Komatsu potřebuju Bagr

Neziskové zakázky bude v roce 2016 přijímat již jen jeden ze čtyř stavařů

Oproti předchozím rokům dále klesl podíl firem, které jsou ochotné přijmout i zakázku s nulovou nebo zápornou marží. Aktuálně se jedná již jen o 23 % firem. Naopak marže stavebních firem zaznamenaly meziročně mírný růst. Marže velkých stavebních firem vzrostly z 3 na 4 procenta, u malých a středních firem došlo k nárůstu z 9 na 12 procent. Třetina stavebních firem předpokládá do budoucna růst svých marží, naopak snížení marží či ztrátu již jen desetina podniků. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research.

 

Většina ředitelů stavebních společností (77 procent) odmítá v letošním roce další přijímání ztrátových zakázek. Pětina firem (21 procent) tyto praktiky nezavrhuje pouze v případě, že to povede k udržení dlouhodobé spolupráce s klientem. Jen naprosté minimum ředitelů (2 procenta) by bylo ochotno přijmout ztrátovou zakázku z důvodu zachování současného podílu na trhu. „O něco málo benevolentnější jsou zástupci oboru inženýrských staveb, kdy přijetí ztrátové zakázky připouští třetina (34 procent) z nich. Společnosti z pozemního stavitelství připouštějí možnost přijetí neziskové zakázky jen v 18 procentech případů,“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Myslím, že už končí období nabízení ztrátových zakázek. Předpokládám postupné zvyšování cen na reálnou úroveň. Tento trend by mohl být zastaven nepředvídatelným nedostatkem práce pro stavební firmy,“ domnívá se Antonín Daňa, člen představenstva pro Dopravní stavby, Porr, a. s. „Růst stavebnictví je podpořen zvyšujícím se počtem zakázek. Stavební firmy jsou mnohem více vytížené a s rostoucí poptávkou mají prostor pro to, aby ztrátové zakázky odmítaly. Tomu je tak zejména u zakázek menšího rozsahu a v případě pozemního stavitelství. U větších zakázek, a hlavně těch týkajících se inženýrských staveb, nepředpokládám výraznější změnu, zde bude tlak na cenu i nadále přetrvávat,“ potvrzuje Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ.

Ze zakázek realizovaných v roce 2015 bylo ztrátových 9 procent. Aktuálně mají společnosti ve svém zásobníku práce v průměru ještě 4 procenta ztrátových zakázek (měřeno objemem peněz). Z pohledu velikosti firmy či jejího oborového zaměření se odpovědi lišily jen minimálně. „Počas realizácie stavebného diela sa niekedy vyskytnú neočakávané náklady, ktoré môžu spôsobiť zníženie marže, v najhoršom prípade stratu. Pevne verím, že deformovanie cenovej hladiny prostredníctvom firiem vedome prijímajúcich stratové zákazky v najbližších rokoch ustane. Tento stav nie je v konečnom dôsledku pre nikoho prospešný a tiež nie je trvale udržateľný,“ tvrdí Martin Hudec, ředitel prodeje společnosti Peikko.

 

Ředitelé stavebních firem v nejnovější Kvartální analýze českého stavebnictví Q1/2016 potvrzují postupný nárůst marží u svých zakázek. Výrazněji se odlišují marže společností z pohledu velikosti firmy. U velkých stavebních společností dosahují marže 4 procent, a jedná se tak o zlepšení z 3 procenta dosahovaných v letech 2014 a 2015. U malých a středních firem dosahuje průměrná marže 12 procent, a došlo tak ke zlepšení z 9 procent v roce 2015 a 8 procent v roce 2014. Z pohledu stavebního zaměření již rozdíly nejsou tak výrazné. Nižší jsou marže firem zabývajících se inženýrskými stavbami, pohybují se na úrovni 7 procent (6,7 procenta v 2015), naopak v pozemním stavitelství se jedná o 11 procent (8 procent v 2015). „Stavební firmy nebyly schopné v době krize (po roce 2008 až 2009) zareagovat na novou situaci snížením svých fixních nákladů. Přijímaly jak zakázky, které nebyly schopné zrealizovat včas nebo v požadované kvalitě, tak i zakázky s nulovou nebo dokonce zápornou marží. Důsledkem pak byla insolvence mnoha menších a středních stavebních firem. Dnes se začíná situace pozvolna ale jistě obracet – začíná převažovat poptávka nad nabídkou. Především v rezidenčním a komerčním sektoru už stavební firmy nejsou nutné přijímat zakázky s nulovou nebo zápornou marží,“ komentuje očekávaný vývoj Karel Köszegi, ředitel strategického plánování a jednatel společnosti CEMEX Czech Republic.

 

Růst aktuálních marží v blízké budoucnosti predikuje téměř třetina (29 procent) stavebních firem. Zachovat stejnou úroveň marží předpokládají dvě třetiny (64 procent) společností a jen velmi malá část podniků (7 procent) očekává jejich snížení, či dokonce vytvoření ztráty. Výrazně pesimističtější jsou v tomto ohledu zástupci velkých společností a firem činných v oblasti inženýrských staveb, kdy snížení marží předpokládá téměř pětina z nich (17 procent), zejména z obav z možného výpadku většího množství veřejných zakázek a s tím spojeným opětovným nastartováním tvrdšího konkurenčního boje.