husqvarna

V prvním pololetí letošního roku byl vypsán rekordní počet veřejných zakázek

V první polovině roku 2016 vypsali veřejní investoři celkem 4799 výběrových řízení v hodnotě 158,5 miliardy korun. Z hlediska počtu investic to představuje nejvyšší hodnotu za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování. Objem ukončených výběrových řízení naopak dosáhl svého pětiletého minima. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci června 2016.

V červnu roku 2016 připravili veřejní investoři celkem 882 výběrových řízení v hodnotě 30,1 miliardy korun. To sice v meziročním srovnání představuje desetinový (10,9 procenta) nárůst počtu investic, ale zároveň jde o poloviční (51,1 procenta) propad jejich objemu. „Největší výběrové řízení měsíce června v hodnotě 7,4 miliardy korun vypsal Zlínský kraj na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v období let 2018 až 2027,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

V prvním pololetí roku 2016 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo 4799 soutěží v celkové hodnotě 158,5 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období loňského roku to představuje nárůst počtu výběrových řízení o 15,9 procenta a jedná se o nejvyšší hodnotu za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování (rok 2011 – 2788 soutěží, 2012 – 3465 soutěží, 2013 – 3593 soutěží, 2014 – 4330 soutěží, 2015 – 4141 soutěží). Z hlediska objemu zakázek je bilance první poloviny letošního roku téměř shodná s rokem předchozím (nárůst o 0,6 procenta). „Nedaří se pouze veřejnému sektoru (pokud hodnotím vypisování zakázek). Soukromí investoři připravují a realizují velké množství staveb. Na Slovensku jsme etablovaný developer. V ČR, díky kladným referencím, získáváme velké zakázky, značný zájem je i zde o bydlení. Škoda že legislativa neumožnila dostatečnou přípravu, poptávka teď výrazně překračuje nabídku a ceny nemovitostí výrazně rostou,“ komentuje výsledky Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest.

r759b5dufo3fu7gqa6v9.jpg

Z výše uvedených výběrových řízení už bylo státními investory 20 procent ukončeno a zadáno konkrétnímu dodavateli, což z celkového objemu představuje 14 procent ve vypsané hodnotě 21,9 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 18,4 miliardy korun, což je o 16 procent méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 6 procent z celkového objemu) zbývají v systému ještě soutěže v hodnotě 127,8 miliardy korun.

Za prvních šest měsíců letošního roku bylo konkrétním firmám zadáno 4739 zakázek v celkové hodnotě 72,9 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje pokles o 25,9, respektive 30,5 procenta, a z hlediska objemu jde setrvale o nejnižší hodnotu ve srovnatelném období za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

yspru8h200or2deppaih.jpg

Více na www.ceec.eu