Cime 3 kvartal 2024

Návrh nového stavebního zákona kritizují i ochránci přírody

 

Praha 27. února (ČTK) - Proti návrhu nového stavebního zákona se staví také Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Podle něho návrh popírá takřka vše, a to od veřejných zájmů, jako je ochrana přírody či památková péče, až po práva sousedních vlastníků. Svaz proto v připomínkovém řízení doporučil předložený věcný záměr jako celek odmítnout. ČTK to dnes sdělil Jan Moravec z ČSOP. Podle ekologických organizací Arnika a Zelený kruh nový stavební zákon oklešťuje práva obcí a lidí. V úterý zákon kritizovala opoziční KDU-ČSL. Podle nich je nekoncepční a nahrává investorům.

"Novela míří z velké části chybným směrem. A vzhledem ke skutečnosti, že jejím autorem je de facto Hospodářská komora ČR, existuje vážné podezření, že to není náhoda. Že smyslem celé rekodifikace není zjednodušení řízení ve smyslu jeho zprůhlednění, odstranění zbytečných byrokratických překážek, ale ´zjednodušení´ ve smyslu odstranění všech případných oponentů. A to ať již z řad úřadů bránících veřejný zájem či z řad občanů bránících svá práva ve prospěch jediného subjektu - stavebníka, resp. investora," uvedli ochránci.

Kritizují hlavně převedení kompetencí ze specializovaných státních orgánu, které hájí veřejné zájmy, především ochranu životního prostředí včetně procesu EIA a památek, na stavební úřad. "Lze si jen stěží představit, že jeden úřad hájí nezávisle několik často protichůdných zájmů," míní ochránci. V případě procesu EIA jsou podle nich navrhované změny s velkou pravděpodobností též v rozporu s evropskou legislativou. Nelíbí se jim ani navrhovaná změna, že doposud závazná stanoviska dotčených úřadů by se brala jako nezávazná vyjádření.

Jsou také proti fikci souhlasu, kdy se má nečinnost úřadu do 30 dní považovat za souhlasné stanovisko. "To, že za průtahy je místo dotyčného úřadu či úředníků ´potrestán´ veřejný zájem či práva dalších účastníků řízení (například majitelů sousedních pozemků) je nepřípustné," uvedl ČSOP. Tato ustanovení mají podle nich i značný korupční potenciál. Je rozhodně snadnější docílit, aby příslušný úřad "zapomněl" vydat rozhodnutí, než aby vydal souhlasné rozhodnutí postavené na nepravdivých, snadno zpochybnitelných údajích, míní ochránci přírody.

Organizace Arnika a Zelený kruh vítají, že místo devíti resortů, které za stát vedou stavební řízení, je povede pouze jeden. Pozitivní krok ale podle nich znehodnocuje návrh, podle kterého má nově vzniklý Nejvyšší stavební úřad nahradit kompetence stávajících ministerstev a rozhodovat o všem sám. Vedle toho rozhodující vliv při stavbě dálnic, železnic nebo také úložišť jaderného odpadu ztratí kraje a obce. Trasy a umístění budou určovat ministerstva a rozhodovat o nich bude stavební úřad bez dohody s kraji, obcemi nebo místními obyvateli, uvedly ekologické organizace.

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit tzv. fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně. V těchto dnech končí připomínkování věcného záměru nového stavebního zákona.