husqvarna

MZe letos přerozdělí dalších 500 milionů Kč na vodohospodářství

 
Praha 30. července (ČTK) - Půl miliardy korun navíc na vodohospodářská opatření dostane ministerstvo zemědělství, dnes to schválila vláda. Letos MZe vynaložilo na obnovu rybníků, vodovodů, kanalizací, závlah nebo na opatření proti povodním zhruba dvě miliardy korun, oznámil dnes úřad v tiskové zprávě. Podle ministerstva pomůže půl miliardy korun zahájit další akce, které jsou už připravené a čekají na rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že peníze na investice se ušetřily na obsluze státního dluhu.

"Shodli jsme se, že musíme ještě v letošním roce zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Celkem na tyto dotační programy, které pomáhají snižovat negativní dopady sucha, získáme navíc pro letošní rok 500 milionů korun," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Ministr dodal, že zhruba po 30 procentech sumy půjde do budování vodovodů a kanalizací, do protipovodňových opatření a na obnovu rybníků. Zbývajících deset procent pak do závlah.

"Běžně se setkáváme se skutečností, že obyvatelé především v malých obcích, kteří nejsou napojeni na skupinový vodovod, jsou v letních měsících odkázání na nouzové zásobování pitnou vodou prostřednictvím cisteren, případně je jim voda distribuována zavážkou do vodojemu. Na chybějící vodu v krajině reagují zástupci municipalit, kdy mají zájem na svých katastrálních územích rekonstruovat, případně nově budovat rybníky a vodní nádrže za účelem zvýšení užitkové zásoby vody," uvádí ministerstvo v materiálu, který dnes vláda projednala.

Ministerstvo zemědělství chce prioritně podpořit výstavbu veřejných vodovodů a kanalizací, do níž by měl stát mezi lety 2017 a 2024 investovat 4,8 miliardy korun. Peníze by měly získat města a obce nebo vodohospodářské společnosti, kde více než 90 procent vlastní města a obce.

Dále pak chce podporovat opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, v tomto programu chce do příštího roku od roku 2016 investovat 2,15 miliardy korun. Mělo by jít například o rekonstrukce a opravy rybníků a malých nádrží, peníze získávají obce a svazky obcí nebo státní podniky Povodí a Lesy ČR.

Třetím důležitým programem je podle ministerstva podpora prevence před povodněmi, kde je schválený rozpočet na léta 2018 až 2024 4,6 miliardy korun. V něm mimo jiné podporuje předprojektovou přípravu opatření pro zmírnění dopadů sucha, zajištění projektové dokumentace pro vydání projektové dokumentace i samotná protipovodňová opatření.

Poslední důležitou podporou jsou peníze pro zemědělské podnikatele a Státní pozemkový úřad na budování závlah. Zde by se mělo do roku 2022 přerozdělit 1,1 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.