Cime 3 kvartal 2024

SAR: Na hlavní stavební úřad je třeba koncentrovat ty nejlepší odborníky

Pražská radní pro legislativu Hana Marvanová připravila spolu s náměstkem primátora pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem vyhlášku, která by jednoduchou změnou Statutu hlavního města Prahy umožnila městu, aby zřídilo hlavní stavební úřad. A co je cílem této nové koncepce? Na úrovni magistrátu musí rozhodovat v prvním stupni odborníci, kteří jsou schopni větší stavby celoměstského významu posoudit. Nedocházelo by tak k průtahům, které se dnes vrší v důsledku toho, že jsou rozhodnutí rušena nadřízeným orgánem nebo pak neobstojí v rámci správního soudnictví.

 „Důvody jsou dva. Za prvé povolování, které dnes probíhá na 22 stavebních úřadech městských částí, je roztříštěné, kolikrát se liší a často dochází k dlouhým průtahům. Zároveň jednotlivé úřady na městských částech těžko mohou zohlednit celoměstský význam stavby. Náš cíl je rozhodování urychlit a více zprofesionalizovat,“ vysvětlila radní pro legislativu Hana Marvanová.

 Změna se dotkne dvou typů staveb – jednak významných staveb dopravní infrastruktury, tedy těch, na které se vztahuje zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, a za druhé by úřad řešil velké stavby, u kterých předkladatelé zvolili kritérium podlahové plochy nad 4000 metrů čtverečních.

 

 

Vyhláška šla do připomínkového řízení

 „Česká republika se opravdu dramaticky propadá v obtížnosti povolování staveb. Za posledních 10 až 15 let se výrazně snížil počet dokončených a povolených staveb. Všechny parametry se zhoršily a já bych řekla, že povolovací řízení je ještě mnohem pomalejší a delší než soudní řízení. Srovnala bych to se situací po roce 2000, kdy nefungovaly zápisy do obchodního rejstříku a bylo neuvěřitelně těžké založit firmu. To se podařilo vyřešit, byly nastaveny lhůty, posíleni pracovníci, přišla změna legislativy a dnes není nejmenší problém v České republice založit firmu. Totéž by se mělo stát u stavebního řízení,“ soudí Hana Marvanová.

V pražské koalici zatím ale nad novým konceptem nepanuje shoda. Vyhláška, která by změnila Statut hlavního města Prahy, již putovala do připomínkového řízení. „Na začátku června měli mít výstup. Pak bude svolána komise rady pro právní postavení Prahy, kam návrh spadá. Vedle komise se bude návrhem zabývat výbor pro legislativu.  Podle ohlasů vyhlášku předložíme do zastupitelstva,“ doplnila radní. Úřad disponující zkušenostmi s velkými stavbami bude logicky ve všech ohledech efektivnější než úřad, který se s větší stavbou setkává poprvé. U zkušeného úřadu navíc významně klesá pravděpodobnost jeho pochybení, tedy pravděpodobnost, že v rámci správního soudnictví jeho rozhodnutí neobstojí,“ řekl zakladatel a šéf Central Group a člen SAR Dušan Kunovský. Náměstek primátora Petr Hlaváček vyjádřil naději, že by hlavní stavební úřad mohl vzniknout už letos. „Kdyby se podařilo materiál schválit v září, mohl by hlavní úřad fungovat od konce roku 2019,“ uvedl.

 

Jednotné rozhodování

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) snahu o zřízení jednoho hlavního stavebního úřadu, který by rozhodoval o velkých stavbách a metodicky vedl stávajících 22 úřadů na městských částech, dlouhodobě podporuje. Jde o opatření, které by mohlo pomoci odblokovat rozvoj zamrznuté metropole a přispět k řešení bytové krize. Takový úřad povolující větší a významné stavby by podle členů SAR stavební řízení nejen zrychlil, ale zavedl by také do povolování staveb řád. Rozhodování by bylo předvídatelné a do povolování staveb by se vrátila celoměstská koncepce. Rozhodování stavebních úřadů se totiž v jednotlivých městských částech Prahy výrazně liší, co do odbornosti i termínů má velmi rozdílnou úroveň, postrádá celoměstský pohled a velmi často podléhá politickým tlakům vedení jednotlivých městských částí.

Hlavní stavební úřad by pomohl překonat nejednotnost rozhodování stavebních úřadů, jejichž počtem se Praha vymyká jiným evropským metropolím. Například Vídeň si vystačí s jedním stavebním úřadem, v Berlíně jich mají 12. 

 

Rychle zrychlit

„Vytvořením hlavního pražského stavebního úřadu nedojde ihned k urychlení procesů, ale během jednoho roku by mohla být rychlost rozhodování již výrazně vidět,“ domnívá se expertka na stavební právo a členka SAR Renáta Pintová Králová, která s myšlenkou na obnovení hlavního úřadu před časem přišla. Praha měla obdobu takového úřadu do roku 2003. Smutnou realitou ale je, že v Praze nyní trvá vyřízení stavební povolení pro běžný bytový dům často 10 i více let.

 

Snahou politiků by mělo být rychlé prosazení úřadu. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí hlavního úřadu by totiž bylo ministerstvo pro místní rozvoj, které se bude muset na tuto agendu systémově a personálně připravit, by bylo schopno odvolání rychle posoudit.