husqvarna

Lídři tuzemské energetiky hledali v Ostravě řešení na energetickou krizi

Odborná diskuze na téma energetické bezpečnosti a rychlosti dekarbonizace upozornila na rostoucí energetickou chudobu a klesající konkurenceschopnost českého průmyslu

Ostrava 8. září 2022 – Vrcholní představitelé největších tuzemských firem v oblasti elektroenergetiky a plynárenství dnes v Ostravě jednali na platformě Leading Minds Forum (LMF) o možnostech řešení aktuální energetické krize. Diskuze za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury, náměstka ministra průmyslu Reného Neděly a náměstka ministryně životního prostředí Tomáše Tesaře se týkala nejen bezprostředních opatření pro zvládnutí nadcházející topné sezony, ale také střednědobého výhledu pro tuzemskou energetiku a nezbytných úprav investičního prostředí.

„Načasování nemohlo být lepší. Včera jednala o krizové situaci česká vláda, zítra se sejde mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou svolal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Z vystoupení všech účastníků bylo jasně patrné, jak je důležitý boj proti energetické chudobě a podpora tuzemského průmyslu, který ztrácí při současných cenách energií svoji konkurenceschopnost,“ uvedl Michal Dolana, ředitel poradenské společnosti DDeM, která konferenci v Ostravě zorganizovala.

Odborná diskuze se soustředila především na uvažované nástroje na zmírnění dopadů dramatického růstu cen energie pro spotřebitele. Parametry pro cenově dostupnou a udržitelnou energetiku byly zdůrazňovány v kontextu potřebné aktualizace Státní energetické koncepce a souvisejících dokumentů. Samostatná část jednání se zabývala novým nastavením fungování energetického trhu a možnostmi jeho regulace. Konečně připravované legislativní změny by měly mít klíčový vliv na provoz a udržitelnost tuzemské zdrojové základny a energetické infrastruktury.

Závěr jednání byl spojen s novými investicemi, které vyvolalo ohrožení stabilních dodávek zemního plynu z Ruska. Nejčastěji skloňovaným heslem byly energetické úspory a soběstačnost v kontextu budování nových obnovitelných zdrojů energie. Do debaty o současných a do budoucna potřebných kapacitách, o připravovaných opatřeních i o nových podnikatelských příležitostech se kromě představitelů státní a veřejné správy zapojili zástupci více než 40 průmyslových a energetických společností. Bližší informace o LMF lze nalézt na www.lmf.cz

Leading Minds Forum (LMF) je nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Jejím prostřednictvím se zejména v oblasti energetiky otevírají nová témata. Cílem je pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti ke společnému jednání.

Patrony akce jsou Cylinders Holding a innogy Česká republika, hlavními partnery jsou Skupina ČEZ, ČEPS, E.ON, EP Holding a Skupina Evropských konzervativců a reformistů, partnery jsou Anacot Capital, NET4GAS, RWE Gas Storage CZ, Sev.en Commodities, Siemens a ŠKO-ENERGO. Mediálními partnery jsou deník E15 a Czech & Slovak Leaders.

Záštitu nad odbornou konferencí drží Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Energetický regulační úřad, Evropský parlament a Moravskoslezský kraj.