Komatsu potřebu bagr

Skanska převzala staveniště obchvatu Karviné, pro stavbu využije i hlušinu po těžbě uhlí

Společnost Skanska dnes převzala staveniště, aby v druhé polovině května mohla začít s výstavbou dlouho očekávaného obchvatu Karviné. Stavební práce se současně rozjedou v celém téměř tříkilometrovém úseku. Při budování komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat města pro dopravu ve směru Český Těšín – Bohumín a Ostrava, se použije přírodní materiál produkovaný při těžbě uhlí.

Zhruba ve třetině trasy nové silnice vyrostou násypy vysoké přes 10 metrů, nový železobetonový most přes řeku Olši, podchod pro pěší a kilometrová protihluková stěna. Pro stavbu silničního násypu se použije hlušinová sypanina produkovaná jako druhotný materiál při těžbě uhlí. Použití přírodního materiálu výrazně zmírní negativní dopady na životní prostředí, které přepravou kameniva ze vzdálených lokalit vznikají.

„Začneme odhumusováním ploch v celém úseku stavby a sanační vrstvou, která bude sloužit pro následné provádění geodrénů. Pak nás čeká zakládání ocelobetonového mostu přes řeku Olši, přeložka vodního příkopu, přeložky plynu a vedení vysokého napětí,“ popsal postup prací stavbyvedoucí Pavel Brumek. Vzhledem k její složitosti je stavba rozdělená do mnoha fází, které na sebe navazují. Samotná výstavba mostu přes řeku Olši začne letos na podzim, do té doby budou pracovníci společnosti Skanska a.s. pracovat na přípravě lokality. „Plochu nedalekého jezera v plánované trase obchvatu dle projektu přesypeme hrubým násypovým materiálem a na tomto vysokém násypu, v jehož patě budou propustky, se vybuduje komunikace. S čištěním dna jezera a odstraněním sedimentů začneme v červnu,“ uvedl stavbyvedoucí Brumek. Na výstavbě betonového podchodu u Darkovského mostu budou pracovníci Skanska pracovat na podzim. Napojení nového obchvatu na příjezdu od Českého Těšína je záležitostí roku 2021, s napojením nové komunikace od Ostravy se počítá na konci roku 2022.

Materiál do násypů a kontrola sedání podloží

Ve zhruba třetině z celkové délky obchvatu budou vytvořeny násypy vysoké až 10 metrů, a právě na jejich vybudování bude podle projektové dokumentace použita hlušinová sypanina, čímž se ušetří přírodní zdroje kameniva. „Jde o ekologické řešení. Tento materiál se používá do podloží železnic a dalších staveb. Pro obchvat počítáme s využitím až 1,6 milionu tun hlušinové sypaniny,“ upřesnil Brumek. Výstavba nové komunikace bude podle něj náročná i proto, že zčásti povede poddolovaným územím. Budou proto pravidelně probíhat geotechnická měření a kontroly konsolidace, tj. sedání podloží. 

Úplná uzavírka řidiče nečeká, doprava se pouze omezí

Omezení v dopravě se v několika nejbližších měsících neplánují, pouze u vjezdů na staveniště bude z důvodu bezpečnosti omezena rychlost. Dopravní omezení se chystají až ve fázi napojení stavby na stávající komunikace. „Řidiči se však nemusejí obávat žádné úplné uzavírky, provoz bude řešen kyvadlově nebo se zavedou pouze částečná omezení. Provoz na cyklostezce bude zachován pouze s mírným omezením kvůli bezpečnosti cyklistů. Pokud jde o oblíbené výletní místo, Karvinské moře, budeme nyní ve spolupráci s investorem a s městem Karviná intenzivně hledat způsob, jak by byl v průběhu výstavby přístup pro pěší zachován a co nejméně omezen,“ dodal Brumek.

Název projektu:                              I/67 Karviná – obchvat

Zhotovitel:                                       Skanska a.s.

Investor:                                           Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cena:                                                899 mil. Kč bez DPH

Zahájení:                                          5/2020

Předpokládané zprovoznění:    12/2022

Předpokládané ukončení:          6/2023