Cime 3 kvartal 2024

FCC odmítá,že by do plánované spalovny u Neratovic mířil odpad ze zahraničí

Neratovice/Libiš (Mělnicko) (ČTK) - Společnost FCC odmítá, že by do plánované spalovny v areálu chemičky Spolana u Neratovic mířil odpad ze zahraničí. Reaguje tak na vyjádření vedení Neratovic, které se obává mimo jiné právě dovozu zahraničních odpadů a dopravní zátěže. S ohledem na ukončení skládkování od roku 2030 záměr doplňuje budoucí potřeby středních Čech a nejbližšího okolí, řekla ČTK mluvčí FCC Česká republika Kristina Jakubcová.

Nyní pokračuje posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA). "Zpracovatel dokumentace vypořádal všechny došlé připomínky z předchozího kola - zjišťovacího řízení EIA - a do upravené dokumentace je zohlednil a zapracoval. Jsme přesvědčeni, že tato dopracovaná dokumentace dostatečně a objektivně hodnotí jak vlivy dopravy, odstranění stávajících staveb na pozemku, tak i kapacitu navrženého zařízení," reagovala Jakubcová na nedávné vyjádření Neratovic. Město odeslalo ministerstvu životního prostředí vyjádření k záměru. Zvýšení dopravní zátěže podle radnice zhorší životní úroveň a bezpečnost. Vedení radnice také chce doložit potřebnost výstavby zařízení pro region a deklarovat zákaz dovozu odpadu. "Dovoz odpadu ze zahraničí rozhodně není uvažován," doplnila mluvčí.

Příprava stavby bude pokračovat po vydání kladného posudku EIA. Místostarostka Neratovic Jana Hanslíková (Speciál Neratovice) v úterý ČTK řekla, že se zřejmě v následujících měsících uskuteční veřejné projednání záměru.

Spalovna má vzniknout v katastru obce Libiš, která sousedí s Neratovicemi. Kapacita závodu má činit 160.000 tun odpadů za rok. Veškerou vyrobenou energii má dodávat Spolaně. Zahájení provozu společnost FCC předpokládá v roce 2029. Výroba tepla ve spalovně umožní podle investora nahradit většinu páry, kterou nyní Spolana vyrábí ze zemního plynu.