husqvarna

Povodí Labe pokračuje v protipovodňových opatřeních na Třebovce

Třebovice (Orlickoústecko) 3. listopadu (ČTK) - Povodí Labe pokračuje v budování protipovodňových opatření na řece Třebovce od Třebovic k České Třebové. V předchozích třech etapách již byla dokončena rekonstrukce rybníku Hvězda, nad rybníkem v minulosti vznikly čtyři poldry pro zadržení velké vody, upraveno bylo i koryto řeky mezi Dlouhou Třebovou a Ústím nad Orlicí. Poslední etapa má skončit na podzim 2021, náklady dosáhnou více než 440 milionů korun.

Podle mluvčí Povodí Labe Hany Bendové se na pěti kilometrech řeky postupně budují opěrné, nábřežní a protipovodňové zdi. Přestavět se musí i 22 lávek a mostů, které nemají potřebnou kapacitu průtoku.

Impulzem pro vybudování protipovodňových opatření byla velká povodeň v roce 1997. Postihla povodí horního a středního Labe, ale nejvíce zasáhla údolí řeky Třebovky. To je v úseku dlouhém 23 kilometrů od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda téměř v celé délce po obou březích souvisle zastavěno.

Většinu nákladů uhradí ministerstvo zemědělství z programu Prevence před povodněmi. Po dokončení prací bude oblast okolo Třebovky ochráněná před padesátiletou vodou.