husqvarna

MPO přijímá žádosti o dotace na regeneraci brownfieldů, připraveno 200 mil. Kč

Praha 19. července (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes zahájilo příjem žádostí do programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Ten skončí 22. srpna. Města, městské části, obce a kraje z celé České republiky si budou moci rozdělit 200 milionů korun, resort použije peníze z Národního plánu obnovy. Vyplývá to z tiskové zprávy MPO a zveřejněné výzvy. Úřad dříve informoval, že v programu bude připraveno 500 milionů korun. Výzvu sliboval představit nejpozději v březnu, kdy spustil příjem předběžných žádostí o podporu, detailní podmínky zveřejnil až dnes.

Z programu může MPO podpořit projekty na brownfieldech, tedy nevyužívaných areálech či pozemcích, které se budou týkat renovace staveb pro dosažení energetických úspor i demolice a výstavby energeticky úsporných budov. Dotace mohou získat i žadatelé na částečnou rekonstrukci a dostavbu budovy. Podpora se týká i památkově chráněných staveb. Zájemci naopak nebudou moci peníze využít pouze na demolici nebo demolici a vybudování infrastruktury.

"Kromě projektů s dalším podnikatelským využitím se program týká i zlepšení nepodnikatelského prostředí, například výstavby obecních bytů," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Podpora na jeden projekt může činit jeden až 40 milionů korun. Podmínkou je, aby alespoň deset procent celkových nákladů žadatel uhradil z jiných zdrojů než z dotace. Na metr krychlový obestavěného prostoru se počítá s maximálním příspěvkem 6500 korun. Žadatelé musejí projekt ukončit nejpozději k 31. prosinci 2025, doba udržitelnosti záměru je stanovena do konce roku 2028.

MPO poskytuje dotace na regeneraci brownfieldů a jejich budoucí využití k podnikatelským účelům od roku 2017. Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů byl určen pro obce a města v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a v dalších hospodářsky problémových regionech. Kraje mohly získat podporu do 60 procent, dotace pro menší obce se pohybovala do 95 procent způsobilých výdajů. Na jeden projekt MPO poskytlo příspěvek nejvýše 60 milionů korun. V předchozích pěti výzvách programu resort vybral 29 projektů.