Komatsu potřebu bagr

Nemovitosti sektoru průmyslu a logistiky patří k nejvyhledávanějším aktivům v celém regionu CEE-12, v posledních čtvrtletích se aktivita zpomaluje

Silná poptávka po komerčních nemovitostech v sektoru průmyslu a logistiky byla v regionu CEE-12 tažena především segmenty 3PL, maloobchodu a distribuce.

Celková nabídka komerčních nemovitostí v sektoru výroby a logistiky (I&L, Industrial & Logistics) v regionu CEE-12 vzrostla na více než 65 milionů m², přičemž 25 milionů m² se nachází ve 12 hlavních měst a v jejich okolí. Největší trh připadá na Polsko, kde se blíží k hranici 30 milionů m². Vyplývá to z průzkumu společnosti Colliers „ExCEEding Borders: Výroba a skladování v zemích CEE-12“.

Dostupnost nemovitostí z oblasti průmyslu a logistiky lze v současné době označit za nízkou, dokládá to i míra neobsazenosti, která se na většině trzích pohybuje pod 5 %. Vysoký podíl nové nabídky, která je aktuálně ve výstavbě, je na bázi build-to-suit, standardní spekulativní výstavba v celém regionu slábne. Existuje několik faktorů, které mohou poptávku na trhu ovlivnit, například dopravní dostupnost. Tu má CEE region díky své ideální poloze v samém srdci Evropy a vynikajícímu přístupu k mezinárodní dopravní síti, která navíc v posledních několika letech prošla zlepšením, výbornou,“ okomentovala výsledky průzkumu Dominika Jędrak, ředitelka výzkumu společnosti Colliers pro střední a východní Evropu.

Poptávka po nemovitostech ze sektoru I&L byla v regionu CEE-12 v posledních několika letech silná a byla tažena především odvětvími 3PL, maloobchodu a distribuce, následovanými odvětvími lehké výroby, automobilového průmyslu a rychloobrátkového zboží.

V důsledku probíhající války na Ukrajině zaznamenaly všechny země CEE-12 v roce 2022 růst cen pohonných hmot, vyšší ceny a nižší dostupnost stavebních materiálů, částečný rozpad dodavatelských řetězců a vysokou míru inflace. To způsobilo prodloužení lhůt výstavby nových průmyslových a logistických projektů a růst nájemného i výnosů. Do konce roku 2022 se však situace ve většině případů začala stabilizovat, ceny pohonných hmot a stavebních materiálů začaly klesat, inflace rostla pomaleji a developeři se začali vracet k větší aktivitě. V současné době si sektor průmyslu a logistiky i přes mírné zpomalení stále vede dobře. Předpokládáme, že v roce 2023 se vrátí do ještě lepší kondice,“ dodává Dominika Jędrak.

Výrobní sektor v CEE-12

Výrobní sektor se v jednotlivých zemích CEE-12 liší. Největší obrat ve výrobním odvětví v roce 2020 patřil Polsku, které se na celkovém objemu zemí CEE-12 podílelo přibližně 38 %, následovala Česká republika (19 %) a na třetím místě bylo Maďarsko (12 %). Z hlediska podílu objemu výrobních zakázek na hrubé poptávce od počátku roku 2018 vede Česká republika s podílem až 36 %.

Nejrozvinutějším výrobním odvětvím v zemích CEE-12 v roce 2020 byl z hlediska obratu automobilový průmysl. V poslední době došlo v regionu CEE-12 k výraznému nárůstu poptávek od zákazníků zabývajících se výrobou baterií používaných v elektromobilech. Tento trend by měl pokračovat i v příštích letech. Druhým odvětvím s nejvyšším obratem ve střední a východní Evropě-12 je výroba potravin.

Zaznamenán byl také zvýšený zájem o výrobní prostory ze strany asijských zákazníků, především z Číny a Jižní Koreje.

Předpokládáme, že výrobní sektor v zemích CEE-12 bude v příštích letech nadále výrazně růst. Důvodem je částečně levnější pracovní síla a nižší sazby nájemného než v západoevropských zemích. Zatímco v západní Evropě začínají pomalu docházet pozemky pro umístění velkých výrobních závodů, země CEE-12 se vyznačují jejich relativně vysokou dostupností. Tendence k nearshoringu, friendshoringu a reshoringu může pozitivně ovlivnit rychlost rozvoje tohoto segmentu v zemích CEE-12.

Země CEE-12: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Černá Hora, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko.