husqvarna

O kvalitu použitých stavebních materiálů se častěji zajímají soukromí investoři

Aktivní zájem o kvalitu použitých stavebních materiálů projevují více než čtyři pětiny soukromých investorů, veřejní investoři se touto problematikou zabývají ve dvou třetinách případů. Polovina stavebních firem nahrazuje materiály uvedené v projektu na přání zákazníka, desetina pro ušetření nákladů a jen minimum z nich je k tomuto kroku ochotno sáhnout pro ušetření času. Vyplývá to ze specializovaného výzkumu společnosti CEEC Research.

 

Podle ředitelů stavebních společností projevují aktivní zájem o použité materiály více než čtyři pětiny (85 procent) soukromých investorů, veřejní investoři se pak kvalitou stavebních materiálů zabývají ve dvou třetinách případů (69 procent). Zvýšený zájem ze strany investorů o tuto problematiku zaznamenávají především firmy specializující se na průmyslové (privátní investoři 96 procent, veřejní investoři 79 procent) a dopravní stavby (privátní investoři 90 procent, veřejní investoři 81 procent). Jediným sektorem, kde je zájem veřejných investorů o kvalitu materiálů v porovnání se soukromými vyšší, jsou inženýrské sítě. Zde se s ním ředitelé setkávají u všech veřejných stavebních projektů. „Nižší zájem o kvalitu použitých materiálů ze strany veřejných investorů byl dán především jednostranným vychýlením Zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy byli veřejní investoři v podstatě nuceni se řídit pouze cenou. Uvidíme, jak a jestli se situace změní s novým zákonem, který platí od 1. října 2016,“ komentuje výsledky Karel Köszegi, ředitel pro Business Development v CEMEX. „Privátní klientela se zaměřením na investice v sektoru industriálních staveb má přirozeně velký zájem o kvalitu stavebních materiálů, které mají být použity v rámci realizace projektu. To souvisí většinou s jejich technickou erudicí a korporátní strategií dlouhodobého užívání těchto staveb, kde bývá kvalita stavby klíčovým prvkem, který zásadně ovlivňuje celý výrobní proces. Ale samozřejmě je tento typ klientely velmi cenově senzitivní, a proto je obvyklým požadavkem předložení variantních řešení na použití staveních materiálů a technologií,“ říká Jan Lídral, manager Takenaka Europe.

r1bilmdgbgw9xp25pz3h.jpg

Stavební materiály uvedené v projektu jsou pak ochotny nahradit jinými dvě třetiny (67 procent) stavebních společností. Polovina z nich (49 procent) tak činí v případě, že si to přeje zákazník, desetina (12 procent) za situace, kdy změna materiálů ušetří peníze, a jen 6 procent stavebních firem nahrazuje stavební materiály pro ušetření času. Velmi odlišná je opět situace v sektoru inženýrských sítí, kde sice nahrazení materiálů jinými provádí na přání zákazníka jen čtvrtina (27 procent) stavebních společností, ale pro ušetření nákladů k němu naopak přistupuje bezmála polovina (46 procent) firem.

7q13ja673hvimwy5qhug.jpg