Cime 3 kvartal 2024

Investor, který chce těžit písek u Vranovic, přepracuje kvůli odporu dokumentaci

Brno (ČTK) - Firma Agro Klimus, která chce těžit štěrkopísek u Vranovic na Brněnsku, přepracuje oznámení pro posouzení vlivů na životní prostředí. Kvůli výtkám samospráv i orgánů státní správy se rozhodla, že při rekultivaci vytěženého lomu nebude využívat nebezpečný odpad a zároveň naplánuje dopravu tak, aby se vyhnula části cyklostezky Brno - Vídeň, řekl dnes ČTK zástupce firmy Roman Klimus. Podle něj by to měl být dostatečný krok k tomu, aby záměr mohl úspěšně absolvovat proces EIA.

Jeho podnik se pro těžbu rozhodl proto, že ve zdejší oblasti v nivě Svratky jsou bohatá ložiska písku a zemědělské pozemky už kvůli suchu nedávají ekonomicky potřebný výnos. Záměr vytvořit sedmnáctihektarový lom se sedmihektarovým zázemím však vzbudil silný odpor v okolních obcích. Vznikla i petice s tisícovkou podpisů, která byla doručená krajskému úřadu. Lidé se nejvíc obávají prašnosti a dopravního zatížení a také úbytku spodní vody. Předpokládá se, že lom bude denně obsluhovat 56 nákladních aut.

Připomínky do procesu EIA poslaly čtyři obce, a to Vranovice, Přibice, Přísnotice a Žabčice. Klimus předpokládá, že tím, že by nákladní auta nejezdila podle původního plánu částečně i po zmíněné cyklostezce, utlumí výtky dvou ze čtyř obcí.

Musí se však vypořádat i s dalšími připomínkami, musí mimo jiné zpracovat novou hlukovou a rozptylovou studii. S ohledem na velké množství výtek k oznámení o těžbě krajský úřad doporučil investorovi, aby dříve, než dodá novou dokumentaci, projednal způsob vypořádání všech připomínek s těmi, kdo je podali.

Pokud by lom vznikl, předpokládá se, že by se těžilo nejméně deset let při roční kapacitě 50.000 metrů krychlových. Celkové zásoby lomu jsou 500.000 metrů krychlových. Niva Svratky je v této oblasti bohatá na ložiska štěrkopísků a otevřených je zde několik lomů.