Komatsu potřebu bagr

Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní venkovní stínění oken a mnoho dalších novinek uvidí návštěvníci zářijového veletrhu FOR ARCH. Jubilejní 30. ročník nahlédne do budoucnosti a zaostří na chytré bydlení, města i bezpečnost. Vystavovatelé v PVA EXPO PRAHA ve dnech 17. až 21. září představí systémy reagující na zvyšující se požadavky energetických úspor, hospodaření s energií a energetické účinnosti. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

 

Strojní zdění velkoformátových dílců

Velkoformátová novinka roku 2019 Silka Tempo se stala hitem společnosti Xella. Prosazuje se u českých firem a má již několik realizací po celé ČR. Silka Tempo pomáhá efektivně vyřešit nedostatek pracovních sil na stavbách a současně stavět s mimořádnou přesností a rychlostí. Přináší úsporu času a je kombinovatelná s dalšími systémovými produkty Ytong a Multipor. Techničtí poradci společnosti poskytují stavebním firmám i projektantům širokou podporu – zájemci se na ně mohou obrátit v otázkách posouzení efektivity použití u konkrétních projektů a případným celkovým systémovým řešením.

 

Nejžádanějším produktem výrobce Xella je nejnovější řada tepelněizolačních tvárnic Lambda YQ pro obvodové zdivo, která byla uvedena na trh v roce 2016. Pro své vlastnosti, jako je vysoká pevnost, nízká hmotnost a nízká tepelná vodivost, je určena zejména pro stavění bez nutnosti dodatečného zateplení. Jednovrstvým zděním s Lambdou YQ je možné dosáhnout normou stanovených hodnot pro nízkoenergetické a pasivní budovy nyní i po roce 2020. I Lambda YQ bude k vidění na stánku firmy Xella.

 

Tepelněizolační parametry jsou klíčové i u cihlářských výrobků Wienerberger

„Při vývoji cihel Porotherm jsou stále jedním z klíčových aspektů tepelněizolační parametry. Trh nyní navíc výrazně ovlivňuje legislativa, která požaduje od roku 2020 i menší rodinný dům v kategorii domů s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB),“ říká Pavla Peterková, vedoucí marketingu společnosti Wienerberger. „Portfolio produktů Porotherm je na požadavky nových norem dobře připraveno, a navíc stále pracujeme na jeho rozšíření v tomto kontextu,“ dodává Pavla Peterková.

 

 

Vedle tepelněizolačních parametrů se do popředí dostávají i akustické vlastnosti zdiva u bytových i rodinných domů z důvodu rostoucích nároků zákazníků na akustický útlum. „Náš vývoj se akustice věnuje dlouhodobě a trhu nabízíme speciální řadu broušených i nebroušených cihel Porotherm AKU/AKU Profi. Trendem mezi investory je komfort bydlení ve smyslu příjemného a zdravého vnitřního klimatu domů,“ říká Pavla Peterková. Vedle parametrů ovlivňujících tepelnou a akustickou pohodu společnost dbá na původ a způsob výroby stavebních materiálů, na přítomnost škodlivin či chemické složení.

 

Na veletrhu FOR ARCH se budou moci zákazníci seznámit s vývojem programu e4 dům. Ten představuje novou generaci zdravých cihlových domů, které mimo jiné vyhoví podmínkám domů s téměř nulovou spotřebou energie.

 

Stoupá význam vnějšího stínění oken

Vnější stínicí prostředky oken nabývají na významu v souvislosti s přibýváním počtu tropických období v ČR a se zvyšováním jejich četnosti. Letní měsíce posledních let ukazují, že bez ochrany proti nadměrnému přehřívání interiéru lze obtížně dosahovat pohodové teploty v pobytových místnostech.

 

„Solární zisky rádi využíváme v období, kdy je třeba vytápět, ale v ostatních obdobích jsou spíše nevýhodou,“ říká prof. Jan Tywoniak z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT a z Univerzitního centra energeticky efektivních budov. „Pokud není vnější stínění realizováno, bývá nadměrný přísun tepla kompenzován chlazením prostoru, které je energeticky náročné a může v některých případech způsobovat problémy v kvalitě vnitřního prostředí, kdy systém TZB okamžitě plní požadavek a odněkud začne proudit studený vzduch. Na druhou stranu při realizaci stínění chceme zachovat kvalitu denního osvětlení, zejména u hlubokých místností, např. školních učeben. Proto se zabýváme možnostmi, jak vnější stínění lépe navrhovat a počítat. Dobré zkušenosti jsou s dvojitě řízenými žaluziemi, kdy lze horní část lamel nastavit např. do vodorovné polohy, aby odrážely denní světlo přes světlý strop do místnosti, a spodní část lamel uzavřít. Druhá část problému jsou algoritmy, kterými takové stínění řídit. Systém stínění může být spojen se systémem řízení provozu v prostoru nebo budově, s výhodou v kombinaci s přímým ovládáním na základě požadavku uživatele v místnosti,“ říká Jan Tywoniak.

 

Na nastupující trend vnějších stínicích prostředků a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí reaguje i dotační program Nová zelená úsporám. „Nově poskytované dotace na stínicí techniku se staly pro řadu domácností motivací nerealizovat plánované vnitřní

žaluzie, ale pořídit venkovní,“ říká Lucie Früblingová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí SFŽP. Motivací je podle Lucie Früblingové vedle podpory i zajištění lepších tepelněizolačních schopností budovy.

