Cime 3 kvartal 2024

Lednový počet vypsaných zakázek na stavební práce je nejvyšší za posledních pět let

Praha, 22. února – V lednu 2016 vypsali veřejní investoři 204 výběrových řízení v hodnotě 6,5 miliardy korun. To představuje z hlediska celkového měsíčního počtu oznámených zakázek za první měsíc roku rekordní hodnotu za posledních pět let, tedy za dobu sledování. Naopak aktivita veřejných investorů v ukončování výběrových řízení vykázala v meziročním srovnání výrazný pokles. Vyplývá to z nejnovější analýzy analytické společností CEEC Research, která vznikla na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2016

 

V prvním měsíci roku 2016 vypsali veřejní investoři 204 výběrových řízení v celkové hodnotě 6,5 miliardy korun. V meziročním srovnání jde sice z hlediska objemu zakázek o výrazný třetinový pokles (34,4 procenta), na druhou stranu ale jejich počet zaznamenal oproti srovnatelnému období minulého roku nárůst (6,8 procenta), a stal se tak rekordním lednovým počtem zakázek za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování. „Pokles hodnoty oznámených zakázek byl ovlivněn vypsáním dvou velkých zakázek v lednu 2015 v celkové hodnotě cca 4 miliardy korun (ŘSD-D3 a Technická správa hl. m. Prahy-Libeňský most). Při modelovém odpočtu těchto zakázek by hodnota oznámených zakázek v lednu 2016 vzrostla o 10 procent,“ upřesňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

 

Aktivita veřejných investorů v ukončování výběrových řízení ale v lednu 2016 výrazně poklesla. Konkrétním dodavatelům bylo zadáno 192 zakázek, což představuje v meziročním srovnání pokles téměř o polovinu (44,8 procenta). Objem ukončených soutěží dosáhl hodnoty 3,4 miliardy korun a oproti srovnatelnému období předchozího roku jde o třetinový pokles (33,3 procenta). Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „Přestože počet výběrových řízení dosáhl rekordních hodnot, objem zakázek oproti minulému roku výrazně propadl. Investoři vypisují menší zakázky, které ale velké stavební firmy, které nediverzifikovaly v minulých měsících svou činnost, nenaplní,“ říká Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno.

odwdbed75yxp5jai33af.jpg

V roce 2015 oznámili investoři zakázky v celkové hodnotě 94,7 miliardy korun. Mezi stavební společnosti byly později rozděleny zakázky za 50,0 miliard korun (tedy 53 procent oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla o 8 procent nižší než při oznámení, tedy 46,0 miliardy korun. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 7,2 miliardy korun (tedy cca 8 procent z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 38,0 miliard korun, tedy 40 procent oznámených. „Ze strany státních investorů přichází minimum zakázek na stavební práce v oboru pozemních staveb. Takovéto zakázky vypisují především soukromí investoři. Mezi firmami, které se věnují tomuto oboru je tak o práci stále výrazný boj,“ uzavírá Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest.

Více na www.ceec.eu