husqvarna

Návrh na rychlejší výstavbu infrastruktury míří ke schvalování

Praha 2. června (ČTK) - Před závěrečným schvalováním je ve Sněmovně po dnešku vládní předloha zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury. Přípravu staveb by měla zrychlit až o třetinu. Hospodářský výbor Sněmovny do ní navrhl vložit rychlejší cestu k získávání potřebných pozemků. Víc než 30 pozměňovacích návrhů předložili jednotliví poslanci. Návrhy příští týden posoudí hospodářský výbor. Zpravodaj k předloze Martin Kolovratník (ANO) odhadl, že Sněmovna by mohla liniový zákon schvalovat již za dva týdny. Piráti ho chtějí zamítnout.

Hospodářský výbor přišel s návrhem, aby stát mohl začít stavět dálnice a železnice okamžitě poté, co získá přístup k potřebným pozemkům v rámci stavebního povolení. Tento postup bude možné uplatnit jen v případě státu nebo státních organizací, jako jsou Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železnic. Měl by ulehčit a zrychlit přípravnou fázi dopravních staveb.

Změna vychází z polského modelu, kde se pozemky důležité pro stavbu například dálnice stávají majetkem státu po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Následně úřady stanovují výši odškodnění pro původního vlastníka pozemků. "Investor pro stavební povolení nepotřebuje majetkoprávní přípravu," řekl k tomu Kolovratník.

Novela zákona by podle ministerstva dopravy měla zrychlit přípravu staveb až o třetinu. Příprava u velkých dopravních staveb nyní trvá až 13 let.

Návrh dále zavádí například jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých se posuzovaly vlivy na životní prostředí. Zároveň stanovuje lhůty pro úřady k vydání rozhodnutí. Novela by měla také umožnit vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky.

Projednávaný návrh navazuje na dřívější úpravy zákona, které zavedly například takzvané mezitímní rozhodnutí. Tento institut státu u vymezených projektů umožňuje zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu. Tento nástroj se má nyní rozšířit i na vodní a energetické stavby.

V příloze k zákonu proto vláda navrhuje zařadit mezi tyto významné stavby i nové jaderné zdroje v Temelíně a Dukovanech. Na seznam se mají zařadit nově na návrh vlády také některá elektrická nebo plynárenská vedení.

Na seznamu se mají ocitnout i vodní díla Nové Heřmínovy, Skalička a Vlachovice. Poslanci Pirátů chtějí naopak Skaličku nebo Nové Heřmínovy vyškrtnout, zatímco Jan Birke (ČSSD) chce přidat vodní díla Kryry na Lounsku, Senomaty na Rakovnicku a Šanov tamtéž.

Před "výrobnou pozměňovacích návrhů" varoval Ivan Adamec (ODS). Uvedl, že návrh je ochoten podpořit v podobě, v jaké ho podpořil hospodářský výbor. Některým poslancům Pirátů se nelíbila například důvodová zpráva k vládní předloze. Pirát Lukáš Černohorský řekl, že některé změny nejsou výsledkem analýzy, ale pocitů. Kritizoval i zařazení některých staveb na seznam prioritních akcí v příloze k zákonu, například nových bloků jaderných elektráren. Proto vznesl návrh na zamítnutí zákona.

Vláda chce v novele také zpřesnit podmínky, za nichž úřady povolí zrušit železniční přejezdy. Má to snížit počet nehod na přejezdech a rovněž zrychlit vlaky, které danými úseky projíždějí.

Poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) a Květa Matušovská (KSČM) chtějí z předlohy vypustit části, které novelizují školský zákon, zákon o vysokých školách nebo správní řád. Poslankyně Ožanová uvedla, že v hospodářském výboru se nepodařilo dostatečně vysvětlit, proč předloha urychlující výstavbu infrastruktury novelizuje i tyto zákony. Podle ní by mohlo jít o takzvané přílepky, tedy změny nesouvisejícího zákona, které již dříve zakázal Ústavní soud.