Cime 3 kvartal 2024

Liberec má schválený nový územní plán, jeho příprava trvala skoro 15 let

Liberec 24. února (ČTK) - Liberec má nový územní plán, dnes ho jednohlasně schválilo zastupitelstvo. Jeho příprava trvala bezmála 15 let, radnice k němu dostala za celou dobu zhruba 3300 námitek a připomínek. Nově vytvořený územní plán by měl upravit rozvoj pátého největšího města v zemi v příštích 20 až 30 letech. Způsob jeho přípravy opozice dlouhodobě kritizovala, s řadou připomínek uspěla.

"Během let se podařilo vyhodit z návrhu územního plánu řadu problematických záměrů, mezi ty nejvýznamnější patří zrušení plánů na průmyslovou zónu na orné půdě v Machníně, omezení průmyslové zóny v Ostašově. Došlo ke změně tras řady silnic, především takzvané sběrné obvodové komunikace pod Ještědem, ale nejen té," řekl dnes ČTK opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

V územním plánu získaly podle něj ochranu zahrádky, které měly být původně přesunuté na plochy pro bydlení, a hrozilo tak, že by postupně zanikly. "Naopak se nepodařilo zabránit rozpínání města do krajiny, územní plán také umožňuje rozvoj některých průmyslových areálů uprostřed obytných čtvrtí. Řadu věcí půjde řešit budoucími aktualizacemi," řekl Baxa. Obává se ale, že to nebude možné ve všech případech.

Na podnět opozice dnes zastupitelé schválili i sadu opatření, která určují, jak má město postupovat při plánované výstavbě v některých lokalitách. "Mají posílit pozici města při jednání o povolování staveb nebo pro měření kvality ovzduší v okolí průmyslových areálů v obytných zónách," dodal Baxa.

Územní plán počítá s tím, že by Liberec měl mít výhledově 110.000 obyvatel, nyní jich má zhruba o 6000 méně. Nový územní plán umožní výstavbu až 10.500 bytů včetně rodinných domů. "Za důležité považuji mimo jiné i to, že v rámci nového územního plánu má každá jedna parcela určený koeficient, nakolik smí být zastavena a nakolik tam musí zůstat zeleň," uvedl již dříve primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Příprava nového územního plánu Liberce stála přes 40 milionů korun, kompletní dokumentace k němu váží přes čtvrt tuny.