husqvarna

Plzeň zahájila stavbu kanalizace a vodovodu v Koterově za 210 mil

Plzeň 23. února (ČTK) - Plzeň zahájila stavbu kanalizace a vodovodu v okrajové městské části Koterov za 210 milionů korun bez DPH. Koterov, kde žije přibližně 2500 obyvatel, o to usiloval 20 let. Dosud neměl splaškovou kanalizaci a dešťová byla svedená do Úslavy. Součástí stavby, která potrvá dvě sezony, budou úpravy povrchů komunikací a chodníky, řekl ČTK vedoucí odboru investic Pavel Grisník. Díky jedné z největších investic města bude území připravené na další rozvoj.

Dodavatelem jsou firmy Pohl a Stavmonta, které teď dokončují dopravně inženýrská opatření. "Musíme mluvit s lidmi dopředu, protože se může také stát, že se 14 dnů nedostanou autem domů. Budeme se je snažit omezit co nejméně," řekl Grisník.

Současný vodovod nepokrývá celou čtvrť. "Překládáme ho a děláme dva nové řady v nové zástavbě," řekl vedoucí přípravy a realizace odboru Jaroslav Petrák. Kvůli stavbě jsou nutné přeložky sítí. "Jako první se udělá plyn," dodal. Začátkem března se začne budovat kanalizace v ulicích Pod Chalupami, U Mlýna, dále v Břidlicové, Ke Kolešovce, Na Dílcích, Pastýřské a U krytu. Splašková kanalizace bude napojená na úslavský kanalizační sběrač, jehož dokončení bylo podmínkou zahájení stavby.

V Plzni chybí splašková kanalizace ještě v Malesicích a na Výsluní, ve Lhotě ji letos dokončí Vodárna Plzeň. "V Malesicích projektujeme, společně s vodovodem. Obojí je rozdělené na dvě etapy," řekl Petrák. První část kanalizace za 72 milionů Kč s čistírnou už má stavební povolení. Práce mají začít v roce 2021. Pro stejně drahou druhou etapu se kreslí dokumentace pro územní rozhodnutí a pokračuje územní řízení, stavební povolení má být do konce letošního roku. Územní rozhodnutí je vydané na první část vodovodu, stavební povolení bude ještě letos. Prováděcí projekt, který skloubí všechny čtyři etapy, by se mohl stihnout do konce příštího roku. Hotovo bude nejdříve v roce 2025.

Odbor investic dále dokončuje projekt na kanalizaci čtvrti Výsluní. Stavba začne až poté, co krajská správa silnic přestaví nebezpečnou křižovatku před Tyršovým mostem od Radobyčic na kruhový objezd. Plánuje se tam retenční nádrž a přečerpávací stanice do litického kanalizačního sběrače.