husqvarna

Nejvyšší soudy kritizují stavební zákon, MMR s nimi bude jednat

Praha 10. ledna (ČTK) - Nejvyšší správní soud (NSS) i Nejvyšší soud (NS) nedoporučily ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) pokračovat v přípravě návrhu stavebního zákona v jeho současné podobě. Obě instituce mají připomínky k téměř všem částem návrhu, zákon by podle nich měl být přepracován. Vyplývá to z připomínek soudů, které jsou dostupné na webu úřadu vlády. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) v reakci uvedla, že jakékoli připomínky, které směřují ke zlepšení návrhu, její úřad vítá. Se soudy plánuje jednat, což podle ní bude o to jednodušší, že připomínky obou soudů jsou prakticky totožné.

"S ohledem na rozsah a povahu výše uvedených připomínek nedoporučujeme pokračování v přípravě předloženého návrhu v jeho stávající podobě. Má-li být návrh podkladem pro další přípravu nové právní úpravy stavebního práva, je nezbytné jeho přepracování ve smyslu uplatněných připomínek," uvádí ve svém dokumentu Nejvyšší správní soud, s jehož závěrem se ztotožnil i Nejvyšší soud. Podle soudů by upravený zákon měli mít možnost také znovu připomínkovat odborníci i skupiny obyvatel, kterých se dotýká.

"Hlavní podstatu reformy stavebního práva, jíž je princip integrace stavebních úřadů do nové soustavy státní stavební správy, oba soudy nezpochybňují," uvedla dnes Dostálová. Je podle ní zřejmé, že návrh zákona dozná v rámci vypořádání určitých změn. "Připomínkám obou nejvyšších soudů je přikládána velká váha. A jak už jsem řekla, pokud zákon dozná významných změn, jsme připraveni opakovat meziresortní připomínkové řízení," podotkla ministryně. Připomněla, že lhůtu pro vypořádání připomínek prodloužila po dohodě s premiérem na tři měsíce.

NSS uvádí, že problematický byl již věcný záměr zákona. "Ministerstvo pro místní rozvoj tak opět jako svůj vlastní předkládá návrh, zpracovaný jednou ze zájmových skupin v oblasti stavebního práva," konstatuje soud. Návrh vypracovali právníci Hospodářské komory. MMR poslalo paragrafované znění zákona do připomínkového řízení v listopadu, skončilo 23. prosince.

Zákon má podle předkladatele urychlit a zjednodušit povolování staveb. Dostálová dnes ČTK sdělila, že má být účinný od poloviny roku 2023. Platit by měl sice již od příštího roku, řídit se jím však budou muset dotčené subjekty až po datu účinnosti. Norma má řadu kritiků, podle nichž například nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní. "Návrh stavebního zákona chrání veřejné zájmy, zároveň chrání zájmy jednotlivých účastníků řízení, jejich postavení a ochrana není návrhem oproti stávajícímu stavu zmenšena," reagovala dnes Dostálová.

Podle informací ČTK přišlo více než 5000 připomínek, z toho je kolem 84 procent připomínek zásadních, a to jenom ke stavebnímu zákonu. Značné množství připomínek je i u změnového zákona; vše by mělo MMR vypořádat do konce března.

NSS konstatuje, že návrh zákona je zaměřen pouze na změny, které mají zásadním způsobem oslabit postavení veřejné správy jako ochránce a prosazovatele veřejných zájmů ve prospěch stavebníků. Oslabuje podle něj i ochranu práv osob v procesech územního plánování a stavebního řízení.