací lhůty vaší fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy – pozor na nereálné termíny

Zájem o fotovoltaické elektrárny (FVE) je větší než kdykoliv jindy. Dokazují to také čísla Solární asociace – jen v první polovině letošního roku jich bylo v Česku instalováno téměř devět a půl tisíce, což je téměř dvojnásobně více než za prvních šest měsíců roku 2021. Vysoká poptávka způsobila vznik nových firem, jež se snaží přilákat zákazníky nereálnými termíny.

Jak už to bývá, poptávka určuje nabídku. S vysokou poptávkou po fotovoltaických elektrárnách se na trhu objevilo opravdu mnoho nových instalačních firem. Konkurenci obecně vnímáme pozitivně, protože ke konci roku 2021 počet instalačních firem na trhu prostě nebyl schopen uspokojit skokový nárůst zájemců o FVE. Co je však znepokojivé, je počet zavádějících informací ohledně dodacích termínů, které se ve světě fotovoltaiky začaly objevovat. Z pozice ředitele skupiny SolidSun, jež poskytuje komplexní řešení fotovoltaických elektráren již od roku 2013, bych rád na tuto problematiku upozornil.

Proces pořízení FVE nekončí zaslanou poptávkou

Proces pořízení FVE se skládá z několika na sebe navazujících kroků. Některé kroky a s nimi spojené lhůty však instalační firma nemůže nijak ovlivnit. Jedná se například o termíny spojené s distributory. Je důležité si uvědomit, že do procesu pořízení FVE kromě klienta a instalační firmy vstupuje ještě třetí strana – distributor.

Garantuje-li vám někdo, že do několika týdnů budete mít panely na střeše, může to být pravda, protože každá společnost má jinak nastavené interní procesy. Co je však pro všechny instalační firmy stejné, jsou termíny distributora.

Prvním krokem po podepsání smlouvy je kladné vyjádření distributora o připojení vaší nové FVE do sítě. Ještě na podzim 2021 byly standardní termíny k vyjádření distributora o připojení 30 dní. Dnes má většina distributorů prodloužený na 60 dní, protože skokový nárůst poptávky se neprojevil jen u instalačních firem, ale zatížil také administrativní aparát distributora.

Po instalaci fotovoltaiky a její revizi přichází na řadu opět distributor. Tentokrát s výměnou starých hodin za nový čtyřkvadrantový elektroměr, bez kterého nemůže být elektrárna řádně spuštěna. Nový elektroměr umí počítat přetoky energie a na jeho výměnu má distributor 30 dní. Například společnost ČEZ však aktuálně upozorňuje, že vzhledem k vytíženosti a mimořádné poptávce bude tato lhůta minimálně 45 dní. ED.G hovoří až o 90 dnech.

Shrnuto, podtrženo, panely můžete mít na střeše klidně i do měsíce. Spuštěnou fotovoltaiku však budete mít až v momentě, kdy distributor řádně dokončí veškeré své kroky.

Co z toho vyplývá? Věnujte pozornost deklarovaným termínům a zejména tomu, od kdy je instalační firma počítá. Skutečná instalační doba od podpisu smlouvy až do doby, kdy FVE vyrábí a je zapojena do distribuční sítě, jsou nyní zhruba 4 měsíce. Lhůty od distributora však mohou tuto dobu protáhnout až o další dva měsíce.

Martin Palarčík
generální ředitel skupiny SolidSun