Komatsu potřebu bagr

Chystanou stavbu D1 u Přerova napadly žaloby, příprava pokračuje

V 5. až 7. odstavci jsme aktualizovali o nové informace.

Přerov 30. července (ČTK) - Proti změně územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic bylo podáno několik žalob. Nemají ale odkladný účinek a příprava této důležité dopravní stavby bude pokračovat. Soud ovšem může územní rozhodnutí zrušit. "To by nás vrátilo úplně zpátky," řekl dnes novinářům ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Pokud soud žalobám nevyhoví, mohla by být stavba této části D1 zahájena nejdříve příští rok v červenci či srpnu.

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

Žalobu proti změně územního rozhodnutí podle Mátla podala například organizace Děti Země i někteří obyvatelé Dluhonic u Přerova, v jejichž blízkosti trasa rychlostní komunikace vede. Jejich odvolání hejtmanství letos v červnu nevyhovělo a změnu územního rozhodnutí potvrdilo. "Žaloba nemá odkladný účinek, můžeme pokračovat dál. Je tady ale samozřejmě určité riziko, že územní rozhodnutí může soud teoreticky zrušit," uvedl Mátl.

Podle Mátla bude stavební řízení navzdory žalobám pokračovat. "Do konce srpna chceme požádat o stavební povolení. Předpokládáme, že ministerstvo dopravy jako stavební úřad vydá stavební povolení do konce roku. Je ale na 99,99 procenta jisté, že proti tomu přijde znovu odvolání. To znamená, že přijde rozklad do stavebního povolení," uvedl Mátl.

Vypořádání rozkladu pak zabere nejméně šest měsíců. "Takže předpoklad nabytí právní moci (stavebního povolení), když budu optimista, je prostě červenec či srpen příštího roku," uvedl Mátl. ŘSD chce mezitím ve veřejné soutěži vybrat stavební firmu, aby pak stavba posledního úseku D1 u Přerova mohla hned začít. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) na odpolední diskusi s občany Dluhonic podotkl, že v ideálním případě by dálnice D1 u Přerova mohla být dokončena v roce 2024.

Přerovská městská část Dluhonice dostane na kompenzacích za chystanou stavbu poslední části dálnice D1 z Přerova do Říkovic vyplaceno až 132 milionů korun. Původně byly kompenzace pro Dluhonice odhadovány na 320 milionů korun, loni na podzim se jejich předpokládaná výše snížila na 150 milionů a letos byla dohodnuta částka o 18 milionů korun nižší.

Seznam čítá devět kompenzačních opatření. Zástupci obyvatel Dluhonic dnes ocenili, že na něm zůstalo rozvojové území a jeho zasíťování včetně vybudování příjezdových komunikací. Na ploše díky tomu budou moci být vybudovány rodinné domy jako náhrada za část Dluhonic, která musela ustoupit stavbě dálnice.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever. Organizace Děti Země v odvolání požadovala posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.