 

Dotace na vnější stínicí prostředky se poskytuje současně s dotací na zateplení obálky domu a výměnu oken. Kombinace dotací bývá nejčastějším dotazem žadatelů; „U stávajících domů se někteří žadatelé domnívají, že na stínicí techniku lze žádat i samostatně, bez zateplení. To ale bohužel nelze. Dotaci je možné získat pouze v kombinaci s dílčím nebo celkovým zateplením domu,“ upřesňuje Lucie Früblingová.

Na konci května 2019 bylo v programu Nová zelená úsporám registrováno již 291 žádostí s celkovou výší dotace přesahující částku 4,5 milionu korun. Celkem 170 žádostí bylo v oblasti s ručním ovládáním a 121 žádostí s inteligentním automatickým ovládáním. Informace o dotacích získají návštěvníci na stánku Státního fondu životního prostředí.

 

Rostoucí zájem o vnější stínění potvrzuje Štěpánka Lubinová, výkonná manažerka Svazu podnikatelů ve stínicí technice: „Přestože se nabídka interiérových stínicích prvků rozšiřuje z hlediska designu, výrazně v posledních letech převažuje zájem o venkovní stínicí prvky, rolety a žaluzie, a to kvůli energetickým úsporám.“

 

Screeny novinkou poslední doby

Tento materiál je podobný textilním vláknům, která jsou potažena PVC. „Díky drobné perforaci poskytují stínění a zároveň umožňují výhled z interiéru ven. Díky volitelné hustotě perforace je umožněna různá míra průhlednosti. Screeny se vyrábějí ve formě rolet,“ vysvětluje Štěpánka Lubinová. „Dalším trendem jsou tzv. bioklimatické pergoly, které mají strop tvořený sklopnými lamelami. Při jejich otevření poskytují pergoly stínění jako např. dřevěná pergola, při uzavření fungují lamely jako střecha odolná dešti nebo dokonce tenké vrstvě sněhu,“ uzavírá Štěpánka Lubinová. Na FOR ARCH 2019 mohou návštěvníci získat veškeré informace o možnostech stínicí techniky v poradenském centru Svazu podnikatelů ve stínicí technice.

 

Podlahové potěry CEMEX nejen pro podlahové vytápění

V bytové výstavbě je vzhledem ke stále menším tepelným ztrátám objektů a snaze o využívání nízkoteplotních zdrojů tepla zvyšující se trend použití podlahových topných systémů. Pro dosažení požadované efektivity těchto systémů s prvořadým cílem vytvoření příjemného klimatu a úsporného provozu je nutno vytvořit funkční skladbu

podlahy. „Bude-li použit nejmodernější topný systém, který bude zabudován do materiálu s nízkou tepelnou vodivostí nebo nadměrnou tepelnou akumulací, nemusí být v daný okamžik dosaženo požadované funkčnosti. Rozvody podlahového topení teplo přivádí, primárně však netopí. Topným prvkem se stává použitý podlahový potěr,“ vysvětluje Daniel Šmíd, produktový specialista společnosti CEMEX.

 

CEMEX se potěrům pro podlahové topení dlouhodobě věnuje a v rámci veletrhu představí několik typů podlahových potěrů, které jsou vhodné pro různé typy staveb. „Představíme produkty od tepelně akumulačních cementových potěrů až po vysoce vodivé potěry s extrémně nízkou akumulační schopností, potřebnou pro regulovatelnost teploty. Samozřejmostí expozice CEMEX bude také ukázka použití různých materiálů pro podlahy nebo venkovní komunikace, chodníky apod.,“ vyjmenovává Daniel Šmíd.

 

GOLDBECK reaguje na klesající dostupnost vlastnického a nájemního bydlení

Jedním z aktuálních témat je růst cen a snižování dostupnosti vlastnického a komerčního nájemního bydlení budovaného zejména soukromými developery. Jako trend reagující na dostupnost bydlení popisuje Ing. Zdeněk Blažek z obchodního oddělení společnosti GOLDBECK rozvoj doplňkových forem skupinového dostupného nájemního bydlení iniciovaných podniky, družstvy, obcemi či spolky. „Růst cen je ovlivněn i nedostatkem řemeslného personálu a náročností technologie organizace hrubé stavby při samotné výstavbě. Tento problém řešíme posílením projekčních a výrobních kapacit v technologii Skeletsystem Goldbeck. Tato technologie snižuje nároky na pracnost a organizaci výstavby při modulovém stavebnicovém uspořádání s volným dispozičním plánem, který umožňuje jednoduchou flexibilitu pro funkce jednotlivých částí objektu,“ vysvětluje Zdeněk Blažek. Na stánku společnosti GOLDBECK Prefabeton, která letos slaví 25 let od svého vzniku, se budou moci návštěvníci seznámit s objektovým řešením dle účelu stavby ve vlastním architektonickém a konstrukčním provedení. Téma dostupné skupinové bydlení bude reprezentovat vlastní skupina architektů společnosti.

 

V PVA EXPO PRAHA najdou inspiraci a potřebné informace stavební profesionálové i laici z řad investorů. Vedle stánků výrobců a dodavatelů služeb a systémů ze všech stavebních oborů mohou návštěvníci informace čerpat v poradenských centrech výrobců, státních institucí a jiných organizací sdružujících profesionály v oboru, jako je např. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Více na: www.forarch.cz.