Cime 3 kvartal 2024

Český trh industriálních nemovitostí v druhé polovině roku 2020:

  • Vyhledávanou lokalitou je Ostravsko, kde byly představeny rozsáhlé nové projekty, a to i na čistě spekulativní bázi.   
  • Environmentální certifikace moderních logistických a průmyslových hal se staly standardem tuzemského trhu.
  • Nedostatek pracovních sil a pandemie koronaviru urychluje digitalizaci a automatizaci provozů v industriálních parcích ČR.

Praha, 11. listopadu 2020 – Arcadis (EURONEXT: ARCAD): Arcadis, mezinárodní poradenská společnost zaměřená na stavebnictví, životní prostředí a udržitelný rozvoj, shrnuje aktuální vývoj na českém trhu industriálních nemovitostí v souvislosti s druhou vlnou koronavirové pandemie.

Spekulativní výstavba částečně pokračuje

Podle informací IRF bylo v Q3 2020 ve výstavbě celkem 372 600 m2 moderních skladových
a výrobních prostor, z nichž 35 % na čistě spekulativní bázi. Lokalitou, která je letos z pohledu nového developmentu na vzestupu, je Ostravsko, kde se realizuje a chystá řada velkých projektů. Na tamějším trhu jsou aktivní developerské společnosti jako CTP, P3, GLP a Conterra.  

Ostravsko je tradiční průmyslový region, který nabízí dostatek kvalitních zaměstnanců, potřebnou infrastrukturu (letiště, železniční dopravní uzel, dálnice) a návaznost na slovenský a polský trh. Po saturovaných trzích v Praze, Plzni a velmi brzy i Brně očekáváme další rozvoj právě na Ostravsku. Chystaná výstavba se týká jak rozvojových zón, tak revitalizace brownfieldů,“ uvádí Jan Podzimek, vedoucí Oddělení finančních institucí poradenské společnosti Arcadis Czech Republic. 

Environmentální certifikace standardem trhu    

Po kancelářských nemovitostech jsou to právě industriální haly a parky, které nejčastěji prochází environmentální certifikací. Hodnocení trvalé udržitelnosti se nejen stalo standardem trhu, ale tuzemské nemovitosti zaznamenaly i významné mezinárodní úspěchy:

Těší nás, že mezinárodní environmentální certifikace industriálních prostor jsou v současné době již tržním standardem. V České republice jsme v letošním roce zaznamenali dokonce několik významných mezinárodních úspěchů. Distribuční centrum německého on-line prodejce Real Digital, které postavila developerská společnost Panattoni, získalo hodnocení BREEAM Outstanding (90,68 %) a stalo se nejvíce ekologickou průmyslovou budovou na světě dle nejnovějších standardů BREEAM 2016 New Construction. A v letošním roce nechala společnost CTP certifikovat svoje portfolio téměř 300 budov v šesti zemích, což je nejrozsáhlejší certifikace v Evropě,“ říká Pavel Čermák, ředitel společnosti Arcadis Czech Republic.

Každá krize přináší urychlení a zintenzivnění již započatých procesů. Téma udržitelné výstavby se například u nás v Panattoni skloňuje již od roku 2013 a v poslední době o něm často hovoří i naši klienti, kteří se snaží ve všech aspektech svého podnikání aplikovat co nejšetrnější přístupy k životnímu prostředí, včetně snižování stopy CO2. Proto poslední projekty, kde bychom standardně mířili na certifikaci BREEAM Very Good, posouváme na přání našich klientů na vyšší úroveň Excellent či dokonce Outstanding. Uživatelé nových průmyslových nemovitostí tak mohou jít příkladem uživatelům rezidenčních nemovitostí, kde kritérium ceny zatím převládá nad kritériem udržitelnosti,“ upřesňuje Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni.

„Skupina CTP jako lídr trhu byla ‘zelenější’ dříve, než se ekologický přístup stal veřejným tématem číslo jedna. Dnes již díky tomu dokážeme velmi dobře spočítat zabudovanou energii našich staveb. Většina laiků si dnes udržitelnou budovu představí jako budovu pokrytou zelení, ale pro skutečné posouzení musíme jít hlouběji do čísel a použitých technologií, certifikátů materiálů o enviromentálním dopadu apod. Naše budovy tak stavíme s maximálním ohledem na možné dopady na životní prostředí a certifikace BREEAM, kterou letos dokončíme pro celé naše portfolio, je toho v zásadě jen formálním potvrzení,“ doplňuje Martin Vaidiš, který má v CTP na starosti udržitelný design.

Automatizace a digitalizace provozů se zrychlují

Již několik let před příchodem koronavirové pandemie brzdil rozvoj tuzemského trhu průmyslových a logistických nemovitostí nedostatek pracovních sil. Řada firem zejména v oblasti automobilového průmyslu a 3PL přistoupila k významné automatizaci a digitalizaci svých provozů. Tento trend podpoří a urychlí pandemie, budou firmy budou muset ze zdravotních a bezpečnostních důvodů omezovat pohyb svých zaměstnanců ve skladech. 

„Silná orientace na spokojenost koncových zákazníků s rychlostí a spolehlivostí dodávek je jedním z faktorů pro neustále se zvyšující míru automatizace v logistice. Aktuální růst v rámci segmentu e-commerce zvyšuje tlak na efektivitu a kapacitu provozů, a tímto se také zvyšuje intenzita zájmu o automatizaci. I proto registrujeme případy zvýšených technických požadavků na nové prostory pro běžnou logistiku tak, aby umožnily případnou automatizaci provozů v budoucnu, aniž by tyto změny vyžadovaly rozsáhlé stavební úpravy,“ uvádí Tomáš Buchal, projektový manažer společnosti Arcadis Czech Republic.