Cime 3 kvartal 2024

Realitní crowdfunding: Jak funguje proces vyplácení a na co si dát pozor?

Realitní crowdfunding si v Evropě rychle získal oblibu jako způsob, jímž se investoři mohou dostat na trh s nemovitostmi bez vysokých vstupních bariér, které jsou s investováním do nemovitostí obvykle spojeny. S rostoucím počtem platforem nabízejících investování do nemovitostí prostřednictvím crowdfundingu je pro investory zásadní porozumět procesům vyplácení a souvisejícím rizikům. Pojďme se na ně podívat.

Jednotná pravidla přinášejí důvěryhodnější rozvoj

Očekává se, že do roku 2027 dosáhne celosvětový trh crowdfundingu nemovitostí téměř 869 miliard dolarů. Toto dynamicky rostoucí odvětví čelilo v mnoha zemích omezené regulaci, což bylo nelehkou výzvou pro regulační orgány. Zvýšený zájem vedl k zavedení nařízení (EU) 2020/1503, které vstoupilo v platnost v listopadu 2021. Cílem tohoto nařízení bylo formálně upravit služby crowdfundingu a rozšířit okruh investorů. Klíčovými body byl požadavek na investiční listy, prevence střetu zájmů, testy vhodnosti pro investory, nový povolovací proces a limit 5 milionů eur pro projekty. Tato pravidla přinesla pozitivní změny, neboť zvyšují dostupnost, důvěru a jistotu v crowdfunding nemovitostí.

„Jednotná pravidla, která umožňují bezproblémovou spolupráci mezi platformami a developery v celé Evropě, mají zásadní dopad. Regulovaný trh napomáhá růstu odvětví realitního crowdfundingu a usnadňuje likviditu při oživování realitního trhu,“ říká Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp, crowdfundingové platformy, která zprostředkovává kolektivní investování do nemovitostí v různých zemích Evropy.

Inovativní cesta k realizaci projektu a diverzifikaci portfolia

Investice do realitního crowdfundingového trhu jsou inovativní metodou pro investování v oblasti komerčních i rezidenčních nemovitostí. Tyto investice získávají na popularitě, jelikož stále více investorů po celém světě hledá diverzifikaci a snižování rizik v jejich portfoliích. Je však důležité věnovat pozornost procesu vyplácení. Pokud proces vyplácení trvá déle, než se očekává, může to způsobit zpoždění dokončení projektu a návratnost investora. Je také třeba vzít v úvahu, že pokud projekt nedosáhne svých cílů nebo je předčasně ukončen, mohou být finanční prostředky investora vázány po delší dobu.

„Proces vyplácení investic se může u jednotlivých platforem lišit, ale obecně probíhá podle podobného schématu. V prvním kroku si investor vybere projekt, do kterého chce investovat, a převede finanční prostředky na platformu. Poté platforma vyplatí finanční prostředky vlastníkovi nebo developerovi projektu. Vyplacení investorovi může být následně provedeno jednorázově nebo ve splátkách, v závislosti na zásadách platformy či potřebách projektu,“ vysvětluje Večerka.

Proč se může splátka investice zpozdit?

Hlavním důvodem možného zpoždění splacení investice je zpoždění projektu. K tomu obvykle dochází, když zpoždění způsobí nepředvídané okolnosti. Ke zpoždění developerských projektů může dojít v důsledku faktorů, jako je hospodářská recese, rostoucí úrokové sazby, volatilita trhu nebo snížená poptávka po nemovitostech. Je však důležité si uvědomit, že zpoždění neznamená pro tyto projekty konec světa. Developerské projekty jsou často zajištěny samotnou nemovitostí, což snižuje riziko ztráty celého projektu. Sledování poměru úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) je zásadní pro posouzení míry rizika a přijímání informovaných rozhodnutí.

Co se stane s investicí po dokončení projektu?

Pokud byla investice úspěšná a projekt byl financován, následuje fáze realizace projektu, která může trvat několik měsíců až několik let v závislosti na typu projektu. Během této fáze je investor pravidelně informován o průběhu projektu a může sledovat jeho vývoj. Jakmile je projekt dokončen a připraven k uvedení na trh, následuje fáze prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Po prodeji nebo pronájmu nemovitosti jsou finanční prostředky získané ze zisku rozděleny mezi investory podle jejich podílu na projektu. Platforma poté převede finanční prostředky na účet investora.

Důvěřuj, ale prověřuj

Je důležité si uvědomit, že proces vyplácení investic do crowdfundingu nemovitostí může být komplikovaný a zahrnovat různé kroky a fáze. Investoři by měli být obezřetní a důkladně prověřit platformu a projekt, do kterého chtějí investovat, aby minimalizovali riziko zpoždění nebo ztráty. Nicméně, pokud je investice pečlivě zvažována a vybrána kvalitní platforma s dobře zvolenými projekty, crowdfundování nemovitostí může být pro investory zajímavou a atraktivní možností diverzifikace investičního portfolia.

„Lze říci, že vyplácení investic do nemovitostního crowdfundingového projektu v České republice probíhá podobně jako v jiných zemích. Investoři by si měli být vědomi možných rizik a před investicí provést důkladnou kontrolu, aby minimalizovali dopad případných ztrát. Tímto způsobem mohou investoři činit informovaná rozhodnutí a zvýšit své šance na dosažení svých investičních cílů,“ říká Jan Večerka, zakladatel a CEO crowdfundingové platformy BrikkApp.