Cime 3 kvartal 2024

Majitelé: Návrh MMR na nemožnost výpovědi nájmu je nepřijatelný

Doplnili jsme další informace o návrhu v 8. a 9. odstavci.

Praha 2. dubna (ČTK) - Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku koronavirové krize není schopen platit své závazky, je nepřijatelný. Je to nebezpečný precedens přemrštěného vládního opatření v době krize. Jde o přenesení odpovědnosti státu na náhodně vybranou, a tedy diskriminovanou skupinu vlastníků bytových nemovitostí. V prohlášení, které má ČTK k dispozici, to dnes uvedlo Občanské sdružení majitelů domů v ČR.

Vláda ve středu schválila návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021. Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

"Jde o nebezpečný precedens excesivního zákonného opatření v dobách krize, o zásah do soukromého vlastnictví, který je podle našeho názoru za hranicí minimálně z hlediska ústavně-právní proporcionality. Tento návrh s námi, na rozdíl od předchozí praxe, navíc nikdo z vlády nekonzultoval," uvedl místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR Milan Krček. "Návrh vlády, ve znění, které máme k dispozici, proto považujeme za neakceptovatelný. V současné chvíli rovněž pracujeme na právním rozkladu vládou přijatého návrhu," podotkl Krček.

Poskytnutí odkladu závazků z nájemního vztahu se podle něj rovná poskytnutí bezúročného úvěru. "Ale například na rozdíl od bankovního sektoru, kterému stát tyto rizikové úvěry sanuje formou záruk poskytnutých státem, respektive Národní rozvojovou bankou, pro pronajímatele stát nenabízí žádnou kompenzaci," uvedl dále Krček.

Podle něj jde o přenesení odpovědnosti státu, který by se měl v době krize o své občany postarat, na náhodně vybranou, tedy diskriminovanou skupinu vlastníků bytových nemovitostí.

"Už teď se nám ozývá mnoho našich členů, drobných pronajímatelů, s obavami, že nebudou schopni se o své nemovitosti postarat. Mnoho z nich je existenčně závislých na pravidelném příjmu z pronájmu a často také mají své vlastní finanční závazky, kdy splácí půjčky nebo hypotéky," doplnil Krček.

Pokud se vládou navrhované ustanovení bude týkat i poplatků spojených s užíváním bytu, jako například vodné, stočné nebo dodávky energií, bude podle Krčka majitel zřejmě nucen za nájemce platit i tyto poplatky. "Ale kde na to má vzít peníze, to už vláda neřeší. Tedy nejen, že mu nájemce bude dlužit nájemné za mnoho měsíců, ale ještě se sám bude muset zadlužit," dodal Krček.

Podle mluvčího MMR Viléma Frčka návrh zákona neruší povinnost hradit služby. Pokud tedy nájemce nebude hradit zálohy na úhradu služeb spojených s bydlením, ochrana se na něj nevztahuje. "Také navrhovaná úprava v žádném případě neznamená, že nájemce není povinen hradit nájemné, že se mu vlastně odpouští, a tím méně, že jde o jakýsi návod pro neplacení. Tak to v žádném případě není a navíc ochrana platí po dobu mimořádných opatření," uvedl Frček. Podle návrhu může ochrana trvat nejpozději do letošního 30. září.

Podle MMR nadále platí uzavřená nájemní smlouva. Odklad placení nájemného se týká pouze těch nájemníků, kterým v důsledku mimořádných opatření vypadl příjem, a tak nemají nájemné z čeho zaplatit. Dlužný nájem budou muset uhradit nejdéle do konce května příštího roku, jinak hrozí výpověď z nájmu bytu bez výpovědní lhůty, uvedlo MMR. Okolnosti prodlení v placení nájmu má podle návrhu nájemce doložit pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Provozovatel informačního serveru JakPronajimatByty.cz Pavel Řehulka doplnil, že by stačilo pozměnit podmínky pro vyplácení příspěvku na bydlení, který je určený lidem s nízkými příjmy. "Tento příspěvek je stálicí mezi sociálními dávkami. Příslušné úřady vědí, jak jej administrovat. A protože související formuláře, procesy a postupy není potřeba vymýšlet, ale jsou již v zaběhnuté, stačí jen upravit podmínky příspěvku a jeho výši," dodal Řehulka.

Občanské sdružení majitelů domů v České republice je zájmovým sdružením, které hájí zájmy svých členů od roku 1990. Cílem sdružení je zajištění základních vlastnických práv vlastníků nemovitostí, tedy práva vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby majitelé nebyli znevýhodňováni proti jiným subjektům.