Komatsu potřebu bagr

Stavebnictví poroste v roce 2016 i 2017

Praha, 1. prosince – Objem stavební produkce bude v následujících dvou letech mírně růst – v roce 2016 v průměru o 4,5 %, v roce 2017 o 3,0 %. Spolu s výkony sektoru porostou také tržby stavebních společností. Už letošní rok se pro stavební firmy vyvíjí příznivě, kapacity společností jsou vytížené na 95 procent. Téměř polovina (42 %) firem připravuje na rok 2016 nábor nových zaměstnanců. Více informací najdete v Kvartální analýze českého stavebnictví Q4/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se SGCP, divize Weber.

Podle výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2015 poroste stavební sektor také v následujících dvou letech. V roce 2016 se podle devíti z deseti (87 procent) ředitelů stavebních společností objem produkce zvýší. „V průměru bude české stavebnictví v roce 2016 růst o 4,5 procenta. Skromnější predikce vývoje vyjadřují ředitelé velkých stavebních společností předpokládající růst o pouhé 1,8 procenta. Malé a střední firmy jsou optimističtější – predikují nárůst objemu sektoru až o 5,2 procenta,“ prezentuje výsledky výzkumu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Podle stavebního zaměření jsou nyní většími optimisty firmy, které se věnují pozemní výstavbě.

Jak ukazují výsledky nejnovějšího výzkumu, inženýrské stavitelství stoupne v roce 2016 o 2,9 procenta. „V následujících letech očekáváme, že české stavebnictví poroste. Na trhu lze vnímat větší ochotu investovat prostředky do infrastruktury, ale i do oblasti rezidenční a komerční výstavby,“ uvádí Roman Wieczorek, statutární ředitel Skanska a.s. Pohled výrobců stavebních materiálů shrnuje Robert Mikeš, marketingový ředitel SGCP, divize Weber: „Z pohledu našich segmentů, kam dodáváme naše výrobky, vnímáme oživení stavebního trhu. Když ale sledujeme boj mezi stavebními firmami o získávání stavebních zakázek, zjišťujeme, že situace je v jednotlivých regionech naší republiky naprosto rozdílná. Stále ale převládá slovíčko cena. I velké stavební firmy pořád předkládají opravdu neuvěřitelné cenové nabídky, zejména u veřejných zakázek.“ Pozitivní vývoj čekají firmy i v oblasti pozemní výstavby  - růst o 5,1 procenta. Tento trend potvrzuje i Pavel Kliment, partner KPMG ČR „Vše nasvědčuje tomu, že soukromé investice do výstavby nemovitostí budou akcelerovat.“

Podle 85 procent ředitelů stavebních společností porostou v roce 2016 také tržby stavebních společností, a to o 4,0 procenta. Velké firmy očekávají nárůst výnosů o 3,1 procenta, malé a střední společnosti o 4,3 procenta. Větší rozdíly je vidět u společností v závislosti na jejich zaměření. Zatímco firmy specializované na pozemní výstavbu plánují růst výnosů o 4,5 procenta, odborníci na inženýrské stavby předpokládají nárůst tržeb o 2,8 procenta. „Ačkoliv máme letos drobné nárůsty, nedá se to stále porovnávat s předkrizovou situací. Jsme však velmi optimističtí, co se týče příštího roku – očekáváme a máme naplánované nárůsty minimálně o 10 %. V tomto ohledu věříme, že se sejde několik trendů dohromady: pokračující rezidenční výstavba ve větších městech, dotační tituly státu a v neposlední řadě efekt nízkých hypoték ve spojení s vyšší zaměstnaností a příjmy obyvatel,“ říká Tomáš Rosák, generální delegát Saint-Gobain.  A Ivo Luňák, ředitel společnosti Tyros Loading Systems CZ, s.r.o., doplňuje: „Naše společnost zaznamenává již 10 měsíců za sebou růst poptávek i objednávek. Vzrůstající poptávka je zvláště u velkých projektů, od logistických center po výrobní továrny. Zásoba živých projektů je minimálně na dobu dalšího půl roku, což je velice dobré číslo. Takovou situaci pamatujeme před rokem 2009. Dalším pozitivem je, že investoři přemýšlejí nad novými projekty a přestávají hledět jen a jen na ceny. Na následující rok predikujeme minimálně ten samý objem jako v úspěšném roce 2015, ale zůstáváme i nadále opatrnými hospodáři, neb nikdo neví.“

Stavebnictví se podle výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2015 bude dařit i v roce 2017. Objem produkce vzroste o další 3,0 procenta, shodují se na tom firmy bez rozdílu velikosti. Ředitelé pozemních společností hovoří o růstu o 3,7 procent, zatímco inženýrské firmy očekávají i vzhledem k vývoji státních investic jen mírný růst o 1,2 procenta. „Stavebnictví se zvedá. Na druhou stranu zatím nemáme jistotu, že se jedná o dlouhodobý trend, který by celému oboru umožnil plánovat v delším horizontu, než je několik nejbližších měsíců,“ konstatuje Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building. „Vzhledem k vytíženosti projekčních kapacit na našem trhu se dá očekávat i růst produkce na trhu stavebních společností,“ dodává Lukáš Hruboň, obchodní ředitel společnosti VALBEK. „V příštích dvou letech očekáváme pokles zakázek vypsaných na úrovni krajů a měst. Pokles způsobený dočerpáním prostředků z EU fondů programu 2010–2014 by měl být vyvážen nárůstem soukromých investic v průmyslu a logistice. U bytové výstavby neočekáváme výrazné změny,“ predikuje další vývoj ve stavebním sektoru Peter Dajko, generální ředitel společnosti CEMEX.

 Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2015 najdete k volnému stažení na www.ceec.eu