Cime 3 kvartal 2024

Jedna srážkově vydatná zima nedožene 4 roky sucha

Po suchém období loňského roku se hydrologická situace zlepšuje a od začátku roku máme dobré podmínky pro plnění vodních nádrží.  Od ledna se nám tak podařilo ve vodních nádržích zadržet celkem 78 mil. m3 vody, což je velmi důležité z hlediska hospodaření s vodou v období, kdy ji bude opět nedostatek.

Nádrže, které se v tuto chvíli snažíme plnit, jsou např. VD Vír, VD Letovice nebo VD Opatovice, kde končí náročná rekonstrukce, kvůli které byla snížena vodní hladina. Významné nádrže, o kterých se dá předpokládat, že v průběhu jara naplníme, případně v nich udržujeme zimní hladinu, jsou VD Vranov, VD Nové Mlýny, VD Brno. V současnosti se naplněnost vodních nádržích pohybuje v rozmezí mezi 59 % a 100 % (např. Vír 59 %, Karolinka 77 %, Landštejn 77 %, Slušovice 84 %, Vranov 88 %, Mostiště 94 %, Horní Bečva 98 %, Bojkovice 97 %, Luhačovice 92 %, VD Nové Mlýny 100 %). Výjimkou jsou vodní nádrže, na kterých je hladina cíleně snížena z důvodu oprav (Boskovice, Koryčany).

„Zásoby vody ve sněhu nad vodními nádržemi zejména na Vysočině a nad vodní nádrží Vranov obsahují řádově desítky mil. m3 vody, z tohoto důvodu ponecháváme na některých vodních nádržích části zásobních prostorů volné, aby pomohly zachytit případné povodňové průtoky, kdyby došlo k rychlému oteplení. Jakkoliv se v posledních letech hovoří především o suchu, povodně představují stejné riziko. Proto musíme být připraveni na oba hydrologické extrémy,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Také aktuální situace v tocích je poměrně příznivá a v tuto chvíli nikde v povodí nedochází k situaci, kdybychom byli nuceni kvůli zachování minimálního zůstatkového průtoku vypouštět z nádrže více vody, než do ní přitéká. Průtoky v tocích dosahují průměrných průtoků, výjimkou jsou některé toky na jižní Moravě,  kde jsou průtoky stále nebo podprůměrné (Jevišovka v Božicích 19 %, Svitava v Letovicích 37 %, Svratka v Židlochovicích 48 %, Litava v Brankovicích 79 %, Jihlava v Ivančicích 80 %).

V současnosti způsobuje rychlé doplňování přehrad především obleva. Velmi důležitý však bude vývoj sněhových a dešťových srážek v následujícím měsíci, rychlost odtávání sněhové pokrývky a samozřejmě množství a rozložení dešťových srážek v průběhu celého jara. V tuto chvíli ještě nelze spolehlivě předpovědět, jak se bude hydrologická situace v průběhu tohoto roku vyvíjet. Jeden na srážky bohatý leden nedožene srážkový deficit, který trvá již 4 roky. Navíc na doplnění podzemních vod je za potřebí delší srážkově příznivé období, než jeden měsíc.

„Na vodních nádržích Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci našich dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě z těchto nádrží i v době extrémního sucha. Vodní nádrže jasně prokázaly svůj význam, a to i v situacích kdy řada studní a podzemních vrtů byla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry vody pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni dělat v případě pokračujícího sucha i nadále mimořádná opatření,“ dodává Gargulák.