Cime 3 kvartal 2024

Stavební firmy se bojí nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců

Praha, 11. listopadu – Tři čtvrtiny (76 %) stavebních společností se obávají, že budou v budoucnu limitovány nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Už v roce 2016 ředitelé necelé poloviny firem (42 %) chystají nábor nových zaměstnanců. Čtyři z deseti (39 %) firem se potýkají s nedostatkem absolventů. Hlavní příčinou je nezájem mladých lidí o technické profese, jak ukazuje nejnovější Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015 zpracovaná analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se SGCP, divize Weber

 

Tři ze čtyř (76 procent) ředitelů stavebních společností se obávají, že nedostatek zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců, by mohl limitovat jejich společnost v dalším rozvoji. Tyto obavy potvrzují firmy napříč sektorem bez rozdílu velikosti či zaměření. „Nedostatek kvalitních a kvalifikovaných pracovníků na trhu práce je ve stavebním oboru, stejně jak v řadě dalších, již letitým a velmi závažným problémem, jehož řešení je dlouhodobou záležitostí. Stávající systém středního odborného, a zejména učňovského školství, je hlavní příčinnou tohoto stavu,“ komentuje generální ředitel Pozemního stavitelství Zlín, Miroslav Lukšík. „Již nyní stojí významná část českého stavebnictví na zahraničních dělnících a jejich podíl roste i u výrobců stavebních materiálů. Poptávka po pracovnících, více i méně kvalifikovaných pracovnících, roste ve všech sektorech ekonomiky a dostatek pracovní síly, nejen ve stavebnictví, bude jeden ze základních předpokladů pokračování hospodářského růstu,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice. 

 

Toto téma je přitom aktuální již nyní. Především v inženýrském stavitelství, kde výrazně roste meziroční objem realizovaných zakázek, a tak budou muset společnosti přijímat nové zaměstnance, pokud objem prací dále poroste. Nábory chystá v roce 2016 téměř polovina společností (42 procent). Větší zájem o nové lidi mají především firmy velké (45 procent). Středné a malé společnosti plánují rozšiřovat pracovní týmy ve 41 procentech případů. Firmy, které budou v příštím roce hledat nové zaměstnance, budou mít zájem především o dělnické profese (96 procent), dále více než čtvrtina z nich (27 procent) potřebuje tým rozšířit o THP pracovníky a jen každá desátá společnost chystá také rozšíření středního a vyššího managementu. „Firmy se snaží vykrýt současný růst objemu práce současnými kapacitami a zvyšováním přesčasových hodin. Nicméně to v řadě případů nestačí a proto již část firem začala najímat i nové pracovníky, zejména v dělnických profesích. Naopak administrativní pozice se stavební firmy snaží dále co nejvíce eliminovat. Pokud bude práce nadále přibývat, tento trend už ale bude neudržitelný a proto i část firem plánuje výraznější růst počtu zaměstnanců pro příští rok,“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Reserarch. „V současné době řešíme především nezájem mladých lidí o dělnické profese. Naši kvalifikovaní řemeslníci stárnou a rádi bychom je doplnili právě mladými, kteří by se od nich mohli učit. Nedostatek mladých lidí je z našeho pohledu dán zejména dlouhodobě špatnou mediální pověstí stavebnictví, přitom se jedná o tradiční řemeslo, jehož výsledky ovlivňují životní prostředí na další generace,“ doplňuje Tomáš Koranda, člen představenstva společnosti Hochtief.

 

Čtyři z deseti (39 procent) ředitelů stavebních společností se v současné chvíli potýkají s nedostatkem absolventů. Nejhorší je situace ve velkých stavebních firmách, kde si na situaci stěžuje každý druhý ředitel (52 procent). „Problém s dostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců je v posledních 5 až 10 letech permanentní nejen v naší společnosti, ale mám za to, že i v celém odvětví stavebnictví.  Bohužel je velký rozdíl mezi vyučeným a pouze zaškoleným pracovníkem. Chybí nám tak potřební kvalifikovaní pracovníci jako na příklad vyučení zedníci, potrubáři, dlaždiči, pokrývači, instalatéři, truhláři a další potřební pracovníci,“ popisuje František Eštván, ekonomický ředitel společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. „Vnímáme celkové zlepšení situace ve stavebnictví a větší ochotu našich zákazníků investovat do nových technologií, zejména zvýšený zájem o moderní způsob projektování metodou BIM. Společnosti využívající BIM jsou tak lépe připraveny na nadcházející legislativní změny a zvyšují tím svoji konkurenceschopnost nejen na trhu v ČR, ale stávají se i zajímavými obchodními partnery pro zahraničí,“ country manager Miroslava Kohout ze společnosti GRAITEC.

 

V nejnovější Kvartální analýze českého stavebnictví Q4/2015 jsme s řediteli stavebních společností diskutovali, čím je to způsobeno. Ředitelé mohli možné příčiny hodnotit body na stupnici od nuly do desítky, kde desítka má největší vliv na nedostatek kvalitních absolventů výučních oborů, technických středních škol i vysokých technicky zaměřených univerzit. Podle výsledků výzkumu je největším problémem nezájem mladých lidí o technické profese (7,7 bodu). Hned na druhém místě skončila odpověď, že je to způsobeno nekoncepčním přístupem státu ke vzdělávání (7,5 bodu). Odpovědi ředitelů velkých firem vybočovaly z průměru. Podle zástupců velkých společností je největším problémem špatná image stavebnictví ve společnosti. „Nižší atraktivita stavebních profesí může být dána výkyvy trhu, který do značné míry podléhá sezónním změnám. Dalším důvodem je třeba i to, že státem a obcemi tolik proklamovaná větší podpora stavební výroby se do běžného života firem zatím nijak zásadněji nepromítá. To vše celkový zájem o obor z řad mladých lidí bezpochyby omezuje,“ vysvětlil jedny z důvodů Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building. Karel Köszegi, ředitel strategického plánování společnosti CEMEX Czech Republic, doplňuje: „Problémem jsou i krátkodobé a extrémně často se měnící koncepce státu týkající se stavebních investic. Viděli jsme to velmi přesně před krizí v roce 2008, kdy v době kulminující poptávky po stavebních pracích ze strany soukromého sektoru, stát nejvíce investoval do veřejných stavebních zakázek. Čímž způsobil vyčerpání kapacit, růst cen, pokles kvality a ve výsledku kolaps stavebnictví, ztrátu odhadem čtvrtiny kapacit, z nichž velká část se již neobnoví. A vidíme to opět dnes, kdy například v železničním stavitelství jsou vyčerpány kapacity, rostou ceny, chybí kvalifikovaní pracovníci i strojní vybavení. Dlouhodobějším plánováním veřejných stavebních zakázek lze vrátit stavebnímu sektoru stabilitu, dlouhodobou udržitelnost - stavební firmy mohou lépe plánovat kapacity a vychovávat si kvalifikované pracovníky. Zejména v dělnických a mistrovských profesích, kde cítíme poptávku nejvyšší. Ale nabízejte někomu práci, když nevíte, zda budou zakázky ze strany státu za rok za dva na podobné úrovni jako letos.“

 

 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015 bude představena na prosincovém Setkání lídrů českého stavebnictví 2015/H2 (1. prosince), na kterém budou s řediteli více než 600 předních společností diskutovat ministr financí Andrej Babiš, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministryně školství Karla Šlechtová, guvernér České národní banky Miroslav Singer a další významné osobnosti.